Katern

Wethouder Nieuwegein doet aangifte wegens bedreiging

Wethouder Nieuwegein doet aangifte wegens bedreiging
Wethouder Marieke Schouten (GroenLinks) doet aangifte wegens bedreiging en intimidatie. De bedreiging is anoniem gedaan op het huisadres van de wethouder en houdt verband met de verkenning InnBetween. Een woonvorm waarin statushouders, jongeren met een lichte hulpvraag en inwoners van Nieuwegein elkaar ondersteuning bieden. Voor het realiseren hiervan, heeft de gemeenteraad recent een besluit genomen. ‘Mensen mogen altijd kritiek hebben... Lees meer

Uitslag enquête PinkPanel bekend

Uitslag enquête PinkPanel bekend
Op Paarse vrijdag, 8 december jl., is de uitslag van de PinkPanelenquête bekend gemaakt. 183 deelnemers hebben voornamelijk open vragen beantwoord, zoals het belang van jezelf kunnen zijn, gezien worden, en het ontbreken van agressie en intolerantie. Gevoel van onveiligheid op straat en in het uitgaansleven, werd door veel respondenten benadrukt in de enquête. Ook inwoners van Nieuwgein hebben tussen... Lees meer

Raad in gesprek over woonconcept Inn Between

Raad in gesprek over woonconcept Inn Between
Donderdag 7 december jl. was Inn Between weer onderwerp van gesprek tijdens dew raadsvergadering in het Stadshuis van Nieuwegein. Het college heeft voorgesteld om het gebouw aan Vredebestlaan 23 in de wijk Jutphaas aan te wijzen als geschikte locatie voor een woonconcept voor kwetsbare jongeren, statushouders en ‘reguliere’ bewoners. Ondanks dat het draagvlak in de wijk niet groot is. In... Lees meer

Opening Geheugenkabinet op Wereld Alzheimer Dag

Opening Geheugenkabinet op Wereld Alzheimer Dag
Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Er zijn meer vrouwen dan mannen met dementie. Eén op de drie vrouwen krijgt dementie tegen één op de zeven mannen. Daarnaast is 70% van de mantelzorgers vrouw. Als iemand dementie krijgt, dan verandert er veel voor de naaste omgeving. Je loopt tegen vragen aan waar je voorheen waarschijnlijk nog niet mee te... Lees meer

Doorslagsluis Nieuwegein klaar voor de toekomst

Doorslagsluis Nieuwegein klaar voor de toekomst
De werkzaamheden aan de Doorslagsluis in Nieuwegein zijn klaar. De oude sluis is gerenoveerd. Bij de renovatie is de sluis onder water op zo’n manier teruggebouwd, dat er veel meer water doorheen kan. Water dat in droge zomers hard nodig is in West-Nederland om daar de gevolgen van de verzilting tegen te gaan. Boven water is recht gedaan aan de... Lees meer

Opening uitkijkpunt Weverbrug

Opening uitkijkpunt Weverbrug
Waar heb je beter zicht op de bouw in de binnenstad van Nieuwegein dan vanaf de Weverbrug? De Weverbrug zal de komende tijd als uitkijkpunt gebruikt worden. Zaterdagmorgen 1 juli jl. in de vroege morgen gaf wethouder Marieke Schouten hiervoor het startschot. Onze videograaf Jos van Vogelpoel was natuurlijk aanwezig om er een videoreportage van te maken voor iedereen die... Lees meer

Acht miljoen van het Rijk voor betaalbare woningen in City

Acht miljoen van het Rijk voor betaalbare woningen in City
Gemeente Nieuwegein heeft succesvol 8 miljoen euro subsidie weten aan te vragen bij het Rijk om meer – en versneld – betaalbare woningen te bouwen. Nieuwegein kan met behulp van deze Woningbouwimpuls nog meer aandacht geven aan de bouw van betaalbare woningen in City Nieuwegein voor starters en mensen met een laag of middeninkomen. Meer betaalbare woningen in City De... Lees meer

Gemeente en huisartsen werken samen aan goede zorg voor de jeugd

Gemeente en huisartsen werken samen aan goede zorg voor de jeugd
De gemeente Nieuwegein en de wijkgezondheidscentra zetten zich samen in voor goede jeugdhulp in Nieuwegein. In de huisartsenpraktijken werken daarom ook jeugdprofessionals van de gemeente, als praktijkondersteuner (POH Jeugd). Zij bieden kinderen en jongeren met psychosociale klachten laagdrempelige hulp in een vertrouwde omgeving, dichtbij huis. Deze succesvolle aanpak is op 25 april vastgelegd in een duurzaam samen- werkingsverband. De gemeente... Lees meer

Nieuwegein tekent mee in nieuwe woondeal voor meer én betaalbare woningen

Nieuwegein tekent mee in nieuwe woondeal voor meer én betaalbare woningen
Het Rijk, provincie Utrecht, gemeenten en woningcorporaties zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van ruim 83.500 nieuwe woningen in de periode 2022-2030. Dit is afgesproken in woondeals voor de regio’s U10 (samenwerking van 16 Utrechtse gemeenten), Amersfoort en Foodvalley. Op 13 maart zette minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, samen met alle deelnemende partijen, zijn handtekening... Lees meer

Nieuwegein sluit zich aan bij meldplatform tegen LHBTQI+ discriminatie

Nieuwegein sluit zich aan bij meldplatform tegen LHBTQI+ discriminatie
Nieuwegein wil een stad zijn waar iedereen de ruimte heeft en voelt om zichzelf te zijn. Uit onderzoek blijkt dat LHBTIQ+ personen nog steeds met discriminatie of geweld te maken hebben vanwege hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. De drempel om incidenten te melden blijkt vaak hoog. Daarom heeft de gemeente Nieuwegein zich aangesloten bij het laagdrempelige meldplatform #WeBlijvenOnszelf. Het meldplatform... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk