Uitslag enquête PinkPanel bekend

Op Paarse vrijdag, 8 december jl., is de uitslag van de PinkPanelenquête bekend gemaakt. 183 deelnemers hebben voornamelijk open vragen beantwoord, zoals het belang van jezelf kunnen zijn, gezien worden, en het ontbreken van agressie en intolerantie. Gevoel van onveiligheid op straat en in het uitgaansleven, werd door veel respondenten benadrukt in de enquête. Ook inwoners van Nieuwgein hebben tussen 11 oktober en 15 november 2023 de enquête van het Pinkpanel ingevuld.

Dit onderzoek brengt het veiligheidsgevoel in beeld van mensen omtrent hun seksuele geaardheid en/of genderidentiteit of –expressie. Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat 84% van de respondenten voelt zich veilig genoeg om open te zijn over hun seksuele geaardheid, alhoewel dit afhangt van de situatie en omgeving. Respondenten voelen zich het meest veilig op het werk (54%), bij de huisarts (50%), en thuis (43%). De plekken waar men zich het minst veilig voelt zijn op straat (70%) en in het uitgaansleven (café/kroeg en discotheek). Kijk voor de volledige uitslag van de enquête op onze website.

Wethouder Marieke Schouten: ”Ik gun onze Nieuwegeinse LHBTIQ+-gemeenschap dat zij zich veilig voelen om zich uit te spreken en mogen zijn, wie ze willen zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan wil ik iedereen aanmoedigen om een melding te maken van incidenten van racisme of discriminatie via het Pinkpanel van art1middennederland.nl. ”

Advies gemeente
Art.1 Midden Nederland, COC Midden Nederland, gemeente Utrecht en Nieuwegein doen jaarlijks onderzoek naar ervaringen van (on)veiligheid, discriminatie en intolerantie tegenover de LHBTQI+ community. Met de resultaten van PINKPANEL worden gemeenten geadviseerd.

Meepraten Regenboogagenda?
LHBTIQ+-ers uit de gemeente Nieuwegein nodigen we ook uit om mee te praten over de Regenboogagenda en Inclusie. Jongeren nodig ik uit om zich bij het Gender and Sexuality Alliance netwerk aan te sluiten. Met elkaar maken wij Nieuwegein veiliger en socialer. Aanmelden kan via: s.heringa@gemeentenieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk