Park Oudegein Centraal mogelijk weer terug als evenemententerrein

Als het aan de meerderheid van de gemeenteraad ligt, wordt Park Oudegein weer als vanouds een plek om te recreëren, te luisteren naar muziek en te genieten van diverse evenementen. Een plek zoals het ooit bedoeld was. Wie herinnert zich niet, al lekker luierend in het gras te genieten van muziek tijdens bijvoorbeeld Geinbeat. Maar een zwervend bestaan heeft dit festival, zoals vele evenementen de nek gekost in Nieuwegein.

Geinbeat 2008, locatie park Oudegein

De gemeente Nieuwegein: ‘Het vinden van een geschikte plek voor evenementen is niet makkelijk. Het is belangrijk dat er genoeg ruimte is. Maar we moeten ook rekening houden met buurtbewoners, overlast van geluid, invloed op de natuur en de bereikbaarheid van het terrein.’

Er is al gekeken of er mogelijke plekken zijn. Plekken die kleiner zijn dan 6.000 m² of een nadelige vorm hebben zijn afgevallen. Plekken die in een woonwijk liggen, niet goed bereikbaar zijn, niet genoeg ruimte hebben voor parkeren of niet het hele jaar door beschikbaar zijn, zijn ook afgevallen.’

Uit het haalbaarheidsonderzoek zijn vier mogelijke plekken gekomen, met allemaal hun positieve en mindere kanten. En we weten nog niet alles. Wat is bijvoorbeeld het effect van versterkt geluid op de omgeving? En hoe houden we rekening met de natuur? Dat onderzoeken we nog. Misschien vallen er dan nog meer plekken af. ‘Maar Park Oudegein wordt de meest geschikte lokatie en het ligt ook nog lekker centraal’ aldus één van de raadsleden.

In dit onderzoek zijn 67 locaties getoetst op geschiktheid als evenemententerrein. Vier A-criteria zijn daarbij als knock-out criteria gehanteerd: 1. Omvang en vorm, 2. Ligging t.o.v. een woonwijk, 3. Bereikbaarheid en parkeren en 4. Jaarrond inzetbaar. Van de in totaal 67 locaties, voldoen 5 locaties in voldoende mate aan de A-criteria, waarbij opgemerkt moet worden dat 4 van de 5 locaties op ten minste één criteria twijfelachtig scoren. Aan de hand van twee B-criteria (verbondenheid met de stad en toekomstbestendigheid) valt nog één locatie af. Dit levert 4 mogelijke locaties op, die samen de shortlist vormen:

• Wielerbaan
• Veld tegenover Galecopperlaan
• Kop park Oudegein
• Centraal deel park Oudegein

Voorwaarden waaraan het terrein moet voldoen is met name een goede ondergrond, maar ook stroomvoorziening, aansluiting op de riolering en stromend drinkwater. Verder moet het terrein met de fiets en te voet bereikbaar zijn. Als voorbeeld van een evenement werd gisteravond een kunstmarkt genoemd.

Na een afweging van alle verzamelde reacties zal het college in april dit jaar een definitief plan ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad met een uitgewerkt voorstel voor één locatie. Daaraan gaat op 8 februari aanstaande een bewonersbijeenkomst vooraf.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk