D66 dient amendement in: ‘Laat de uitzondering niet de norm worden’ tijdens behandeling Omgevingsprogramma Wonen

Tijdens de behandeling van het Omgevingsprogramma Wonen in de raadsvergadering van maandag 22 april jl. diende Tom Verhoeve namens D66, en mede indieners VVD en VSP, het amendement “laat de uitzondering niet de norm worden” in.

Fractievoorzitter Tom Verhoeve van de D66 in Nieuwegein

Dit amendement bepaalt dat uitzonderingen op de minimale grootte van 50 vierkante meter zeer beperkt moeten zijn en dat de criteria en projecten voor dergelijke uitzonderingen jaarlijks met de raad worden gedeeld en besproken. Het amendement omvat onder andere de voorwaarde dat woningen niet kleiner dan 35 vierkante meter mogen zijn.

Op verzoek verklaarde de verantwoordelijke wethouder Marieke Schouten dat het college het instellen van een minimum van 35 vierkante meter niet beschouwt als het vaststellen van een nieuwe standaard. De standaard blijft 50 vierkante meter.

Het amendement werd aangenomen met 23 stemmen vóór en 4 tegen. Tegen was het CDA in Nieuwegein en De Unie. Het Raadsbesluit is vervolgens unaniem goedgekeurd.

Screenshot

Tom Verhoeve: ‘Dit besluit weerspiegelt de toewijding van de gemeenteraad om de kwaliteit van nieuwe woningen te waarborgen, terwijl er ook ruimte is voor flexibiliteit waar dat nodig is. Het benadrukt het belang van een zorgvuldige afweging bij het opstellen van woningbouwregels, met als doel te voldoen aan de behoeften van de inwoners.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk