Park Oudegein wordt ‘The place to be’ voor evenementen in Nieuwegein

Uit een recente enquête die de gemeente onder inwoners heeft gehouden is naar voren gekomen dat veel Nieuwegeiners wel voelen voor een evenemententerrein, ergens in Nieuwegein. Als het aan de meerderheid van de gemeenteraad ligt, wordt Park Oudegein weer als vanouds een plek om te recreëren, te luisteren naar muziek en te genieten van diverse evenementen. Veel omwonenden zijn het niet eens met deze locatie in het park.

Uit het haalbaarheidsonderzoek waren vier mogelijke locaties gekomen, met allemaal hun positieve en mindere kanten. Eén daarvan was Park Oudegein. Donderdagavond, tijdens de raadsvergadering, heeft een meerderheid vóór de lokatie in Park Oudegein gestemd en is de weg vrij om een volgende stap te nemen het een evenemententerrein te ontwikkelen in het park. Tijdens de stemming bleek 19 raadsleden voor het plan te zijn en 14 tegen.

Raadsvergadering donderdag 18 april
Voordat de vergadering donderdagavond begon overhandigde een delegatie van omwonenden de petitie tegen het evenemententerrein in het park die door bijna 3300 bewoners was ondertekend. Onze videograaf Jos van Vogelpoel was ter plekke toen burgemeester Marijke van Beukering de petitie in ontvangst nam. De burgemeester beloofde de petitie aan de raad aan te bieden en om mee te nemen bij de besluitvorming over het plan.

Heiko Prak eerder tegenover onze redactie: ‘In de enquête heeft de gemeente de gewenste locatie, midden in Park Oudegein, echter (bewust?!) niet genoemd. Veel organisaties en inwoners van vooral omliggende wijken hebben grote bezwaren tegen juist deze locatie, vooral omdat pas later bleek dat het voornemen is het terrein geschikt te maken voor grote evenementen (tot 5000 bezoekers). Veel groter dan Geinbeat met maximaal 500 bezoekers en dan wat de gemeente tijdens de voorlichting suggereerde met foto’s van kleinschalige evenementen op een grasveld.’

Tegenstand
Tegenstanders vinden dat, door het houden van grote evenementen in het park, het park wordt aangetast door de aanleg van een weg voor zwaar vrachtverkeer, verharding van het terrein en nutsvoorzieningen. Prak: ‘Zeker de grotere evenementen verstoren de rust in het park, bedreigen de aanwezige, wettelijk beschermde diersoorten en veroorzaken grote parkeer- en geluidsoverlast in de omliggende wijken.’

De tegenstanders vragen zich ook af of de gemeente evenementenbeleid heeft waaruit de behoefte aan het gewenste terrein moet blijken. ‘Verder wordt er aan voorbijgegaan dat er al een evenemententerrein is in Nieuwegein: de Middengaarde ten zuiden van de A12, geschikt voor evenementen met 5000 bezoekers of meer.’

In maart hebben tientallen bewoners en organisaties in de raad ingesproken om te motiveren dat een terrein voor grote evenementen niet thuishoort in Park Oudegein, de groene long van Nieuwegein. Ondanks felle tegenstand weigert de gemeente – het college van burgemeester en wethouders – het voorstel aan te passen of terug te nemen en heeft de gemeenteraad vanavond voor het plan gestemd om midden in Park Oudegein een terrein in te richten, dat geschikt is voor grootschalige (muziek)evenementen. Er waren 19 raadsleden voor en 14 tegen het plan.

Stemverdeling
CDA 1 voor (Horst) en 2 tegen
VSP 2 voor en 2 tegen
GroenLinks tegen
CU tegen
De Unie tegen
Ieders Belang tegen
Núwegein tegen
PvdA voor
VVD voor
D66 voor
Lokale Vernieuwing voor

De bewuste lokatie voor het evenemententerrein (omcirkeld in blauw)

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk