Plan evenemententerrein voorgelegd aan gemeenteraad

Het college van B&W heeft aan de gemeenteraad een voorstel gedaan voor een evenemententerrein in het centrale deel van Park Oudegein. Daarmee geeft het college invulling aan de opdracht van de gemeenteraad. De gemeente vindt het belangrijk dat er voor iedereen wat te doen is in de stad en zeker voor jongeren – er is nu geen plek is voor grotere evenementen. Hiervoor vraagt het college van B&W aan de gemeenteraad om een krediet beschikbaar te stellen van € 1.244.000.

Op basis van de onderzoeken onder meer op het gebied van geluid en ecologie op vier locaties ziet de gemeente het centrale deel van Park Oudegein als meest geschikt. Zowel de enquête (2.946 invullers) en de inloopbijeenkomsten geven belangrijke inbreng voor de uitwerking van het ontwerp in de bestemmingsplanprocedure.

Tijdens de Avond voor de Stad zal de gemeenteraad in gesprek gaan over het voorstel. Datum is vanaf maandag 18 maart beschikbaar op nieuwegein.bestuurlijkeinformatie.nl. Hierbij kunt u als inwoner of belanghebbende meespreken. Op 18 april vindt besluitvorming plaats in de openbare raadsvergadering.

Waarom een evenemententerrein?
De gemeente wil graag dat er voor iedereen wat leuks te doen is in de stad. Evenementen brengen bewoners van Nieuwegein samen. Elk jaar worden in Nieuwegein meerdere evenementen georganiseerd, verspreid over de stad. Dat zijn verschillende grote en kleine evenementen. Kleine evenementen vinden vaak wel een geschikte locatieplek in een park, plein of straat. Grote evenementen zijn lang op zoek naar een geschikt terrein waar ruimte, ondergrond en nodige materialen goed te plaatsen zijn. Het komt ook voor dat er geen geschikte plek gevonden wordt. Dan wordt het evenement niet gehouden in Nieuwegein.

Balans
Wethouder Evenementen en stadsmarketing John van Engelen: “We zien in het centrale deel van Park Oudegein de meest geschikte locatie. Het vinden van een geschikte plek voor evenementen is niet makkelijk. We zien aan de ene kant duidelijk de behoefte in de stad aan een evenemententerrein om zo meer ruimte te geven aan festivals op het gebied van bijvoorbeeld kunst, muziek of food. En aan de andere kant heb ik tijdens de inloopbijeenkomsten op 8 en 13 februari duidelijk opmerkingen gehoord over mogelijke gevolgen voor bodem, natuur en vogels, verkeer- en parkeercapaciteit, geluidsoverlast en de grootte en frequentie van de evenementen. Dat betekent dat we waar mogelijk hier ook rekening mee moeten houden. In de uitwerking van het ontwerp in de bestemmingsplanprocedure en in de evenementenvergunningen is daar voldoende ruimte voor. Maar een muziekfestival zal bijna altijd hoorbaar zijn in de omgeving, daar moeten we eerlijk in zijn.”

Locatiekeuze
Een evenemententerrein is groter dan 6.000m2, heeft de juiste vorm, ligt niet in een woonwijk, is goed bereikbaar en het hele jaar door beschikbaar. Uit meer dan 65 plekken bleven na een selectie vier kansrijke plekken over: de locaties Wielerbaan, het veld tegenover de Galecopperlaan, de noordkant van het park Oudegein en het centrale deel in het park Oudegein. De locaties ‘het veld tegenover de Galecopperlaan’ zijn afgevallen omdat deze bij een evenement met versterkt geluid voor te veel overlast zullen zorgen. De locatie ‘Wielerbaan/populierenbos’ is minder wenselijk vanwege de natuurwaarden en de slechte bereikbaarheid.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk