VSP in Nieuwegein maakt zich zorgen over ‘monopole gedrag’ ENECO

De VSP, de grootste lokale politieke partij in Nieuwegein, maakt zich grote zorgen over het ‘monopole gedrag’ van ENECO. Het bedrijf verzorgt onder andere de stadsverwarming in Nieuwegein. In Nieuwegein is bijna 50% van de woningen aangesloten op de stadsverwarming en het aantal neemt (nog) toe vanwege de opgelegde energietransitie.

In een brief met schriftelijke vragen aan het college van B&W wil de VSP meer duidelijkheid voor haar inwoners over de absurde hoge vastrechtkosten en vraagt zich af waarom ENECO haar klanten op kosten jaagt, soms zelfs als zij niets verbruiken moeten de inwoners van Nieuwegein flink betalen. ‘Dat moet stoppen’, aldus Robert Scholten van de VSP.

Ook de Tweede Kamer in Den Haag bemoeit zich er momenteel mee. Met een spoedwet wil demissionair minister Jetten voor Klimaat de stijging van de vaste kosten inperken. Met deze spoedwet zullen de nieuwe regels met lagere vaste kosten per 1 januari 2025 ingaan.

In omringende gemeenten, waaronder Utrecht komen veel klachten binnen over het gedrag van ENECO. In een maand tijd zijn er zo’n 600 klachten verwerkt door de PvdA in die stad, vooral over de hoge vaste kosten. Uit onderzoek door onze redactie blijkt nu dat ENECO haar klanten opzadeld met deze hoge kosten omdat de kosten van materiaal, aannemers en personeel oplopen. Dit berekend het bedrijf door aan haar klanten middels de vastrechtkosten.

Scholten in de brief aan het college: ‘Ook bij ons zijn veel klachten bekend over de vastelasten (een gemiddeld gezin is aan ENECO bijna 2,50 euro per dag kwijt zonder nog maar iets ontvangen te hebben), de starheid van ENECO en het ontbreken van een marktwerking door meerdere aanbieders toe te laten op het warmtenet, werkt dit in de hand. Het feit dat ENECO het vastrecht tot bijna het maximum opschroeft wordt uitgelegd door ENECO als het feit dat ze niet afhankelijk willen zijn van de teruglopende afnames. Dus onze inwoners worden bestraft voor het zuinig omgaan met de energie ipv dat ze worden beloond. Wat ons betreft moet het afgelopen zijn met deze monopolie praktijken!’

Landelijk
Landelijk ziet onze redactie dat sommige woningcorporaties geen woningen meer aansluiten op de stadsverwarming na een hoog opgelopen conflict met de stadswarmteleverancier. Behalve het vertrouwen in warmtenetten staat hierdoor ook het vertrouwen in een snelle energietransitie op het spel. Huurders houden de stadsverwarming liefst buiten de deur omdat dat ze veel duurder uit zijn dan toen ze nog een CV-ketel hadden. Ook in Nieuwegein zien we deze trend.

Laatste nieuws
Vanuit de Tweede Kamer is kritiek op de normen waarmee de overheid bepaalt hoe duur stadsverwarming mag zijn. Nog voordat huishoudens met stadsverwarming ook maar een douche nemen of een uurtje de verwarming aanzetten, zijn ze bijna driehonderd euro meer kwijt dan in 2023. De consequentie van hoge vaste kosten is bovendien dat energiebesparing minder loont. Met een noodwet wil Den Haag de belofte afdwingen dat de kosten van stadsverwarming niet duurder is dan die van een huishouden met een CV-ketel.

Aan de prijzen die leveranciers van stadsverwarming rekenen, stelt de overheid elk jaar een limiet. Daarmee wordt de consument beschermd tegen de monopoliepositie van het energiebedrijf. Op een warmtenet kan je immers niet overstappen naar een andere leverancier.

Het kabinet werkt aan een opvolger van de Warmtewet. De officiële naam hiervan is de Wet collectieve warmtevoorziening. De nieuwe wet heeft meerdere doelen. De nieuwe Warmtewet moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. De bedoeling is dat deze 1 januari 2025 in werking treedt. Het kabinet wil al eerder dan 2025 kijken of leveranciers van stadswarmte niet te veel winst maken. Daarom gaat de Autoriteit Consument & Markt energieleveranciers hier nu op controleren

Ten eerste is de prijs van warmte nu omstreden. Deze is gekoppeld aan de prijs van aardgas. Wanneer aardgas duurder wordt, wordt stadswarmte ook duurder. Dit terwijl de overheid warmte juist ziet als duurzaam alternatief voor aardgas. Ook is vaak onduidelijk hoe energieleveranciers hun tarieven precies berekenen. En dus ook of zij geen onredelijk hoge winsten maken. De nieuwe wet bepaalt dat de tarieven worden gebaseerd op de daadwerkelijke kosten van warmtebedrijven plus een maximaal winstpercentage.

Verder moet de nieuwe wet op verschillende manieren de aanleg van warmtenetten bevorderen. Ook regelt hij dat regionale en lokale overheden meer zeggenschap over de aanleg van warmtenetten en de levering van de warmte krijgen. Gemeenten bepalen straks waar warmtenetten komen.

De vragen die gesteld zijn door de VSP aan het college van B&W Nieuwegein:

  • Kent u de vele klachten die er in onze gemeente zijn van onze inwoners over de levering en betaalbaarheid van warmte?
  • Welke mogelijkheden ziet u, eventueel in samenwerking met de U10 gemeenten, om deze basisvoorziening beter te reguleren?
  • Welke acties heeft u ondernomen richting de Rijksoverheid om de warmtewet aan te passen zoals afgelopen jaar in de media uitgebreid is toegelicht?
  • Bent u het met ons eens dat er vanuit onze gemeente geen nieuwe aansluitingen meer zouden moeten worden gedaan op het warmtenet (als gevolg van de discussie “van het gas af”) zolang deze onwenselijke situatie blijft bestaan.
  • Eerder is er al gesproken in de raad over de energiearmoede en zouden er diverse acties worden ondernomen, wat zijn de resultaten hiervan?
  • Welke acties heeft u ondernomen richting de leverancier Eneco?
  • Wat kunnen we als gemeentelijke overheid doen om onze inwoners financieel te helpen?

Antwoorden op deze vragen ziet onze redactie graag ook spoedig.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk