Katern

GroenLinks: ‘Nieuwegein meet al jaren de luchtkwaliteit niet in de stad’

GroenLinks: ‘Nieuwegein meet al jaren de luchtkwaliteit niet in de stad’
Onlangs kwam tijdens een Raadsinformatieavond de luchtkwaliteit in Nieuwegein ter sprake. Tijdens deze avond werd aangegeven dat er sinds enige jaren geen metingen meer plaatsvinden binnen Nieuwegein. ‘Dit verontrustte de fractie van GroenLinks en heeft hier nu vragen over gesteld aan het College van Burgemeester en wethouders’ aldus Monique de Beer van GroenLinks. GroenLinks wil weten hoe de luchtkwaliteit momenteel... Lees meer

Meld uw lokale heldin aan voor Internationale Vrouwendag

Meld uw lokale heldin aan voor Internationale Vrouwendag
Vrijdag 8 maart aanstaande is het weer Internationale Vrouwendag. Een dag welke staat voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. Ook in Nieuwegein wordt deze dag, die dit jaar het thema heeft ‘Heldinnen’, gevierd. GroenLinks in Nieuwegein wil deze dag aangrijpen om Nieuwegeinse heldinnen in de schijnwerpers te zetten. Monique de Beer, fractievoorzitter van GroenLinks... Lees meer

SP in Nieuwegein wil dat de gemeente overlast rond kamerverhuur en splitsing aanpakt

SP in Nieuwegein wil dat de gemeente overlast rond kamerverhuur en splitsing aanpakt
De SP in Nieuwegein vraagt aandacht voor woonoverlast met rapport over kamerverhuur en splitsing. Deze week overhandigde de SP in Nieuwegein een rapport: ’In de aap gelogeerd’ aan de verantwoordelijke wethouder Hans Adriani. Het rapport geeft een beeld van falend toezicht op kamerverhuur en splitsing. De gemeente Nieuwegein geeft openlijk toe niet te handhaven en de controle op brandveiligheid schiet... Lees meer

PvdA in Nieuwegein trekt aan de bel over jeugdhulp

PvdA in Nieuwegein trekt aan de bel over jeugdhulp
De verontrustende berichten over de jeugdhulp volgen elkaar onlangs snel op. Te snel. Daarom stelt de PvdA in Nieuwegein hierover vragen in een Art. 42 brief aan het college. “Meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld blijven te lang liggen”, vertelt PvdA-raadslid Emiel Holtermann, “en met alle gevolgen van dien. Kinderen die uit huis worden geplaatst komen in veel gevallen bij... Lees meer

PvdA Nieuwegein stelt vragen over het verdwijnen van evenementen in Nieuwegein

PvdA Nieuwegein stelt vragen over het verdwijnen van evenementen in Nieuwegein
Nu dat het Galepopfestival na 14 jaar verdwijnt, nadat United Jeugd Cub (UJC) en de Nieuwegein Awards ook al niet meer worden georganiseerd, vraagt de PvdA in Nieuwegein zich af hoe het nu verder moet met Nieuwegein en haar evenementen. Marianne Spalburg, fractievoorzitter van de PvdA in Nieuwegein: ‘Evenementen brengen de inwoners samen en zorgen voor verbinding en gezelligheid. Hoe... Lees meer

SP Nieuwegein: ‘Privacybeleid gemeente Nieuwegein moet beter’

SP Nieuwegein: ‘Privacybeleid gemeente Nieuwegein moet beter’
Na diverse meldingen van mensen die achterdochtig werden nadat ze op de gemeentelijke websites zaken hadden opgezocht en daarop aangepaste advertenties kregen voorgeschoteld op bijvoorbeeld nieuwssites, wil de SP in Nieuwegein passende maatregelen ter verbetering van het privacy beleid voor de inwoners van Nieuwegein. De SP in Nieuwegein: ‘Je zoekt op nieuwegein.nl hoe je een paspoort kunt verlengen en vervolgens... Lees meer

Mensen met afstand tot arbeidsmarkt hebben recht op een baan

Mensen met afstand tot arbeidsmarkt hebben recht op een baan
“Het realiseren van duurzame werkgelegenheid is een maatschappelijke opdracht voor alle overheidsorganisaties. Niet alleen de regionale brandweerorganisatie Veiligheidsregio Utrecht (VRU) maar ook andere regionale en gemeenschappelijke regelingen en door de gemeente gesubsidieerde organisaties zullen worden aangespoord om aan het quotum voor de garantiebanen te voldoen,” aldus raadslid Mladen Acinger van GroenLinks in Nieuwegein. De Gemeenteraad van Nieuwegein heeft in de... Lees meer

Geslaagd Kerstdiner voor alleenstaanden door D66 Nieuwegein

Geslaagd Kerstdiner voor alleenstaanden door D66 Nieuwegein
Op Kerstavond, maandag 24 december jl., organiseerde de D66 in Nieuwegein voor het eerst een kerstdiner voor alleenstaanden. Dit deed zij samen met MOvactor. Negen inwoners uit Nieuwegein waren op de uitnodiging ingegaan. Zij werden die avond met een glaasje Prosecco welkom geheten op het Buurtplein Batau. Het D66-team bestaande uit o.a. gemeenteraadslid Peter Snoeren en oud-fractievoorzitter Erik van de... Lees meer

PvdA tevreden over uitkomst debat over Beleidskader Jeugd

PvdA tevreden over uitkomst debat over Beleidskader Jeugd
Maandagavond 17 december 2018 heeft de PvdA in de laatste raadsvergadering van dit jaar bij de behandeling van het Beleidskader Jeugd de puntjes op de i gezet voor kinderen die door hun afkomst minder kansen hebben in het onderwijs. Alhoewel het amendement dat de PvdA samen met GroenLinks indiende het niet haalde, bleek bij de eindstemming over het Beleidskader Jeugd... Lees meer

CU en de D66: ‘Nieuwegein laat 95 procent van de jongeren links liggen’

CU en de D66: ‘Nieuwegein laat 95 procent van de jongeren links liggen’
‘In het nieuwe beleidskader jeugd, dat maandag 17 december door de gemeenteraad van Nieuwegein is vastgesteld, wordt oud beleid voortgezet. Dat betekent dat met dit beleid vooral wordt ingezet op jeugdigen die hulp en ondersteuning nodig hebben’ zo laten Ineke Schiltkamp van de ChristenUnie (CU) en Tom Verhoeve van de D66 in Nieuwegein aan onze redactie weten. Met 95 procent... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren