Wie luistert naar de stem van de natuur in Park Oudegein?

De gemeente Nieuwegein heeft het centrale deel van Park Oudegein als beste plek aangewezen als evenemententerrein. Ze zien hier plaats voor tot wel 12 evenementen, met duizenden bezoekers. Natuurorganisatie IVN Nieuwegein-IJsselstein e.o. en Vogelwacht Nieuwegein-IJsselstein maken zich grote zorgen over de gevolgen hiervan voor de natuur. Zij roepen de gemeente dringend op haar plannen te herzien.

Het college van B&W heeft aan de gemeenteraad een voorstel gedaan voor een evenemententerrein in het centrale deel van Park Oudegein. Daarmee geeft het college invulling aan de opdracht van de gemeenteraad. De gemeente vindt het belangrijk dat er voor iedereen wat te doen is in de stad en zeker voor jongeren – er is nu geen plek is voor grotere evenementen. Hiervoor vraagt het college van B&W aan de gemeenteraad om een krediet beschikbaar te stellen van € 1.244.000.

Martin van Genderen van het IVN: ‘De natuur in Nederland – ook in Nieuwegein – staat erg onder druk. Onze gemeente is inmiddels bijna geheel bebouwd en zelfs aan de laatste ‘groene stukken’ wordt geknabbeld. Park Oudegein hoort tot de mooiste stadsparken van Nederland. Het heeft nu een kleinschalige recreatieve functie. Bewoners genieten van een bezoek aan deze groene parel. Het park heeft ook een belangrijke functie voor de natuur en wordt ook wel de groene long van Nieuwegein genoemd.’

Flora en Fauna in het gedrang
In Park Oudegein broeden veel vogels, waaronder bijzondere soorten als de Bosuil, IJsvogel, en Goudvink. Daarnaast leven hier talloze andere dieren, bomen en planten. van Genderen: ‘Als het terrein dienstdoet als grootschalige evenementenlocatie zullen broedvogels, maar ook andere dieren in Park Oudegein worden gestoord. Ook het geschikt maken en het intensief gebruik maken van het terrein door festivalbezoekers zal ten koste gaan van het groen in het park.’

Oproep: herzie de plannen!
Het IVN Nieuwegein-IJsseslstein roept, namens al hun vrijwilligers en veel bezorgde bewoners, de gemeente Nieuwegein op om park Oudegein met rust te laten en hier geen evenementenlocatie van te maken.

Reactie wethouder John van Engelen
Wethouder Evenementen en stadsmarketing John van Engelen: “We zien in het centrale deel van Park Oudegein de meest geschikte locatie. Het vinden van een geschikte plek voor evenementen is niet makkelijk. We zien aan de ene kant duidelijk de behoefte in de stad aan een evenemententerrein om zo meer ruimte te geven aan festivals op het gebied van bijvoorbeeld kunst, muziek of food. En aan de andere kant heb ik tijdens de inloopbijeenkomsten op 8 en 13 februari duidelijk opmerkingen gehoord over mogelijke gevolgen voor bodem, natuur en vogels, verkeer- en parkeercapaciteit, geluidsoverlast en de grootte en frequentie van de evenementen. Dat betekent dat we waar mogelijk hier ook rekening mee moeten houden. In de uitwerking van het ontwerp in de bestemmingsplanprocedure en in de evenementenvergunningen is daar voldoende ruimte voor. Maar een muziekfestival zal bijna altijd hoorbaar zijn in de omgeving, daar moeten we eerlijk in zijn.”

Op donderdag 18 april vindt besluitvorming plaats in de openbare raadsvergadering of er een evenemententerrein kan worden aangelgd in het centrale deel van Park Oudegein.

Kaart van de mogelijke locatie van het evenemententerrein

2 thoughts on “Wie luistert naar de stem van de natuur in Park Oudegein?

 1. SW

  Er zijn veel festivals in de omgeving van Nieuwegein; de noodzaak en business case om er 12 per jaar in Nieuwegein te organiseren zijn niet helder. Wat gaat dit precies opleveren:
  – Is er al contact met festivals die hier naartoe willen verhuizen?
  – Is er impact op de werkgelegenheid?
  – Is er een impactanalyse op de kosten versus opbrengsten, zowel financieel als sociaal?

  Daar komt bij dat er steeds meer analyses zijn dat de festvalmarkt het moeilijk heeft; er zijn te veel festivals. Er zijn recente onderzoeken die juist aangeven dat fesitvals tot 6000 bezoekers het erg moeilijk hebben om rendabel te blijven. Je kunt je afvragen hoe een terrein in park Oudegein in deze markt zich staande gaat houden.

  Misschien is het een beter idee om lokale horeca te stimuleren en de centra (City, Jutphaas en Vreeswijk) verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijkere plek voor jongeren.

  Jongeren trekken massaal weg uit Nieuwegein; de realiteit is dat het een slaapstad is waar weinig voor bewoners is. De focus ligt op het bouwen van huizen om de rest van de regio te faciliteren. Voor festivals en horeca zijn we in Nieuwegein, met alle respect voor dit goedbedoelde plan, aangewezen op Utrecht en IJsselstein.

 2. Frits

  “Maar een muziekfestival zal bijna altijd hoorbaar zijn in de omgeving, daar moeten we eerlijk in zijn.”
  Ja, en dan? Zonder conclusie is dat natuurlijk een loze opmerking, want wat verbind je er dan aan? Dat we dat maar moeten accepteren? Of dat dat een reden is om ervan af te zien?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk