Bestuursondersteuning (2001/10759)

Het college is akkoord met de benoeming van dhr. D. Bergman tot lid van de raadscommissie Stedelijk Beheer, Welzijn en Sociale zaken en met het ontslaan van dhr D. Stenfert als lid van de raadscommissie Ruimtelijke ordening, Economische zaken en Volkshuisvesting.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk