PCB+Uitvaartzorg+730x92+bovenaan+VP

De Digitale Stad Nieuwegein

Al bijna 20 jaar! al het nieuws over Nieuwegein het eerst

BeachParty in Nieuwegein

Vrijdag 3 jul 2015

Op zondag 5 juli aanstaande van 14.00 uur tot 17.00 uur is het swingen geblazen op het terrein van restaurant Smaak & Stijl aan de Galecopperzoom 5 in Nieuwegein. Ronald Sentner (DJDucko) zal dan live heerlijke Beach- en loungemuziek draaien bij het restaurant, dat ontwikkeld is volgens het Urban Life Style concept. De toegang is gratis en voor wie het wil, WIFI is aanwezig.

Geserveerd zullen worden kleine, warme en koude gerechten, kaas- of een tapasplankje, bittergarnituur en salades. Wil je niet dansen dan kun je lekker op het terras zitten, loungen op grote zitzakken of relaxen aan het water. Voor de jeugd is er een game room en een ruime speelweide. Dus neem je gezin, vrienden, een laptop of een boek mee en beleef het!

Paul+Jansen+flexibele+plek+VP+onder+eerste+persbericht

Maatregelen tegen hitte

Donderdag 2 jul 2015

Vanwege de hitte worden momenteel enkele maatregelen genomen. Waterbedrijf Vitens doet een verzoek om vandaag en komend weekend niet-noodzakelijk watergebruik te beperken tijdens de ochtend- en avonduren (tussen 06.00 uur en 09.00 uur en tussen 18.00 uur en 22.00 uur). Het waterbedrijf vraagt haar klanten om de komende dagen tijdens de ochtend- en avondpiek niet: de tuin te sproeien - de auto te wassen - de vaatwasser of wasmachine aan te zetten en geen zwembadjes rond die tijden te vullen.

Vitens: 'Door het waterverbruik te spreiden over de dag, voorkomen we lage druk en bruin water klachten. Sommige gebieden, waaronder Nieuwegein, hebben op dit moment last van drukproblemen en bruin water klachten. Dit komt doordat hier meer water wordt verbruikt dan normaal. Dit merkt u doordat het water minder snel uit de kraan komt.

De provincie Utrecht gaat nat zout strooien op kruispunten en rotondes van provinciale wegen, om smelten van asfalt te voorkomen. Het vocht uit het zout koelt de weg en het zout trekt het vocht uit het asfalt aan, waardoor het asfalt sterker blijft. Dit moet beschadigingen aan het wegdek voorkomen.

De Provincie: 'Veiligheid op provinciale wegen is voor de provincie Utrecht erg belangrijk. Doordat het deze dagen erg warm is, en ook in de nachten niet meer afkoelt, wordt het bindmiddel in het asfalt zacht. In zacht asfalt kunnen door remmen en optrekken sporen en beschadigingen in het asfalt ontstaan.'

'Wie is daar verrast in Nieuwegein'

Woensdag 1 jul 2015

Op De Digitale Stad Nieuwegein hebben we wekelijks een portret van een opmerkelijk persoon. Met de camera in de aanslag lopen we door Nieuwegein. Gefascineerd in personen proberen we met de camera, opvallende, opmerkelijke personen vast te leggen. Wie is de man, vrouw of kind die daar zit, loopt, fietst, werkt ligt of speelt? Deze week de 52-jarige Gertruud van Kempen.

Arend Bloemink: 'Op mijn aanbellen opent het Portret van De Week de deur met ‘Wat leuk je nu eens in levende lijve te zien!’…'

'Een verrassende ontvangst! Daarna begeven we ons naar de verrassend ingerichte tuin. Het is prachtig weer, dus dáár gaan we de portretfoto’s maken. Gertruud van Kempen neemt plaats op de rand van, wat later blijkt, het territorium van een nieuwsgierige huis-schildpad te zijn. Gaandeweg het gesprek wordt duidelijk dat (en eigenlijk wist ik dat al - ik las immers voorafgaand aan de fotosessie haar antwoorden op de bekende vijf vragen) Gertruud niet alleen een heel brede belangstelling heeft, maar ook nog eens op veel terreinen werkzaamheden verricht en heeft verricht. Nieuwsgierig geworden?'

Klik dan op het cameraatje hieronder en maak nader kennis met Gertruud van Kempen wanneer zij antwoordt op de vijf (altijd dezelfde) vragen.

Gemeentepagina's on-line

Woensdag 1 jul 2015

Iedere week verschijnt er in een van de plaatselijke weekkrantjes het gemeente- nieuws. Hierin vindt u het nieuws van uw gemeente. Veel wisten het al, maar wekelijks zijn deze pagina’s ook te lezen op de Digitale Stad Nieuwegein.

In het gemeentenieuws leest u, buiten het nieuws van de gemeente Nieuwegein, ook wanneer er vergaderingen zijn van de gemeenteraad of van de diverse commissies. Klik hier om het gemeentenieuws van deze week te lezen.

Fusie VSV Vreeswijk en SV Geinoord nabij

Dinsdag 30 jun 2015

Nadat SV Geinoord zich in een eerder stadium al uitsprak over een mogelijke fusie met voetbalvereniging Vreeswijk, hebben nu ook de leden van VSV Vreeswijk zich hierover positief uitgesproken. Dit unaniem besluit werd genomen op de Algemene Ledenvergadering van 25 juni j.l.

De extra Algemene LedenVergadering is door 55 betrokken en stemgerechtigde leden bezocht. Niemand stemde tegen het voorstel en slechts drie leden onthielden zich van stemming. Meer dan vijftig handen gingen omhoog, toen Vreeswijks voorzitter Paul Emmelot vroeg wie van de leden het voorstel steunden, waarmee het bestuursvoorstel bij royale meerderheid van stemmen is geaccordeerd.

VSV Vreeswijk is op dit moment een gezonde vereniging zonder schulden. 'Maar', aldus Emmelot: 'voor de toekomst zie ik het minder rooskleuig in. We krijgen te maken met een teruglopend aantal leden (zaalvoetbal en meiden-/damesvoetbal uitgezonderd) waardoor we minder contributieopbrengsten zullen krijgen. Een forse verlaging van de inkomsten uit (gemeentelijke) subsidies, een vermindering van kantineopbrengsten en toenemende lasten op elk gebied. Kortom een onmogelijke opgave waar niets doen geen optie is.'

Een fusie van de twee voetbalverenigingen blijkt voor beide verenigingen de beste optie. De gemeente Nieuwegein heeft herontwikkelingsplannen voor het gebied Zandveld-Parkhout waar beide verenigingen hun thuishonk hebben. Beide verenigingen verwachten door de fusie een algehele verbetering van beide sportaccomocaties te kunnen bewerkstelligen.

Lage opkomst 'Dag van de Toekomst'

Maandag 29 jun 2015

Afgelopen zaterdag 27 juni hebben zo'n 200 inwoners van Nieuwegein gehoor gegeven aan de oproep om samen, in het Stadshuis, in gesprek te gaan met de politiek over de toekomst van hun stad. Eerder kregen 5.000 inwoners en 1.500 ondernemers een oproep om deel te nemen aan deze 'Dag van de Toekomst.' De opkomst was dus erg laag met iets boven de 3 %.

Tijdens twee sessies, een ochtend- en een middagsessie, konden de aanwezigen hun mening geven over hoe Nieuwegein er in 2025 uit zou moeten gaan zien. Vooral ouderen waren aanwezig terwijl jongeren wegbleven.

Verdeeld in een groot aantal groepen werd, onder leiding van dagvoorzitter Jacobine Geel, door de deelnemers gediscussieerd over diverse thema's. Naast het thema 'ontmoeting en levendigheid', kwamen een 'prettige en groene woonomgeving aan de orde.' Ook kleinschalige voorzieningen in de buurt, zoals zorg- en sportvoorzieningen, winkels en horeca, alsook divers en betaalbaar wonen, waren onderwerp van gesprek. Bereikbaarheid binnenstad en ruimte voor ondernemerschap werden eveneens onder de aandacht gebracht.

Een deelnemer: 'Het was een bijzondere en leuke dag en een unieke kans om mijn stem te laten horen.' De komende weken bestudeert de gemeente alle opgehaalde ideeën. Aan de hand van deze ideeën worden circa drie toekomstrichtingen voor Nieuwegein opgesteld. Die richtingen worden in het najaar wederom besproken met inwoners en ondernemers. Aan het eind van het jaar wordt de voorkeursrichting als ‘Toekomstvisie’ voorgelegd aan de gemeenteraad. Als er daarna belangrijke beslissingen worden genomen voor de stad, gebeurt dat op basis van de speerpunten uit de Toekomstvisie.

Roeiaccommodatie De Doorslag geopend

Zaterdag 27 jun 2015

Op vrijdag 26 juni 2015 werd met een druk op de knop de gedeelde locatie tussen roeivereniging De DoorSlag en de gemeentewerf van Nieuwegein door burgemeester Backhuijs geopend. De gemeente en roeivereniging zijn door de samenwerking aan te gaan tot het bijzondere ontwerp en de bouw van een gemeenschappelijke accommodatie gekomen langs het Merwedekanaal. Door deze samenwerking is realisatie van een nieuwe accommodatie voor gemeentewerf en roeivereniging mogelijk geworden ‘en dat zou voor beide afzonderlijk niet haalbaar zijn geweest’ aldus burgemeester Frans Backhuijs.

Door de samenwerking is efficiënt gebruik gemaakt van de beperkte beschikbare ruimte, er was één bouwstroom voor twee gebouwen en er is gezocht naar duurzame oplossingen (zonnepanelen en regenwaterafvoer door middel van groen dak). Zo wordt het gebouw overdag en ’s avonds gebruikt en staat dus nooit leeg. Taken van de gemeente en sportieve activiteiten zijn op deze manier op een plek gebundeld.

Het is een uniek concept dat gemeente Nieuwegein samen met de sportvereniging een gemeentewerf en een roeiaccommodatie heeft gerealiseerd. ‘De gemeente voorziet dat deze samenwerking en het gebruik maken van elkaars kernkwaliteiten (goed beheer van de openbare ruimte versus excellerende sport-roeivereniging) vaker toegepast zal worden’ aldus de gemeente. Onze fotograaf Arend Bloemink was ter plekke en maakte de foto’s van de opening. (Klik op het fotocameraatjes hieronder voor de foto’s.

Inhoud syndiceren

Poll

Er gaat gebouwd worden in Park Rijnhuizen. Het groen moet onaangetast blijven!


Niets op deze site mag op welke manier dan ook gekopieerd, gebruikt of op andere wijze
gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Publics Eye Nederland ®

Offcourse+Golf+120x90MerwesteinDe+MixBrassierie+Plaza+120x90Golds+Gym+HealthclubShell+120x90+overallRegiobank+120x90Eeterie+120x90+overallPlus+van+Loon+120+x+90Keurslager+voorpagina+120x90Albeka+120x90+voorpaginaGall+en+Gall+120x90NBC+120x90