Katern

Komt er dan toch een evenemententerrein in Nieuwegein?

Komt er dan toch een evenemententerrein in Nieuwegein?
Veel Nieuwegeiners herkennen zich in de stelling dat er te weinig te doen is in de stad. De lokale politieke partij Lokale Vernieuwing wil daar verandering in brengen. Samen met de VVD, PvdA, de Unie en Ieders Belang dienen zij een amendement in op de kadernota van 2024 die donderdag 6 juli wordt behandeld in de raadsvergadering. In de Kadernota... Lees meer

Ad Visschers benoemd tot erelid van Lokale Vernieuwing

Ad Visschers benoemd tot erelid van Lokale Vernieuwing
De algemene ledenvergadering van de lokale politieke partij Lokale Vernieuwing heeft besloten om de heer Ad Visschers te benoemen tot erelid. Dit is gevierd met een gezellig diner, waarbij de nodige dankwoorden zijn gesproken. (Foto: Fototeam K en M) met links John van Engelen en rechts Ad Visschers Ad Visschers is een vertrouwd gezicht, in zowel Nieuwegein als in het... Lees meer

Lokale Vernieuwing stelt vragen aan college over opvang vluchtelingen op een boot in Vreeswijk

Lokale Vernieuwing stelt vragen aan college over opvang vluchtelingen op een boot in Vreeswijk
Het college heeft de gemeenteraad op 15 juli 2022 en op 12 augustus 2022 kort geïnformeerd over de taakstelling van de veiligheidsregio Utrecht. Kort maar goed blijkt uit deze brieven dat onze veiligheidsregio tot 1 oktober a.s. 225 asielzoekers in crisisnoodopvang dient te huisvesten. Verder omvat de taakstelling een opdracht voor het versneld doen uitstromen van een aantal statushouders. Verder... Lees meer

Heleen Peters van Lokale Vernieuwing winnaar van debatwedstrijd

Heleen Peters van Lokale Vernieuwing winnaar van debatwedstrijd
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseerden Sport ID Nieuwegein en Verbindion gisterenavond in sport- en evenementencomplex Merwestein een sportdebat. Bij het debat was een select publiek aanwezig. Door de professionele werkwijze en aanpak van het debat was het debat ook te volgen via een livestream. De presentatie was in handen van Edward van Cuilenborg. Heleen Peters (links) neemt de... Lees meer

Lokale Vernieuwing stelt vragen aan het college over de opvang van inwoners van/vluchtelingen uit Oekraïne

Lokale Vernieuwing stelt vragen aan het college over de opvang van inwoners van/vluchtelingen uit Oekraïne
Op 24 februari j.l. is Rusland buurland Oekraïne binnengevallen. Als gevolg hiervan is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. Nu inwoners van Oekraïne binnen Europa vrij mogen reizen, zich bij aankomst in Nederland niet bij het COA hoeven te melden en voor minstens 90 dagen in Nederland mogen blijven, heeft de lokale politieke partij Lokale Vernieuwing vragen gesteld aan het... Lees meer

Lokale Vernieuwing neemt deel aan verkiezingsdebat in Buurtplein Zuid

Lokale Vernieuwing neemt deel aan verkiezingsdebat in Buurtplein Zuid
In buurtplein Zuid werd dinsdag 8 februari jl. een verkiezingsdebat georganiseerd waaraan Lokale Vernieuwing, Groen Links en de Christen Unie hebben deelgenomen. Het debat vond fysiek plaats en was duidelijk in trek: het maximaal aantal plaatsen was bezet! Onder leiding van René Hansen voerden de 3 partijen een debat over actuele onderwerpen, zoals veiligheid, vertrouwen in de politiek, wonen, verkeer... Lees meer

Lokale Vernieuwing maakt zich zorgen over stijging warmtetarieven

Lokale Vernieuwing maakt zich zorgen over stijging warmtetarieven
De warmtetarieven mogen volgend jaar maximaal met 67 procent stijgen. Dat heeft Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgesteld. Omdat de gasprijs hoog is, stijgen de maximumtarieven automatisch mee. Maar de ACM waarschuwt warmteleveranciers om niet aan het maximale tarief te gaan zitten. Consumenten die zijn aangesloten op een warmtenet kunnen niet zelf kiezen van welk warmtebedrijf zij warmte afnemen. Daarom... Lees meer

Kandidatenlijst Lokale Vernieuwing bekend

Kandidatenlijst Lokale Vernieuwing bekend
Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben de leden van de lokale politieke partij Lokale Vernieuwing de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 vastgesteld. De lokale partij, welke nu met 1 wethouder deelneemt aan het college, komt met een mooie lijst van 8 kandidaten, waarvan 6 vertrouwde gezichten en 2 enthousiaste nieuwkomers. De kandidatenlijst wordt aangevoerd door de eerder unaniem... Lees meer

Lokale Vernieuwing verzoekt om sluitend netwerk van AED’s en laadpalen

Lokale Vernieuwing verzoekt om sluitend netwerk van AED’s en laadpalen
Gisterenavond heeft de gemeenteraad van Nieuwegein over de begroting 2022-2025 vergaderd. De begroting laat voor alle jaren een positief saldo zien, maar de verwachting is wel dat de begroting uitdagingen te verwerken krijgt. Zo zijn hogere kosten voor jeugdzorg zeer goed mogelijk en ligt het in de lijn der verwachting dat de geldstroom vanuit Den Haag verandert. Of dat in... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk