Eerste reacties uit de politiek over aanleg evenemententerrein in Park Oudegein

Tijdens de raadsvergadering van 18 april 2024 heeft de Gemeenteraad van de Gemeente Nieuwegein een beslissing genomen over het voorgenomen raadsvoorstel, inhoudende de realisatie van een evenemententerrein in het centraal deel van Park Oudegein. Dit onderwerp heeft de gemoederen al wekenlang bezighouden en heeft veel input opgeleverd van betrokken inwoners.

De Gemeenteraad heeft uiteindelijk voor dit raadsvoorstel gestemd. Dit betekent dat er in Park Oudegein, in het centrale deel (gelegen tussen het Natuurkwartier en Sportpark Parkhout), een evenemententerrein zal worden gerealiseerd.

Reactie Lokale Vernieuwing
Heleen Peters, fractievoorzitter van Lokale Vernieuwing, is content: ‘yes, het is gelukt!’. Ze legt verder uit: ‘Het evenemententerrein is een lang gekoesterde wens van een zeer groot gedeelte van de gemeenteraad. Dat is waar de gemeenteraad elkaar vond. Maar de voorgestelde locatie viel niet bij iedereen goed. Er waren een aantal fracties die tegen de locatie waren, met name vanuit ecologisch en groen perspectief. Andere fracties wezen op de onduidelijkheid over de behoefte uit de stad en op de forse financiële middelen die ermee gepaard gaan.’

De fractie Lokale Vernieuwing was altijd sterk voorstander van de realisatie van een evenementenlocatie. De fractie bleef positief toen de huidige locatie werd voorgesteld, hoewel de fractie ook inziet dat omwonenden bang zijn voor geluid en ander overlast. Nu Lokale Vernieuwing ervan overtuigd is dat deze bezwaren door het stellen van randvoorwaarden en door het stellen van voorwaarden, gekoppeld aan de vergunningverlening, kunnen worden weggenomen of sterk kunnen worden beperkt, heeft de fractie voor het voorstel gestemd.

Valga Lamur D66

Reactie D66
Valga Lamur (D66) Het beoogde evenemententerrein zou een veelzijdige ruimte kunnen bieden voor diverse activiteiten en draagt bij aan de sociale cohesie en identiteit van de stad.

Lamur: ‘In het verleden hadden we Geinbeat in Park Oudegein en dit was een succes, omdat het elk jaar op een vaste locatie werd gehouden. Helaas hield het daar op wegens een gebrek aan faciliteiten en een drassige ondergrond. De huidige situatie is dat culturele ondernemers die een evenement willen organiseren elke twee jaar als een rondreizend circus op zoek moeten gaan naar een nieuwe locatie. Het gevolg is dat een dergelijk evenement doodbloedt en niet terugkeert. Een evenemententerrein biedt niet alleen recreatiemogelijkheden, maar kan ook een vruchtbare bodem zijn voor nieuwe initiatieven op het gebied van kunst en cultuur.’

In totaal stemden 19 raadsleden voor en 14 raadsleden tegen, waarmee het voorstel is aanvaard en door het college dient te worden uitgevoerd.

4 thoughts on “Eerste reacties uit de politiek over aanleg evenemententerrein in Park Oudegein

 1. Hans

  Wanneer wordt er wel geluisterd naar de bewoners?

 2. Robin

  Wat een schande, ik beschouw dit als het faillissement van de lokale politiek waarbij aantoonbaar het woord volksvertegenwoordiging niet meer in het woordenboek van de gemeenteraad voorkomt. Dit is dan ook goed terug te lezen in de woorden van mevrouw Peters.. “een lang gekoesterde wens van een zeer groot gedeelte van de gemeenteraad”, kennelijk zo’n grote wens dat dit rechtvaardigt de lokale bevolking dat zich duidelijk en in grote getalen uitspreekt te negeren en de kritiek op de uitkomsten van het (naar mijn inziens onvolledige en mogelijk zelfs manipulatief te benomen) “onderzoek” te negeren.

  Bij deze stemming wordt compleet voorbijgegaan aan de bewoners, waarbij een groter aantal inwoners een petitie heeft ondertekend tegen dit initiatief op deze locatie dan er überhaupt initieel is geraadpleegd om de behoefte te toetsen. Hierbij heeft de gemeente voornamelijk de animo voor een evenemententerrein getoetst (hetgeen al aanwezig is in Nieuwegein) en daarbij de locatie niet benoemd, hier zou je wat van kunnen vinden..

  Verder gaat men er in deze stemming voorbij aan het feit dat het “onderzoek” aantoonbaar op veel verschillende punten onjuist/onvolledig is uitgevoerd zowel op het domein van ecologisch impact, (geluids)hinder en haalbaarheid. Verder is er onduidelijkheid over het financiële plaatje en de wettelijke haalbaarheid van het plan gezien de kans op contractbreuk nadat het park met een beoogd doel als stadspark is overgenomen i.p.v. evenemententerrein, kennelijk blijft het lastig voor de raadsleden om integer met zulke afspraken om te gaan. Wellicht dat we hier dan in “fase 2” meer inzicht in gaan krijgen.

  Een van de zaken die mij blijft beklijven.. waar houd deze afbreuk van het park op? We hebben binnen Nieuwegein iets unieks in handen met dit stadspark, iets om trots op te mogen zijn… Het stadspark is een plek met historie en natuur in het toch al stedelijke gebied. Gister zag ik moeders met kinderwagens door het park wandelen en kinderen met elkaar badmintonnen. Is dit dan het begin van de verloedering van het park wat straks gaat eindigen in “leuke 3 hoog appartementencomplexen met zo’n praktische parkeergarage eronder?” omdat dit ook een wens is van de gemeenteraad?

  1. Nettie

   Robin ik ben het helemaal met je eens
   Dit mooie groene park moet je juist koesteren en in ere houden om z n mooie natuur en zn rust

 3. Gerard Altena

  Jammer dat alleen de tegenstanders altijd zo’n lawaai maken. Wij wonen in fokkesteeg en de hele familie is voor. Eindelijk iets te doen in deze saaie gemeente. Lawaai van sportwedstrijden is blijkbaar geen probleem. Lawaai van feestende mensen is irritant ..
  Zoek je rust ga dan echt op het platteland wonen of doe de ramen dicht. Dat moet toch al voor dat snelweglawaai waar niemand over klaagt en je s’nachts wakker houd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk