Katern

Financiële raadsvergadering op donderdag 9 juli

Financiële raadsvergadering op donderdag 9 juli
Op donderdag 9 juli vergadert de gemeenteraad opnieuw. De vergadering wordt gehouden in de Raadzaal met in achtneming van de 1,5 meter regel. Door de beperkingen die er nog gelden vanwege de coronacrisis kan er geen publiek bij aanwezig zijn. Wel is de vergadering live te volgen. Onderwerpen die op de agenda staan: Jaarrekening 2019 gemeente Nieuwegein en de jaarstukken... Lees meer

Raadsvergadering 2 juli weer fysiek in de raadszaal in het Stadshuis

Raadsvergadering 2 juli weer fysiek in de raadszaal in het Stadshuis
Na een reeks van online raadsvergaderingen vanwege het coronavirus, gaat de Nieuwegeinse Raad de raadsvergaderingen van 2 en 9 juli weer fysiek voeren. Hierbij worden uiteraard de RIVM-richtlijnen nageleefd. Alternatief gebruik Raadzaal De vergadering wordt gehouden in de raadszaal met inachtneming van de 1,5 meter regel. Hierdoor is er nog geen ruimte voor publiek, maar de vergadering wordt zoals gebruikelijk... Lees meer

Burgemeester Backhuijs ondertekent manifest ‘Kom op voor kwetsbare gebieden’

Burgemeester Backhuijs ondertekent manifest ‘Kom op voor kwetsbare gebieden’
Burgemeesters van de vier grootste steden en elf middelgrote gemeenten, waaronder Nieuwegein, willen dat er meer geld komt om bewoners van kwetsbare wijken te helpen. De ondertekenaars van het manifest ‘Kom op voor kwetsbare gebieden’, dat het kabinet oproept tot actie, maken zich grote zorgen over de gevolgen van de Coronacrisis in hun gemeente. ‘Een bedrag van 1,25 miljard euro... Lees meer

Cliënten ervaren flinke verbetering bij Wmo en jeugdhulp

Cliënten ervaren flinke verbetering bij Wmo en jeugdhulp
Het cliënt-ervaringsonderzoek 2019 toont aan dat de toegankelijkheid, kwaliteit en het effect van de geboden jeugdhulp en Wmo via de gemeente Nieuwegein hoger worden gewaardeerd door cliënten dan in 2018. Daarnaast is ook het functioneren van Geynwijs (onderdeel van de gemeente Nieuwegein dat zorgt voor de toeleiding naar Wmo en jeugdhulp) onderzocht. Ook dit is beter beoordeeld dan voorgaande jaren.... Lees meer

Nieuwegein zet alle zeilen bij voor gezonde financiële toekomst

Nieuwegein zet alle zeilen bij voor gezonde financiële toekomst
De gemeente Nieuwegein zet alle zeilen bij om positieve cijfers te blijven schrijven. Die zijn nodig om te kunnen blijven investeren in de vitaliteit van de stad. De afgelopen jaren zijn de inkomsten van de gemeente teruggelopen, onder meer door tegenvallende rijksbijdragen. Tegelijkertijd heeft de gemeente meer taken gekregen en zijn de uitgaven fors toegenomen, bijvoorbeeld in het sociaal domein.... Lees meer

Start junicyclus met Avond van de Raad op 11 juni aanstaande

Start junicyclus met Avond van de Raad op 11 juni aanstaande
Donderdag 11 juni staat de Avond van de Raad vooral in het teken van informatieve sessies, met twee dialogen op de agenda. Woningbouwmonitor De woningbouwmonitor per 1 mei 2020, een rapport waarin de voortgang van het woningbouwprogramma tot 2030 staat, wordt in een dialoog met de gemeenteraad besproken. Raads- en commissieleden kunnen tijdens dit onderdeel vragen stellen en het college... Lees meer

Raadsvergadering 28 mei opnieuw digitaal

Raadsvergadering 28 mei opnieuw digitaal
Het presidium heeft besloten dat de raadsvergadering van 28 mei opnieuw digitaal zal plaatsvinden. Ondanks de versoepeling in corona maatregelen is er gekozen voor continuïteit in plaats van elke raad een nieuwe werkwijze te introduceren. Aangezien er dit keer veel onderwerpen op de agenda staan zal de raadsvergadering over twee avonden verspreid worden. Naast 28 mei zal 2 juni dus... Lees meer

Coronacrisis kost de gemeente veel geld

Coronacrisis kost de gemeente veel geld
Niet alleen ondernemers zijn getroffen door de pandemie. Ook de gemeente Nieuwegein moet alle zeilen bijzetten om het huishoudboekje op orde te houden. Woensdag 20 mei zal de brief van de burgemeester aan de gemeenteraad van Nieuwegein behandeld worden. ‘Het is in deze onzekere tijden lastig om ver vooruit te kijken. De komende periode gaan college en raad daarom op... Lees meer

Felicitaties van wethouder Marieke Schouten aan De Digitale Stad Nieuwegein

Felicitaties van wethouder Marieke Schouten aan De Digitale Stad Nieuwegein
“De Digitale Stad Nieuwegein viert haar 25 jarig bestaan en draagt met haar energieneutrale kantoor bij aan een energieneutraal Nieuwegein. Dat is een felicitatie waard!” aldus Marieke Schouten, wethouder Duurzaamheid en energietransitie in Nieuwegein aan de redactie van De Digitale Stad Nieuwegein. Wethouder Marieke Schouten Schouten: “Samen met Nieuwegeiners maken we stap voor stap de overgang naar duurzame energie en... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren