Column burgemeester Frans Backhuijs: ‘Samen werken we aan Nieuwegein’

‘De afgelopen week zijn de lijsten met de kandidaten ingediend voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Twaalf partijen hebben zich aangemeld. Er valt dus wat te kiezen. De komende weken zullen de partijen hun standpunten duidelijk te maken. Welke ambities en wensen hebben zij voor onze stad. Er zijn verschillende bijeenkomsten waar de lijsttrekkers met elkaar in debat gaan. In de Molenkruier verschijnt een katern waar de verschillende partijen hun standpunten voor het voetlicht brengen. Vanaf 25 februari gaat ook de digitale stemwijzer MijnStem Nieuwegein online. Het zijn hulpmiddelen die u helpen om uw stem te bepalen.’

‘De vierjaarlijkse verkiezingen vormen de basis van de lokale democratie. Maar daar blijft het niet bij. De gemeente gaat regelmatig met u in gesprek over tal van onderwerpen. Dat doen we per buurt of wijk als het om zaken gaat die daar spelen. We gaan met zo veel mogelijk mensen uit de stad in gesprek over onderwerpen die in de hele stad spelen. Een mooi voorbeeld daarvan is de mobiliteitsvisie die afgelopen jaar is vastgesteld. Verkeer is immers een onderwerp dat ons allemaal raakt.’

‘Wij houden regelmatig flitspeilingen, korte enquêtes, als we snel willen weten wat er onder de inwoners leeft. Zo hebben we in december voor de derde keer een flitspeiling gehouden over corona en u gevraagd waar de gemeente extra op moet inzetten. Aangenaam verrast, maar ook trots leerde wij dat een groot deel van de Nieuwegeiners hun weg vinden in deze tijd. Dat betekent niet dat men blij is met de situatie. De uitkomsten van deze peiling gebruiken we om ons beleid aan te passen. Zo werd aangegeven dat er behoefte is aan meer activiteiten voor jongeren en ouderen om eenzaamheid tegen te gaan. De komende tijd zult u meer hierover horen.

Burgemeester Frans Backhuijs

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk