PCB+Uitvaartzorg+730x92+bovenaan+VP

De Digitale Stad Nieuwegein

Al 20 jaar al het nieuws over Nieuwegein het eerst!

Ruimte voor de Lek bijna afgerond

Maandag 30 nov 2015

Op 1 oktober jl. heeft de aannemerscombinatie Martens en Van Oord/Heijmans het Ruimte voor de Rivier-project Ruimte voor de Lek opgeleverd. Op die datum moest de waterveiligheid gerealiseerd zijn en dat is gelukt. Ruimte voor de Rivier werkt aan ruim 30 waterveiligheidsprojecten langs de Rijntakken. De rivieren krijgen weer meer ruimte en waar dat kan, maken we het rivierengebied tegelijk mooier. Dit is ook gelukt bij Ruimte voor de Lek. In het voorjaar van 2016 wordt het totale project Ruimte voor de Lek op feestelijke wijze opgeleverd en in gebruik genomen.

Sinds Minister Schultz van Haegen op 5 maart 2014 het startsein gaf voor de werkzaamheden is uit het projectgebied zo’n 600.000 kubieke meter klei en zand afgevoerd terwijl nog eens 290.000 kubieke meter binnen het projectgebied is verwerkt. Door de werkzaamheden zijn nevengeulen gerealiseerd die zorgen voor een snellere afvoer en berging van water bij hoge waterstanden. Samen met het verlagen van de toegangsdam bij het stuwcomplex Hagestein wordt door deze maatregelen op de Lek ter plaatse een waterstandsdaling behaald van acht centimeter wat voldoende is om samen met de overige Ruimte voor de Riviermaatregelen de waterveiligheid in het rivierengebied sterk te bevorderen.

Andere werkzaamheden, die geen directe relatie hebben met de waterveiligheid, worden de komende tijd door de aannemer afgerond. Denk aan wandelpaden die geschikt zijn voor mindervaliden, ruiterpaden en speelnatuur. In de Bossenwaard, aan de Nieuwegeinse zijde van de Lek, zijn in het wandelpad archeologische materialen verwerkt die herinneringen oproepen aan de vele steenfabrieken die in dit gebied hebben gestaan. Ook zijn door de gemeente Nieuwegein twee speelbruggen gebouwd.

Makro+Flexibele+plek+op+VP+onder+eerste+persbericht

Vreeswijk als eerste wijk dicht met 'WhatsApp'

Zaterdag 28 nov 2015

Vreeswijk is als eerste wijk kompleet dicht met BuurtWhatsAppers. Precies 100 Whatsappers zijn binnen 4 dagen aangesloten op het netwerk dat als gift aan de Nieuwegeiners wordt gegeven door De Digitale Stad Nieuwegein. Binnen korte tijd wil zij heel Nieuwegein 'gedekt' hebben. Inmiddels hebben zich al 437 inwoners zich aangemeld voor 'BuurtWhatsApp Nieuwegein.' De wijk Galecop zal, zoals het er nu uitziet, ook binnenkort 'gedekt' zijn. Aanmelden kan nog.

De Digitale Stad Nieuwegein bestaat deze maand precies 20 jaar en wil als dank wat terug doen voor de inwoners van Nieuwegein. Het complete beheer zal uitgevoerd worden door een medewerker van De Digitale Stad Nieuwegein.

Inwoners uit Vreeswijk die op een lijst willen komen, om binnenkort aangesloten te willen worden, kunnen een e-mail sturen naar de redactie van De Digitale Stad Nieuwegein. Het e-mail adres is: martin@pen.nl. Vermeld hierin uw wijknaam, straatnaam, huisnummer en natuurlijk uw mobiele telefoonnummer.

Ook andere wijken zijn momenteel druk met het aanmelden op het netwerk. Werkt u ook mee aan een nog veiliger Nieuwegein? Kijk hier voor meer informatie en hoe aan te melden.

Jongemannen opgepakt na poging inbraak

Zaterdag 28 nov 2015

In Nieuwegein zijn drie mannen aangehouden voor een poging tot inbraak. Ze probeerden vrijdag binnen te komen bij een huis aan de Nabuccolaan in de wijk Zuilenstein. Toen dit mislukte, renden ze weg.

Een getuige zag de inbrekers en belde rond 18.15 uur de politie. Die wist de mannen tussen de 18 en 20 jaar uit Utrecht en Nieuwegein op te pakken op de Regaalsingel en de Symfonielaan. Er waren braaksporen bij de woning, maar de inbrekers zijn niet binnen geweest, zegt de politie.

In Nieuwegein is een nieuw initiatief gestart: 'De BuurtWhatsApp Nieuwegein'. Heeft u zich aal aangemeld? Kijk hier voor meer informatie.

Ouderentoeslag weer terug in Nieuwegein

Zaterdag 28 nov 2015

Met ingang van 1 januari 2015 is de categoriale bijstand komen ter vervallen, waaronder ook de Ouderentoeslag van € 225,- per jaar. De Verenigde Senioren Partij, de PvdA, GroenLinks en de SP in Nieuwegein vonden het onrechtvaardig dat ouderen met een laag inkomen geen toeslag meer zouden krijgen. Daarom hebben deze partijen een motie ingediend die is aangenomen door de Nieuwegeinse gemeenteraad.

Naar verwachting kan deze Ouderentoeslag weer worden aangevraagd met ingang van 1 januari 2016 bij de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom. Enkel het groepskenmerk 'pensioengerechtigde met een laag inkomen' is al voldoende om hiervoor in aanmerking te komen.

Marianne Spalburg, raadslid voor de PvdA in Nieuwegein: 'Zo kunnen we alsnog op een makkelijke manier de financiële ondersteuning geven die ouderen met een laag inkomen zo hard nodig hebben.' De PvdA nam het initiatief voor de motie.

Kandidaten aanmelden Nieuwegein Awards

Donderdag 26 nov 2015

Op 13 februari wordt Nieuwegein Awards 2016 gehouden in Sport- en Evenementencomplex Merwestein in Nieuwegein. Kandidaten voor de awards kunnen vanaf 15 november a.s. aangemeld worden via de formulieren op de website van Nieuwegein Awards.

U kunt kandidaten aanmelden in de categorieën Evenement, Kunst & Cultuur, Ondernemer/Onderneming, Vrijwilligersorganisatie, Vrijwilliger (voorheen Sportvrijwilliger), Duurzaamheid (voorheen Fairtrade), Sportman, Sportvrouw, Sporttalent en Sportploeg. Het gaat hierbij om de prestaties over de periode 1 december 2014 tot en met 30 november 2015. De nominaties voor de categorieën Nieuwegeiner en Politicus van 2015 worden via een onafhankelijke jury op een andere wijze bepaald.

Meld uw kandidaten aan in de periode 15 november tot 15 december 2015 via de aanmeldingsformulieren op de website van Nieuwegein Awards. Daar vindt u ook de criteria waaraan de aanmelding van uw kandidaten moet voldoen. Bij de aanmelding wordt u om een digitale foto van de kandidaat of kandidaten gevraagd.

BuurtWhatsApp Nieuwegein actief

Woensdag 25 nov 2015

De redactie van De Digitale Stad Nieuwegein heeft een nieuwe BuurtWhatsApp gelanceerd. Vanaf vandaag is het mogelijk voor iedere Nieuwegeiner om zich middels WhatsApp per wijk aan te melden via telefoonnummer: 06-82474800. Vermeld in uw WhatsApp aan BuurtWhatsApp Nieuwegein uw wijk en straatnaam met huisnummer en u zult toegevoegd worden. Nieuwegein hebben we onderverdeeld in 10 wijken, conform onze rubriek Nieuws & Wijknieuws.

Deze BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk in Nieuwegein en dient als moderne vorm van buurtwacht.

De redactie van De Digitale Stad Nieuwegein voert het beheer uit over deze dienst en hoort graag uw verdere ideeën. Deze mag u mailen naar: redactie@pen.nl. Kent u personen die WhatsApp hebben? Geef het dan door dat deze dienst vanaf nu bestaat. Communicatie verloopt via de onze Facebook pagina van BuurtWhatsApp Nieuwegein.

Gemeentepagina's online

Woensdag 25 nov 2015

Iedere week verschijnt er in een van de plaatselijke weekkrantjes het gemeente- nieuws. Hierin vindt u het nieuws van uw gemeente. Veel wisten het al, maar wekelijks zijn deze pagina’s ook te lezen op de Digitale Stad Nieuwegein.

In het gemeentenieuws leest u, buiten het nieuws van de gemeente Nieuwegein, ook wanneer er vergaderingen zijn van de gemeenteraad of van de diverse commissies. Klik hier om het gemeentenieuws van deze week te lezen.

Inhoud syndiceren

Poll

Heeft u zich al aangemeld voor de BuurtWhatsApp Nieuwegein in uw wijk? (Zie voor meer informatie op: http://goo.gl/HQkUxO


Niets op deze site mag op welke manier dan ook gekopieerd, gebruikt of op andere wijze
gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Publics Eye Nederland ®

Makro+120x90+rechterkant+alle+paginasSkishop+NieuwegeinRegiobank+120x90Eeterie+120x90+overallShell+120x90+overallMerwesteinKeurslager+voorpagina+120x90Albeka+120x90+voorpaginaNBC+120x90Plus+van+Loon+120+x+90Gall+en+Gall+120x90