Komt er dan toch een evenemententerrein in Nieuwegein?

Veel Nieuwegeiners herkennen zich in de stelling dat er te weinig te doen is in de stad. De lokale politieke partij Lokale Vernieuwing wil daar verandering in brengen. Samen met de VVD, PvdA, de Unie en Ieders Belang dienen zij een amendement in op de kadernota van 2024 die donderdag 6 juli wordt behandeld in de raadsvergadering. In de Kadernota worden keuzes gemaakt waar de politiek zich op wil gaan focussen voor het komende jaar. Lokale Vernieuwing vindt dat er een evenemententerrein moet komen in Nieuwegein.

Raadslid Yannick Jean van Lokale Vernieuwing gaf tijdens de Avond van de Stad van donderdag 29 juni aan dat Lokale Vernieuwing het erg jammer vindt dat het college op dit moment geen geld kan vrijmaken om verder te gaan met dit project. Raadslid Yannick Jean: “Er wordt al jaren gesproken om meer te doen voor met name jongeren in Nieuwegein, maar er komt maar niks van de grond. Nu is het tijd om echt door te pakken. Als Nieuwegein een vaste evenementenlocatie krijgt kunnen we als gemeente er ook echt voor zorgen dat onze jongeren positief zijn over de recreatiemogelijkheden in onze stad. We doen het immers voor onze inwoners, toch?”

Tijdens de Avond van de Stad (29 juli, jl) werd duidelijk dat bijna alle partijen voorstander zijn voor een evenemententerrein. Daarom dienen Lokale Vernieuwing, VVD, PVDA, de Unie en Ieders Belang een amendement in om te zorgen dat het college hiervoor wel geld reserveert bij de begroting. De verwachting is dat aan het einde van 2023 het college met een definitief onderzoek naar de gemeenteraad komt. Daarna zal de raad hier een besluit over nemen en kan de realisatie van het evenemententerrein snel van start gaan.

Yannick Jean

Raadslid Yannick Jean van Lokale Vernieuwing

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk