Nieuwegein vangt mogelijk 100 tot 200 asielzoekers op in Riviercruiser in Vreeswijk

Het college van B&W van Nieuwegein laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat zij voornemens is om een boot te laten afmeren in Nieuwegein. Deze zouden meer dan 100 vluchtelingen moeten huisvesten. Gedacht wordt aan Vreeswijk. Hiermee wil het college een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen. Het kunnen er ook nog 200 worden. Ook is het bestuur van de gemeente geïnteresseerd in het oude Schippersinternaat in Vreeswijk. Daar wil zij de Oekraïense vluchtelingen in onderbrengen.

Asielzoekers en statushouders
Ter Apel kan de toestroom van asielzoekers niet meer aan. Dit leidt tot schrijnende situaties. Om deze situatie te doorbreken heeft elke veiligheidsregio een taakstelling gekregen. Voor de Veiligheidsregio Utrecht betreft dit de volgende taakstelling:

Crisisnoodopvang
Tot 1 oktober 2022 moeten in de veiligheidsregio 225 asielzoekers in crisisnoodopvang huisvesten. De gedachte is hierbij dat telkens een paar gemeenten voor een aantal weken asielzoekers opvangen, veelal in een uiterst sobere opvanglocatie op veldbedden. Het college van Nieuwegein onderzoekt op dit moment op welke wijze zij hier haar aandeel in kan realiseren.

Versnelde uitstroom van statushouders
Het rijk heeft opgedragen om 829 statushouders versneld uit te laten stromen in de gemeenten binnen de veiligheidsregio Utrecht waar Nieuwegein onder valt. Voor Nieuwegein betekent dit dat 33 statushouders versneld gehuisvest moeten worden. Een relatief laag aantal statushouders, omdat Nieuwegein haar taakstelling tot medio 2022 gerealiseerd heeft. Er zijn inmiddels 50 statushouders gekoppeld aan Nieuwegein. ‘We hebben contact gezocht met de woningcorporaties in Nieuwegein over het realiseren van onze aanvullende taakstelling. Zij zien hiertoe mogelijkheden’ aldus het college in de brief aan de gemeenteraad.

‘Daarnaast onderzoeken we op dit moment of we voor een periode van 4 tot 6 maanden een boot in Nieuwegein kunnen laten afmeren, waar 100-200 vluchtelingen op kunnen verblijven. Wij verwachten over 2 weken te weten of dit mogelijk is en waar en wanneer de boot dan zou afmeren in Nieuwegein. COA betaalt de boot en alle faciliteiten en bemensing die nodig zijn op de boot’ aldus het college in de brief.

Oekraïense vluchtelingen
Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne kwam al snel een stroom vluchtelingen naar Nederland op gang. In een bijzonder snel tempo zijn hiervoor, onder coördinatie van de Veiligheidsregio, in heel veel gemeenten opvangplekken gerealiseerd. In eerste instantie voor drie maanden, maar al snel bleek dat het langer nodig is. Ook worden veel Oekraïense vluchtelingen opgevangen door particulieren.

Nieuwegein is begonnen met de gemeentelijke opvang in de Luifelstede. Hier verbleven begin juli 93 vluchtelingen. Daarnaast zijn 95 Oekraïense vluchtelingen opgevangen door particulieren. In totaal worden dus 188 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Nieuwegein. Vanaf 14 juli is de Rembrandthage geopend. Dit biedt ruimte om een deel van de vluchtelingen uit de Luifelstede te verplaatsen, zodat hier iets meer leefruimte ontstaat. Daarnaast kunnen daar vluchtelingen gehuisvest worden die niet langer opgevangen kunnen worden door particulieren.

Luifelstede

Voor zowel de Luifelstede als de Rembrandthage geldt dat de panden relatief snel worden afgebroken ten behoeve van nieuwbouw. Vanwege de werkzaamheden in het gebied rondom de Luifelstede staat op de planning dat Luifelstede op 1 november sluit. De gemeente Nieuwegein onderzoekt op dit moment wat het kost om de opvang te verlengen tot uiterlijk 31 maart 2023. Het pand aan de Rembrandthage is beschikbaar tot 31 december 2022.

Oekraïense vluchtelingen in Schippersinternaat in Vreeswijk
Nieuwegein werkt achter de schermen aan een locatie waar de Oekraïense vluchtelingen voor langere tijd kunnen blijven. Het schippersinternaat aan de Industrieweg lijkt daarvoor geschikt te zijn omdat het internaat daar weggaat. Deze locatie lijkt volgens de gemeente ‘kansrijk‘. Binnen afzienbare tijd zal ook het college met een besluit hierover komen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk