Katern

Heleen Peters lijsttrekker voor Lokale Vernieuwing

Heleen Peters lijsttrekker voor Lokale Vernieuwing
Heleen Peters, sinds maart 2018 fractievoorzitter van de lokale politieke partij Lokale Vernieuwing, is op woensdag 6 oktober j.l. tijdens de algemene ledenvergadering unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Heleen heeft zich in december 2017 bij de lokale partij aangesloten en is vanaf maart 2018, nadat duidelijk werd dat de partij zou gaan deelnemen aan de... Lees meer

Lokale Vernieuwing: ‘Wanneer rijden er in Nieuwegein (eindelijk) elektrische bussen?’

Lokale Vernieuwing: ‘Wanneer rijden er in Nieuwegein (eindelijk) elektrische bussen?’
‘De politieke partij Lokale Vernieuwing in Nieuwegein heeft onlangs vragen gesteld aan het College van B&W over de inzet van elektrische bussen in Nieuwegein. Deze bussen zijn reeds toegezegd. Maar wanneer komen ze dan?’ Aldus Heleen Peters, fractievoorzitter en raadslid voor Lokale Vernieuwing. Bij de aanbesteding van de concessie OV regio Utrecht, die op 8 december 2013 gegund is en... Lees meer

Motie ‘Lokaal messenverbod’ van Lokale Vernieuwing aangenomen door de raad

Motie ‘Lokaal messenverbod’ van Lokale Vernieuwing aangenomen door de raad
Gisteren hebben de Algemene Beschouwingen plaatsgevonden in de Gemeenteraad van Nieuwegein. Tijdens deze vergadering heeft de fractie Lokale Vernieuwing de motie ‘Lokaal messenverbod’ ingediend. Deze motie is met meerderheid van stemmen aangenomen. Tijdens de Algemene Beschouwingen mochten de 12 fracties die in de Gemeenteraad zitting hebben reageren op de door het College gepresenteerde begroting voor het jaar 2021. Naast een... Lees meer

Lokale Vernieuwing stelt voor om onderzoek te doen naar het inzetten van camera-toezicht op industrieterreinen en andere risicogebieden

Lokale Vernieuwing stelt voor om onderzoek te doen naar het inzetten van camera-toezicht op industrieterreinen en andere risicogebieden
Gisteren, donderdag 15 oktober 2020, heeft de fractie van Lokale Vernieuwing samen met de mede-indieners CDA, VVD, VSP en Groep Verdam een motie met deze strekking ingediend. De bedoeling van deze motie is om de Burgemeester ertoe aan te zetten om onderzoek te verrichten naar de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit van de inzet van camera-toezicht op de in het Integraal... Lees meer

Lokale Vernieuwing zoekt de vijf grootste lokale ergernissen in Nieuwegein

Lokale Vernieuwing zoekt de vijf grootste lokale ergernissen in Nieuwegein
Lokale Vernieuwing is een lokale politieke partij in Nieuwegein en is op zoek naar de vijf grootste ergernissen van onze inwoners. Heeft u last van hondenpoep? Of vindt u de groenvoorziening ergerlijk? Of is het wat anders? Laat het Lokale Vernieuwing weten via: heleenpeters@lokale-vernieuwing.nl. Deze week in de aandacht: (zwerf)afval op straat! Of de partij nou bewoners uit Galecop spreekt... Lees meer

Lokale Vernieuwing stelt vragen over de financiële gevolgen én over de lokale aanpak van de Corona-maatregelen

Lokale Vernieuwing stelt vragen over de financiële gevolgen én over de lokale aanpak van de Corona-maatregelen
Eind maart stelde Lokale Vernieuwing al vragen aan het College van B&W over de steunmaatregelen aan zelfstandigen. Nu, ruim een maand later, vindt de lokale partij het belangrijk om inzicht te krijgen in de financiële consequenties én in de lokale aanpak van deze maatregelen. Om de juiste antwoorden te krijgen, stelde Lokale Vernieuwing de volgende vragen: 1. Hoe staat De... Lees meer

Lokale Vernieuwing stelt in deze Corona-tijd vragen over steun aan zelfstandig ondernemers

Lokale Vernieuwing stelt in deze Corona-tijd vragen over steun aan zelfstandig ondernemers
Deze tijd waarin iedereen bezorgd is over eigen of andermans gezondheid, brengt voor alle inwoners van Nieuwegein onzekerheden met zich mee.  Bij werkenden komt daar nog de vraag bij over het voortbestaan van de huidige werkzaamheden of het arbeidscontract. Voor zelfstandigen kan deze veranderde werksituatie direct leiden tot inkomstenderving of –verlies. Voor deze laatste groep stelde de fractie Lokale Vernieuwing... Lees meer

Lokale Vernieuwing (LV) steunt woningbouw in polder Rijnenburg

Lokale Vernieuwing (LV) steunt woningbouw in polder Rijnenburg
Lokale Vernieuwing steunt het initiatiefvoorstel van de provinciale fractie van de VVD om te kiezen voor woningbouw in de polder in plaats van windmolens. Een tekort aan woningen is evident, zo kent Nieuwegein een wachtlijst van meer dan 10 jaar voor sociale huurwoningen.  Nederland heeft op dit moment te maken met een woonsector die hevig onder druk staat, dit komt... Lees meer

Lokale Vernieuwing wil verbod op vuurwerk

Lokale Vernieuwing wil verbod op vuurwerk
Uit vragen die Lokale Vernieuwing (LV) aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Nieuwegein heeft gesteld, blijkt dat Oud en Nieuw een duur feestje is geweest. Er zijn niet alleen gemeentelijke eigendommen, zoals prullenbakken en bushokjes vernield, maar ook particuliere eigendommen, waaronder een auto en een woning, moesten het ontgelden. Tijdens de jaarwisseling heeft de brandweer 13... Lees meer

Fiets en autoverkeer op industrieterrein De Liesbosch

Fiets en autoverkeer op industrieterrein De Liesbosch
Al jaren is de infrastructuur op industrieterrein De Liesbosch een groot zorgpunt. Verschillende partijen willen zich inzetten om de verkeersveiligheid op dit industrieterrein te verbeteren, vooral voor langzaam verkeer, zoals fietsers. Om het belang van de verkeersveiligheid, waaronder de fietsveiligheid, te benadrukken heeft Lokale Vernieuwing, middels een zogenoemde artikel 42-brief, schriftelijke vragen aan het college van B&W van Nieuwegein gesteld.... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren