Artikel 1 van de Grondwet nu zichtbaar in het Cals College Nieuwegein

Wethouder Marieke Schouten en gemeenteraadslid Hanny Plomp-van Rheenen (D66) spreekt over gelijkheid en non-discriminatie bij Cals college. Dinsdag 21 mei werd Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet officieel zichtbaar gemaakt op het glaspaneel bij de ingang en de zij-ingang van het Cals College.

Deze belangrijke gebeurtenis werd gemarkeerd door toespraken van gemeenteraadslid (D66) Hanny Plomp-van Rheenen en wethouder Marieke Schouten. Beiden spraken over de noodzaak van gelijkheid en non-discriminatie.

Wethouder Schouten vroeg het publiek wie Artikel 1 uit het hoofd kende. Toen niemand reageerde, vroeg ze naar de eerste twee woorden. Omdat niemand het antwoord wist, was uitleg nodig. Marieke Schouten gaf haar interpretatie van Artikel 1: “jij bent een mens zoals ik en zo behandel ik jou ook.”

Hanny Plomp hield een inspirerende speech waarin zij het belang van gelijkheid en non-discriminatie benadrukte. Artikel 1 stelt dat “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.” Zij wees op de realiteit dat, ondanks deze wettelijke bescherming, discriminatie en uitsluiting nog steeds plaatsvinden. Ze spoorde de aanwezigen aan om zich bewust te worden van deze problemen. Ook gaf ze concrete voorbeelden en riep op tot dialoog en actie binnen de gemeenschap. Ze benadrukte dat samenwerking essentieel is om een positieve verandering teweeg te brengen.

Zij sprak haar trots uit dat Artikel 1 nu zichtbaar is op het Cals College en hoopte dat andere scholen dit voorbeeld zullen volgen. “Dit laat ons weten dat het belangrijk is dat iedereen gelijk behandeld wordt, ongeacht wie ze zijn,” aldus Hanny Plomp. Ze sloot haar toespraak af met een oproep tot gezamenlijke inspanning om een omgeving te creëren waarin gelijkheid en diversiteit worden omarmd en discriminatie geen plaats heeft.

Art. 1

Na afloop van de toespraken werden er gebakjes uitgedeeld, wat bijdroeg aan de feestelijke sfeer van de bijeenkomst.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk