Twee vrijwilligers Emmauskerk ontvangen Anna van Rijnpenning

Op zondag 21 april hebben meneer Van Woerden en mevrouw Wempe de Anna van Rijnpenning in ontvangst genomen. Deze werd uitgereikt door burgemeester Marijke van Beukering. De Anna van Rijnpenning wordt uitgereikt aan personen die zich op een bijzondere manier inzetten voor Nieuwegein.

Anna van Rijnpenning

Foto: Fototeam KenM

Meneer Van Woerden en mevrouw Wempe ontvingen deze onderscheiding voor hun jarenlange inzet voor de Emmauskerk, en andere vrijwilligersactiviteiten. Meneer Van Woerden en mevrouw Wempe zetten zich beiden al 40 jaar met veel toewijding in voor de Emmauskerk.

Dirigent
Meneer Van Woerden is lid en dirigent van het kerkkoor. Zelfs na een verhuizing buiten Nieuwegein, bleef meneer Van Woerden met veel enthousiasme leidinggeven aan het Emmauskoor. Ook was meneer Van Woerden actief rondom de kerkdiensten in de Geinsche Hof. Door bewoners op te halen en te- rug te brengen, zorgde meneer Van Woerden ervoor dat zij de dienst konden bijwonen.

Voorzitter
Mevrouw Wempe startte ooit als lid van het kerkkoor en was daarnaast jarenlang voorzit- ter van het bestuur. De afgelopen jaren gaf mevrouw Wempe met veel energie sturing aan de pastorale bezoekgroep. Deze groep bezoekt parochianen die vanwege ziekte of beperkingen extra aandacht nodig hebben.

De Zonnebloem
Naast het vrijwilligerswerk in de Emmauskerk, is mevrouw Wempe sinds 2020 ook actief als vrijwilliger bij de Zonnebloem. Mevrouw Wempe bezoekt gasten, helpt bij de organisatie van activiteiten en is aanwezig bij de vrijwilligersbijeenkomsten. Het afgelopen jaar was mevrouw Wempe ook lid van de kascommissie. Mevrouw Wempe is de oudste vrijwilliger van de Zonnebloem afdeling Nieuwegein-Zuid.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk