Examenstunt Oosterlicht College Nieuwegein

Maandenlang is een groep examenleerlingen van het havo en vwo, docenten en conciërges in het geheim bezig geweest met de voorbereidingen van de examenstunt met het thema Koningsdag. Vrijdag 26 april was het de laatste schooldag voor eindexamenleerlingen. De vmbo-eindexamenleerlingen sloten hun middelbare schooltijd niet met een stunt af, maar gingen op deze dag met z’n allen naar Fantasialand.

Als je zegt Koningsdag, dan denk je aan spelletjes en activiteiten. En aan de kleur oranje en veel lekkers. Dat was dan ook helemaal het geval op het schoolplein, in de hal en aula. Leerlingen van de hele school mochten deelnemen aan alles wat georganiseerd was. Tot grote hilariteit van de leerlingen deden ook docenten en andere medewerkers enthousiast en vol overgave mee met alle festiviteiten.

oosterlicht

De stunt werd in de middag afgesloten met een besloten feestje voor alleen examenleerlingen

Na de meivakantie begint de meest spannende tijd van het voortgezet onderwijs: het eindexamen. Op het Oosterlicht College Nieuwegein zijn er voor de vakantie interne examentrainingen gegeven en werden er proefexamens gemaakt. In juni weten de leerlingen of ze geslaagd zijn.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk