Katern

Waterschap en gebiedspartners gaan gezamenlijk voor een veilige en mooie dijk

Waterschap en gebiedspartners gaan gezamenlijk voor een veilige en mooie dijk
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft op 12 juli een samenwerkingsovereenkomst voor de verkenningsfase van dijkversterking Jaarsveld-Vreeswijk getekend met de gemeenten Nieuwegein en IJsselstein, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat. Met deze overeenkomst spreken de partijen de ambitie uit om de dijkversterking te combineren met kansen voor het gebied, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie, cultuurhistorie en natuurontwikkeling. Veilige en mooie dijk... Lees meer

Nieuwe busremise duurzame uitvalsbasis voor Utrechts OV

Nieuwe busremise duurzame uitvalsbasis voor Utrechts OV
Op vrijdag 9 juli zijn de deuren opengegaan van de nieuwe busstalling Westraven. Vervoerder U-OV heeft daarmee voor het openbaar vervoer in en rondom de stad Utrecht een gloednieuwe uitvalsbasis gekregen met stalling, werkplaats en kantoor onder één dak. Van links naar rechts: Huibert van der Ven, aannemer Van der Ven bv, Arne Schaddelee, gedeputeerde van de provincie Utrecht, Lot... Lees meer

Plannen bekend hoe de regio Utrecht in 2030 energie opwekt

Plannen bekend hoe de regio Utrecht in 2030 energie opwekt
De Regionale Energie Strategie (RES) van de RES regio U16 is bekend gemaakt. In deze RES 1.0 beschrijft de regio hoe zij 1,8 Terawattuur TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil opwekken. Dit is een haalbaar doel waarbij aandacht is voor de zoekgebieden voor zon- en windenergie. Op donderdag 1 juli aanstaande staat dit onderwerp op de agenda tijdens... Lees meer

Overheden lonken naar de Galecopperzoom in Nieuwegein

Overheden lonken naar de Galecopperzoom in Nieuwegein
Op dit moment wordt door de gemeente Nieuwegein een concept-startnotitie Galecopperzoom (A-12 zone) voorbereid. Nieuwegein, maar ook de omringende gemeenten, staan voor een grote uitdagingen: er is grote woningnood en de steden wil groen en gezond blijven. ‘De voorzieningen in de stad, de infrastructuur, mobiliteit en voldoende groen moeten bepalend zijn voor de hoeveelheid woningen die nog kunnen komen’ liet GroenLinks... Lees meer

College Nieuwegein ondanks onzekerheden voorzichtig positief over financiële toekomst

College Nieuwegein ondanks onzekerheden voorzichtig positief over financiële toekomst
Hoewel er flinke onzekerheden zijn, blijft het college van B&W voorzichtig positief over de financiële toekomst van Nieuwegein. Het college verwacht in het najaar een sluitende begroting voor 2022 te kunnen presenteren. Met een sluitende begroting blijft Nieuwegein ook de komende jaren in staat te investeren in de openbare ruimte, voorzieningen, vergroening, verduurzaming, verkeersdoorstroming en betere dienstverlening. Dat staat in... Lees meer

Toespraak burgemeester Frans Backhuijs – Dodenherdenking en Bevrijding 2021

Toespraak burgemeester Frans Backhuijs – Dodenherdenking en Bevrijding 2021
4 en 5 mei zijn voor veteranen indrukwekkende dagen. Vandaag, dinsdag 4 mei vormden 60 veteranen het erecouloir tijdens de Nationale Herdenking op de Dam. Dit jaar gedenken we dat het 76 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam en Nederland is bevrijd. En morgen, woensdag 5 mei wordt de vrijheid gevierd. In verband met de maatregelen... Lees meer

Bewoners Karosdrift ontstemt over de plannen ‘rode gebouw’ aan de Zadelstede

Bewoners Karosdrift ontstemt over de plannen ‘rode gebouw’ aan de Zadelstede
De bewoners van de Karosdrift e.o. zijn geschrokken van de plannen van de gemeente Nieuwegein. Het grote ‘rode gebouw’ aan de Zadelstede, op de hoek met de A.C. Verhoefweg en de Zuidstedeweg, waar vroeger de bibliotheek in was gevestigd, zal eerdaags gesloopt worden. Op deze lokatie is de gemeente Nieuwegein voornemens om een nieuw gebouw te laten verrijzen van maar... Lees meer

Omgevingsvisie schetst beeld van Nieuwegein in 2040

Omgevingsvisie schetst beeld van Nieuwegein in 2040
De Omgevingsvisie ‘Nieuwegein verstedelijkt en vergroent’ is donderdag 1 april vastgesteld door de gemeenteraad. In deze visie staat wat voor stad we in 2040 willen zijn en wat we gaan doen om dat te bereiken. Hoe blijft Nieuwegein een fijne stad om in te wonen en te werken? En hoe zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst?... Lees meer

Digitale Avond van de Raad over: Duurzaamheidsvisie én Ontwikkelkader Zadelstede

Digitale Avond van de Raad over:  Duurzaamheidsvisie én Ontwikkelkader Zadelstede
Op donderdag 8 april is er weer een digitale Avond van de Raad. Publiek kan helaas niet worden toelaten, online bent u van harte welkom om live mee te kijken vanaf 20:00 uur. De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda: Raadzaal: Inspraakronde (20.00 uur) Heeft u een onderwerp of thema wat niet op de agenda staat maar wat... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren