Lokale Vernieuwing stelt vragen aan het college over de opvang van inwoners van/vluchtelingen uit Oekraïne

Op 24 februari j.l. is Rusland buurland Oekraïne binnengevallen. Als gevolg hiervan is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. Nu inwoners van Oekraïne binnen Europa vrij mogen reizen, zich bij aankomst in Nederland niet bij het COA hoeven te melden en voor minstens 90 dagen in Nederland mogen blijven, heeft de lokale politieke partij Lokale Vernieuwing vragen gesteld aan het college van B&W in Nieuwegein.

Lokale Vernieuwing wil o.a. weten of er op dit moment, voor zover het college weet, reeds inwoners van/vluchtelingen uit Oekraïne in Nieuwegein verblijven en of er reeds bij de gemeente inwoners van/vluchtelingen uit Oekraïne zich hebben gemeld.

Ook op onderstaande vragen wil Lokale Vernieuwing zo snel mogelijk antwoorden hebben van het college om de vluchtelingen en inwoners adequaat te kunnen helpen:

  • Hebben zich bij de gemeente  reeds inwoners van Nieuwegein gemeld met de mededeling/het verzoek om familie/inwoners van/vluchtelingen uit Oekraïne bij hen thuis of elders in de gemeente op te vangen?
  • Heeft de gemeente zelf (actief) contact gezocht met inwoners van de eigen gemeente waarvan bekend is dat zijzelf afkomstig zijn uit of familie hebben in Oekraïne?
  • Waar kunnen inwoners van/vluchtelingen uit Oekraïne en/of inwoners van Nieuwegein die contact hebben met inwoners van/vluchtelingen uit Oekraïne  en hen willen opvangen zich melden? 
  • Is er of komt er een meldpunt of centraal contactpersoon? En zo ja, hoe wordt dat gecommuniceerd naar de inwoners?
  • Gaat de Gemeente Nieuwegein zorg dragen voor de opvang van inwoners van/vluchtelingen uit Oekraïne? Zo ja, hoe, waar en per wanneer?
  • Wat heeft de Gemeente Nieuwegein te bieden of gaat de gemeente bieden aan inwoners van/vluchtelingen uit Oekraïne (huisvesting, ondersteuning, kleding, eten, opvang, enz)?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk