Lokale Vernieuwing stelt vragen aan college over opvang vluchtelingen op een boot in Vreeswijk

Het college heeft de gemeenteraad op 15 juli 2022 en op 12 augustus 2022 kort geïnformeerd over de taakstelling van de veiligheidsregio Utrecht. Kort maar goed blijkt uit deze brieven dat onze veiligheidsregio tot 1 oktober a.s. 225 asielzoekers in crisisnoodopvang dient te huisvesten. Verder omvat de taakstelling een opdracht voor het versneld doen uitstromen van een aantal statushouders.

Verder is in de brief van 15 juli jl. te lezen dat ‘WE onderzoeken op dit moment of WE voor een periode van 4 tot 6 maanden een boot in Nieuwegein kunnen laten afmeren, waar 100-200 vluchtelingen op kunnen verblijven’. Uit de brief van 12 augustus 2022 blijkt dat niet binnen de genoemde 14 dagen uitsluitsel kan worden gegeven over de vragen of, waar en wanneer er een opvangschip in Nieuwegein afmeert. Deze vragen verwacht het college nu eind augustus of begin september te kunnen beantwoorden. Deze brief sluit af met de zinnen:

‘Zodra wij een standpunt hebben ingenomen over het opvangschip informeren wij u daarover. Tegelijkertijd starten wij dan een communicatietraject waarbij de insteek is de inpassing van het schip zo goed mogelijk te laten plaatsvinden en er gelegenheid is voor beantwoording van vragen.’

Lokale Vernieuwing maakt zich zorgen over het proces dat het college in deze (niet) bewandelt. Vandaar dat de politieke partij vanavond de volgende vragen aan het college stelt:

  1. Wie zijn ‘we’ in de brief van 15 juli? Is dat alleen het college?
  2. Begrijpen wij het goed dat er dus geen voorstel aan de raad wordt voorgelegd? Waarom niet?
  3. Maken de 100-200 vluchtelingen die mogelijk op de boot gaan verblijven onderdeel uit van de taakstelling van 225 voor onze veiligheidsregio? Of is het en en?
  4. Begrijpen wij het goed dat het college eerst een beslissing neemt, die beslissing vervolgens mededeelt aan de raad en aan de inwoners en dat pas daarna een communicatietraject wordt gestart en er pas dan gelegenheid is om vragen te stellen?
  5. Is er al met inwoners gesproken, meer in het bijzonder met de wijk Vreeswijk?
  6. Waar kunnen inwoners nu terecht met hun vragen of zorgen?
  7. Er zijn op dit moment meerdere handtekeningenacties gaande. Als u het aan LV vraagt komen die voort uit onduidelijkheid, onwetendheid en angst. Wij denken dat alleen een goed participatieproces/informatieproces voor draagvlak zorgt. Bent u het daarmee eens en wat bent u voornemens te gaan doen VOORDAT het college een beslissing neemt?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk