Katern

Energie-N: ‘Slim ventileren, ook als het regent, bespaart energie’

Energie-N: ‘Slim ventileren, ook als het regent, bespaart energie’
As je goed wilt ventileren moet je een balans zoeken tussen energieverlies, verse gezonde lucht en vochtigheid in huis. Heel moeilijk is het niet. Bij ventileren gaat warmte naar buiten. Dat is wel 15 – 35 % van je totale energiegebruik voor verwarmen. Energie-N komt met energiegesprekken veel bij mensen thuis. Daar komen we twee uitersten tegen, soms in één... Lees meer

Woonin kan beginnen met uitvoeren toekomstplan flats Nijpelsplantsoen

Woonin kan beginnen met uitvoeren toekomstplan flats Nijpelsplantsoen
Woningcorporatie Woonin en de gemeente Nieuwegein hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het toekomstplan van het Nijpelsplantsoen. Daardoor kan Woonin starten met het uitvoeren van de overeenkomst. Dat houdt in, dat Woonin één flat wil gaan slopen om ruimte te maken voor nieuwbouw. De drie andere flats krijgen groot onderhoud, worden verduurzaamd en krijgen een nieuw aanzicht. Ook komt er een... Lees meer

De wijkkrant voor de wijk Batau-Noord is weer uit

De wijkkrant voor de wijk Batau-Noord is weer uit
De  wijkkrant voor de bewoners in Batau-Noord is weer uit. Mocht u hem gemist hebben, kwijtgeraakt zijn of gewoon even op uw computerscherm willen lezen, de wijkkrant van uw buurt staat hier nu ook altijd on-line. U vindt overigens hier al het verdere nieuws over uw wijk. In de wijkkrant, deze maand alweer de vijftigste editie, leest u allerlei leuke berichten... Lees meer

Portret van de week: ‘Wie uit Nieuwegein trad daar op tijdens de 50PlusBeurs?’

Portret van de week: ‘Wie uit Nieuwegein trad daar op tijdens de 50PlusBeurs?’
Op De Digitale Stad Nieuwegein hebben we wekelijks een portret van een opmerkelijk persoon. Met de camera in de aanslag lopen we door Nieuwegein. Gefascineerd in personen proberen we met de camera, opvallende, opmerkelijke personen vast te leggen. Wie is de man, vrouw of kind die daar zit, loopt, fietst, werkt, ligt, speelt of zelfs zingt? Deze week Thijs Swinkels. Hij... Lees meer

‘De Pallasburg’

‘De Pallasburg’
Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat dies meer zij, vastgelegd volgens een  vast stramien: ter hoogte van het pand met huisnummer 1, midden op de weg, fietspad of trottoir de straat in gefotografeerd, zoals deze week de Pallasburg. Daarbij bepaalt het straatnamenregister van de Gemeentegids 2010 de alfabetische volgorde in deze wekelijkse rubriek. De eerste straat is de Bertus Aafjeshove,... Lees meer

Prentbriefkaart van de week

Prentbriefkaart van de week
Naast het nieuws vindt u op De Digitale Stad Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Deze week een prentbriefkaart uit Vreeswijk, het leven rond de Julianaweg gezien in zuidelijke richting medio 1930. Het belang van de prentbriefkaart voor de historische wetenschap is lange tijd door de archief beherende instanties onderschat.... Lees meer

‘Nieuwegein verstedelijkt en vergroent’ of toch niet?

‘Nieuwegein verstedelijkt en vergroent’ of toch niet?
Nieuwegein verstedelijkt en vergroent. Dit is de titel van de Omgevingsvisie van Nieuwegein. Kan dat dan beide samen? Hoe ziet dat eruit? Ziet u vergroening of ontgroening? Laat het onze redactie weten. Vaak gaan veranderingen heel geleidelijk en weet je meestal niet meer hoe het eruit zag voor de verandering. Gelukkig kun je via Google Maps terugkijken en zien wat... Lees meer

Hoe krijgt Nieuwegein het meest duurzame centrum van Nederland?

Hoe krijgt Nieuwegein het meest duurzame centrum van Nederland?
De vernieuwing van het centrum van Nieuwegein – onder de naam City – won in 2022 de SKG Publieksprijs voor duurzame gebiedsontwikkeling. In de binnenstad ontwikkelt gemeente Nieuwegein samen met partners in co-creatie een toekomstbestendige, duurzame, groene en gezonde binnenstad. Met een nieuw hoogwaardig OV-knooppunt en ruim 2.200 duurzame woningen. De duurzaamheidsambitie is hoog. City wil de meest duurzame binnenstad van Nederland... Lees meer

Nieuwegein gaat APK invoeren voor huurwoningen

Nieuwegein gaat APK invoeren voor huurwoningen
Tijdens de Raadsvergadering van 18 september 2023 is besloten om in de toekomst met woningbouwcorporaties prestatieafspraken te maken over het uitvoeren van algemene periodieke keuringen (APK) van huurwoningen in Nieuwegein. GroenLinks heeft samen met D66 en PvdA hierover een motie ingediend. Met het aannemen deze motie wil de Nieuwegeinse raad dat het college dit opneemt in de prestatieafspraken met de... Lees meer

De wijkkrant voor Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard is af

De wijkkrant voor Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard is af
De nieuwe wijkkrant is weer af. Binnenkort zal hij weer verspreid worden in de wijk Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard. Maar zoals gebruikelijk is deze alvast te lezen op De Digitale Stad Nieuwegein. Cobie Smith, voorzitter van het Wijkplatform HZL schrijft: ‘In dit najaarsnummer weer een variëteit aan nieuws, bewoners vertellen over hun groenprojecten, nieuws over de nieuwbouwprojecten in onze wijken,... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk