PCB+Uitvaartzorg+730x92+bovenaan+VP

De Digitale Stad Nieuwegein

Al 18 jaar! al het nieuws over Nieuwegein het eerst

Maak kans op een 10-badenkaart

Dinsdag 21 okt 2014

Met grote regelmaat geven wij prijzen weg op De Digitale Stad Nieuwegein. Ook deze maand kunt u weer meedoen met de prijsvraag. Deze keer geven wij, in samenwerking met het Sport- & Evenementencomplex Merwestein, een 10-badenkaart voor volwassenen voor recreatief zwemmen weg.

Merwestein is een allround sport- en evenementencomplex, waar gasten kunnen vertrouwen op een veilige en betrouwbare uitoefening van sport-, beweeg- en zwemactiviteiten. Daarnaast biedt Sport- en Evenementencomplex Merwestein uitstekende ondersteuning aan alle denkbare evenementen en vergadermogelijkheden, onder andere door middel van de professionele horecafaciliteiten.

Beantwoord de volgende vragen vóór maandag 1 december en maak kans op deze mooie prijs. Uit alle goede inzenders trekt de hoofdredacteur van De Digitale Stad Nieuwegein de winnaar of winnares. Veel succes!. Ga hier naar de prijsvraag.

Prentbriefkaart van de week

Maandag 20 okt 2014

Naast het nieuws vindt u op De Digitale Stad Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Deze week in de rubriek ‘Prentbriefkaart van de week’ de omgeving rond de Oude in Vreeswijk uit 1935.

Het belang van de prentbriefkaart voor de historische wetenschap is lange tijd door de archiefbeherende instanties onderschat. Toch zijn het juist de prentbriefkaarten, die ons een aardig beeld geven van de veranderingen in onze samenleving.

De kaart komt uit ongeveer 1935 en is uitgegeven door A.V.A.. De drukker is onbekend. Links is de Dorpsstraat, rechts de politiepost waar nu de kapsalon van Sjaak Slokkers zit. (Klik op het fotocameraatje hieronder voor de prentbriefkaart)

Dierenweides Nieuwegein met sluiting bedreigd

Maandag 20 okt 2014

Het college van B&W heeft onlangs een totaaloverzicht gepresenteerd met diverse bezuinigingen (ombuigingen) op de uitgaves van de gemeente Nieuwegein voor de periode 2015-2018. Een van de bezuinigingen is die op de vijf dierenweides in Nieuwegein namelijk die op het Wenkebachplantsoen, Hoog Zandveld, Batau, Zuilenstein en Galecop. Deze moeten worden gesloten volgens wethouder Snoeren (D66/GroenLinks). Jaarlijks zal met deze maatregel 52.000 euro worden bezuingd. Er moet nog wel over worden besloten, maar het college is het er over eens. De uiteindelijke beslissing is aan de gemeenteraad. Die is nog wel verdeeld over deze bezuiniging.

Als het aan de Verenigde Senioren Partij (VSP) en het CDA in Nieuwegein ligt blijven de dierenweides behouden. Er is in de afgelopen tijd al veel geld uitgegeven aan deze voorziening en eind 2012 zijn alle dierenweides opgeknapt en is de dierenweide op het Wenckebachplantsoen dit jaar voor € 50.000,- vernieuwd tijdens de wijkaanpak Jutphaas/Wijkersloot. In oktober 2013 is zelfs een hele nieuwe dierenweide aangelegd in de wijk Galecop.

Tijdens de begrotingsraad van 6 november a.s. zal besloten worden of deze bezuiniging door zal gaan. Ton de Mol van de VSP: ‘Het sluiten van de dierenweides is je reinste kapitaal vernietiging. Veel vrijwilligers helpen mee om de dierenweides in de lucht te houden en door het sluiten gooi je al die inzet van vrijwilligers weg. Wij zijn tegen het sluiten.’

Weense trams definitief uit het straatbeeld

Zondag 19 okt 2014

Afgelopen vrijdag is de laatste Weense tram van Bestuur Regio Utrecht (BRU) vertrokken naar Polen. De tram gaat, net als de andere rood/witte trams rijden in de stad Krakau.

De tweedehands trams werden in 2008 aangeschaft om de verwachte drukte in de spits op te vangen tussen Utrecht en Nieuwegein, maar in de praktijk werd er weinig gebruik van gemaakt.

De verkoop van de Weense trams levert het BRU slechts 155.000 euro op, plus een besparing op kosten voor het onderhoud en de inzet van personeel.

De Weense trams kwamen vooral in het nieuws door de mankementen die ze vertoonden. Na de aanschaf in 2008 had het BRU achttien maanden nodig om de trams aan het rijden te krijgen. Uiteindelijk liepen de kosten op tot drie miljoen, en dat was een stuk hoger dan de aankoopprijs van acht ton.

VSP wil verhaal halen bij PwC vanwege zwendel

Vrijdag 17 okt 2014

De onlangs aan het licht gekomen zwendel bij PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft bij de Verenigde Senioren Partij (VSP) vragen opgeroepen. Ton de Mol van de VSP: ‘Deze zwendel raakt ook de gemeente Nieuwegein, zeker in de begroting de komende jaren, die er toch al niet rooskleuring voor staat.’ De accountantskamer heeft onlangs twee accountants van PwC geschorst omdat zij ten onrechte hun goedkeuring hebben gegeven aan de jaarrekening 2007 van Econcern, het bedrijf dat de twee Palmtorens in de binnenstad zou gaan bouwen.

In juni 2004 ging Nieuwegein een ontwikkelingscontract aan voor de twee kantoorpanden naast het nieuwe Stadshuis. Maar de kredietwaardigheid van Econcern blijkt achteraf slecht te zijn geweest en de jaarrekening werd in 2007 vervalst door de twee accountants van PwC. Deze jaarrekening vormde destijds de basis voor het sluiten van een intentieovereenkomst. In 2009 ging Econcern failliet en zat Nieuwegein met de gebakken peren en een te ruime binnenstad.

De grondtransactie zou de gemeente geld opleveren zodat andere investeringen in de Binnenstad mogelijk konden worden. Ook de parkeerexploitatie valt lager uit doordat er minder mensen parkeren in de garages door het wegvallen van de torens. En ook minder publiek in de binnenstad van Nieuwegein. Allemaal zaken die invloed hebben op het wegvallen van deze twee torens. Ton de Mol: ‘We zijn zeker benadeeld door PwC en vragen in een brief aan het college van B&W welke stappen zij gaan ondernemen om verhaal te halen want het mag toch niet zo zijn dat door het vervalsen van een jaarrekening door PwC de burger in Nieuwegein moet bloeden.’

Commotie nieuwe glijbaan Merwestein onterecht

Vrijdag 17 okt 2014

Nog voor de opening van een nieuwe glijbaan in Zwembad Merwestein in Nieuwegein, is er commotie ontstaan over de attractie. Bij de glijbaan kunnen bezoekers foto's van zichzelf laten maken, maar die beelden zouden volgens een ICT’er op een slecht beveiligd gedeelte van het zwembad verschijnen en zo toegankelijk zijn voor vreemden.

De directie van NV Sportinrichtingen Nieuwegein, eigenaar van Sport- en Evenementencomplex Merwestein, betreurt de berichtgeving in de media omtrent de online publicatie van foto’s van de iSlide glijbaan mede in Merwestein. Helaas berusten deze berichten op foutieve informatie omtrent zwembad Merwestein.

Ton Bothof van Merwestein: ‘Afgelopen week zijn wij gestart met het testen van de interactieve glijbaan en fotomogelijkheid. Gedurende deze periode zijn de foto’s niet op onze website beschikbaar geweest. De referentie naar de online gepubliceerde foto’s in de afgelopen maanden heeft geen betrekking op zwembad Merwestein. Mede door de huidige berichtgeving zullen wij de reeds geplande opening op vrijdagavond 17 oktober om 19:00 uur een ander, maar toch feestelijk karakter geven.’

Het blijft mogelijk om gebruik te maken van de snelheidsmeter in de glijbaan. Wanneer de gebruiker kiest voor de fotomogelijkheid is de genomen foto alleen zichtbaar op het beeldscherm in het zwembad. De foto is 30 seconden zichtbaar, waarna deze wordt verwijderd. Foto’s worden niet opgeslagen. In afwachting van een definitieve oplossing vanuit de leverancier iSlide worden omtrent de privacy waarborging van onze bezoekers de gemaakte foto’s niet online gepubliceerd en is het delen via social media niet mogelijk. Bij een definitieve oplossing wordt dit gecommuniceerd.

Snoeigroep Galecop gaat weer aan het werk

Vrijdag 17 okt 2014

Op zaterdag 8 november gaat de snoeigroep Galecop (een initiatief van het wijkoverleg Galecop) er weer een leuke dag van maken om het aangezicht van Galecop wat te verbeteren. Deze keer zijn de knotwilgen in het buurtpark achter de manege weer aan de beurt. Waarschijnlijk lukt het niet om de hele rij in 1 dag te doen en daarom zal de gemeente de resterende bomen knotten.

Twee jaar geleden zijn door de gemeente paaltjes geplaatst waartussen de geknotte takken gelegd zijn. Deze haag vormt een schuilplaats voor kleine diertjes zoals salamandertjes, kikkertjes e.d. Ook nu zullen de nieuwe takken tussen deze paaltjes gelegd worden.

De snoeigroep kan nog steeds enthousiaste mensen gebruiken, Galecoppers die ook een bijdrage willen leveren aan hun wijk en tevens een leuke dag buiten willen doorbrengen. Maar ook mensen die niet in Galecop wonen zijn van harte welkom. Niet onbelangrijk: tussen de middag staat er erwtensoep klaar voor de harde werkers. Opgeven en meer informatie kan bij wijkoverleggalecop@gmail.com.

Inhoud syndiceren

Poll

OZB in Nieuwegein gaat komende jaar met 2,2% omhoog


Niets op deze site mag op welke manier dan ook gekopieerd, gebruikt of op andere wijze
gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Publics Eye Nederland ®

De+MixGolds+Gym+HealthclubEeterie+120x90+overallBetaalbaar+logo+120x90Skishop+NieuwegeinShell+120x90+overallNBC+120x90Gall+en+Gall+120x90Keurslager+voorpagina+120x90Albeka+120x90+voorpaginaRabobank+120x90Plus+van+Loon+120+x+90