PCB+Uitvaartzorg+730x92+bovenaan+VP

De Digitale Stad Nieuwegein

Al bijna 20 jaar! al het nieuws over Nieuwegein het eerst

Inwoners bundelen krachten tegen vluchtelingen

Vrijdag 9 okt 2015

Tegenstanders van de opvang van vluchtelingen gaan nauwer samenwerken. In navolging van 'Ons Montfoort Vluchtelingenvrij' zijn ook soortgelijke groepen opgericht in Nieuwegein, Houten en Lopik. De initiatiefnemers hebben aangekondigd hun acties te coördineren.

'Elke actiegroep functioneert individueel, echter, waar nodig zullen zij gezamenlijk actie voeren en gezamenlijk optreden' aldus de coordinator van de actiegroep tegenover onze redactie.

De Montfoorders waren de eersten in de regio die van zich lieten horen. Ze hingen in september spandoeken op en richtten een Facebookpagina op die inmiddels enkele honderden volgers heeft. Ook in Nieuwegein, Houten en Lopik zijn inmiddels spandoeken opgehangen.

Makro+Flexibele+plek+op+VP+onder+eerste+persbericht

Florijnburg 41 optie huisvesting asielzoekers

Donderdag 8 okt 2015

Het leegstaande rijksgebouw aan de Florijnburg 41, de Batenburg, is in beeld als huisvesting voor asielzoekers die een permanente verblijfsvergunning hebben gekregen. Het gebouw in Batau noord zou omgebouwd kunnen worden. Dat laat het kabinet vrijdag weten.

Asielzoekerscentra zitten overvol met mensen die al een verblijfsvergunning hebben gekregen. Gemeenten moeten deze zogeheten statushouders een woning aanbieden, maar dat lukt in veel gevallen niet of zorgt voor langere wachtlijsten voor sociale woningen.

Het kabinet wil daarom rijksgebouwen die in de verkoop staan verhuren aan gemeenten. De panden worden dan in beheer van woningcorporaties of vastgoedondernemers gegeven die de gebouwen geschikt kunnen maken voor bewoning.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff wijst er op dat het nodig is dat vluchtelingen uit de noodopvang doorstromen naar de normale opvang. "Dat werkt nog niet goed." Hij geeft aan dat 13.000 mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning die nu in asielzoekerscentra zijn, eigenlijk door gemeenten moeten worden gehuisvest. Hiermee krijgt Nieuwegein mogelijk twee plekken waar statushouder worden opgevangen. De gemeente Nieuwegein laat in een Twitterreactie aan onze redactie weten vooralsnog 'niet in te gaan op het aanbod, zorgcentrum Zuilenstein is sneller geschikt te maken voor bewoning.'

Bewoners wijk Zuilenstein voelen zich 'genaaid'

Woensdag 7 okt 2015

In meerdere plaatsen in de regio waren afgelopen dinsdag bijeenkomsten georganiseerd om uitleg te geven over de plek waar de gemeente vluchtelingen willen onderbrengen. In Nieuwegein heeft de gemeente haar oog laten vallen op het oude verzorgingshuis aan de Diepenbrocklaan in de wijk Zuilenstein. In de kantine van het verzorgingshuis kwamen gisteren ruim 350 wijkbewoners om hun ongenoegen te uiten. Burgemeester Backhuijs had het op sommige momenten knap lastig en werd soms belaagd (filmpje verborgen camera).

Nieuwegein heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aangeboden 140 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) onder te brengen binnen haar gemeentegrenzen. Bewoners zijn bang voor rottigheid, onenigheid tussen de diverse geloofsovertuigingen en bang voor 'huisje pik.' Ook de slechte communicatie naar de wijkbewoners zorgde voor veel woede en onbegrip.

Een veel gehoord geluid was dat de gemeente ze maar in het oude gemeentehuis moest stoppen aan de Martinbaan op industriegebied Plettenburg. Ook ouderen voelen zich bedonderd. Mevrouw Bos: 'Voor ons als ouderen is nergens geld voor. Neem nu de bewoners van dit verzorgingshuis, die moesten gewoon hier weg maar voor vluchtelingen is wel geld. Dit valt niet uit te leggen aan een gewone burger.' Veel wijkbewoners zijn bang dat dit niet tijdelijk is en dat de vluchtelingen een langere tijd zullen blijven. Wordt vervolgd.

Gemeentepagina's online

Woensdag 7 okt 2015

Iedere week verschijnt er in een van de plaatselijke weekkrantjes het gemeente- nieuws. Hierin vindt u het nieuws van uw gemeente. Veel wisten het al, maar wekelijks zijn deze pagina’s ook te lezen op de Digitale Stad Nieuwegein.

In het gemeentenieuws leest u, buiten het nieuws van de gemeente Nieuwegein, ook wanneer er vergaderingen zijn van de gemeenteraad of van de diverse commissies. Klik hier om het gemeentenieuws van deze week te lezen.

Vluchteling ondergebracht in WZC Zuilenstein

Maandag 5 okt 2015

De gemeente Nieuwegein wil mensen met een verblijfsvergunning, de zogenaamde statushouders, gaan opvangen in voormalig woonzorgcentrum Zuilenstein aan de Diepenbrocklaan. Op die manier komt er ruimte vrij in de asielzoekerscentra voor vluchtelingen. De eigenaar van het pand, Zorgspectrum, heeft de gemeente laten weten akkoord te gaan met tijdelijke huisvesting in het pand.

De locatie aan de Diepenbrocklaan biedt ruimte voor maximaal 140 personen die in afwachting zijn van een woning in Nieuwegein of ergens anders in de regio. De gemeente bekijkt momenteel wat er aan het pand moet gebeuren om het geschikt te maken voor opvang. Het voormalig woonzorgcentrum staat leeg en de sloop staat gepland voor oktober 2016. Dan zullen alle bewoners dus elders in Nieuwegein of in de regio een woning gevonden moeten hebben.

Het is overigens nog niet zeker of de locatie daadwerkelijk gebruikt zal worden, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) moet nog reageren op het voorstel van de gemeente. In de tussentijd worden buurtbewoners en ondernemers in de omgeving alvast geïnformeerd. Op dinsdag 6 oktober vinden twee informatiebijeenkomsten plaats voor de direct omwonenden en bewoners van A capella. Deze bijeenkomsten vinden plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur in de voormalige kantine van het verzorgingshuis aan de Diepenbrocklaan 1.

Minister Schultz opent opgeknapte Jutphasebrug

Maandag 5 okt 2015

Minister Schultz van Infrastructuur heeft maandagmiddag de officiële opening verricht van negen opgeknapte bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal. Rijkswaterstaat heeft de bruggen hoger en sterker gemaakt om meer ruimte te maken voor grote vrachtschepen en zwaar wegverkeer.

Bij veel bruggen trok het werk veel bekijks: "Bij sommige bruggen kwamen er wel duizend mensen kijken naar een operatie die toch een paar uur duurt. Sommige mensen kwamen midden in de nacht langs om te kijken hoe hun oude brug werd weggehaald of juist werd teruggeplaatst," laat Rijkswaterstaat ons weten.

Minister Schultz voer onder meer onder de grootste brug door, de Galecopperbrug bij de A12 langs Nieuwegein. Een boot bracht haar naar de Jutphasebrug, die in het weekend van 17 en 18 oktober als laatste van de negen bruggen klaar is. Deze brug zal dan vanaf 16 oktober 21.00 uur tot 19 oktober 06.00 uur dicht zijn.

Acht van de negen bruggen maken deel uit van het project KARGO. Dat staat voor Kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal Groot Onderhoud. De stalen boogbruggen stammen uit de periode 1934-1976.

Studenten ROC koken voor UNICEF

Zondag 4 okt 2015

De wereld brandt, maar de kinderen hebben hem niet aangestoken! UNICEF regio Utrecht organiseert in samenwerking met het Facility, Horeca & Travel College van ROC Midden Nederland, een benefietdiner op 15 oktober aanstaande. De studenten van de opleiding Horeca van het ROC in Nieuwegein verzorgen een driegangendiner in hun restaurant. De studenten koken zelf, verzorgen de bediening en bezorgen u een goedverzorgde avond. Daarnaast verzorgt singer/songwriter Amado mooie achtergrondmuziek. De opbrengsten van de kaartverkoop en de veiling dragen bij aan de missie van UNICEF: zorgen dat kinderen in de hele wereld een goede kindertijd kunnen hebben. De kosten voor het driegangendiner bedragen € 39,50.

Tijdens de avond wordt er een veiling gehouden met lokale producten uit Nieuwegein en omgeving. Van een overheerlijk wijn- en kaaspakket tot een dinerbon en wijnproeverij. ‘Fantastisch dat UNICEF gesteund wordt door onze sponsoren, o.a. Kaaswinkel de Smaakzaak, Rietveld Wines, restaurant Slangevegt, Amsterdam Wines en Simon Lévelt’ aldus Anke van Bussel van het ROC.

Het diner vindt plaats op 15 oktober om 18.00 uur in het restaurant van het Facility, Horeca & Travel College van ROC Midden Nederland‘Le Pont Bleu’ aan de Newtonbaan 12 in Nieuwegein. Aanmelden kan via benefietdiner.unicef@gmail.com. Hier meer informatie.

Inhoud syndiceren

Poll

Nieuwegein asielzoekers vrij!


Niets op deze site mag op welke manier dan ook gekopieerd, gebruikt of op andere wijze
gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Publics Eye Nederland ®

MerwesteinMakro+120x90+rechterkant+alle+paginasSkishop+NieuwegeinEeterie+120x90+overallShell+120x90+overallRegiobank+120x90NBC+120x90Plus+van+Loon+120+x+90Keurslager+voorpagina+120x90Albeka+120x90+voorpaginaGall+en+Gall+120x90