Historische Kring Nieuwegein uit haar zorgen over plannen boerderij De Middenhof

De laatste tijd zijn er berichten over de boerderij ‘De Middenhof’ aan de Duetlaan in de wijk Zuilenstein. Er zouden plannen bestaan om op deze locatie een seniorencomplex neer te zetten. Dit is in de ogen van de Historische Kring Nieuwegein (HKN) een gruwel. Zo laat het bestuur onze redactie weten. De HKN: ‘De boerderij zelf ombouwen tot seniorenwoningen doet volledig afbreuk aan het gebouw, met zijn ongelijke verdiepingsvloeren en is daardoor eigenlijk onmogelijk.’

Het restaurant staat al enige tijd te koop en er waren verschillende gegadigden om De Middenhof te kopen. De gebouwen moeten bewaard blijven, maar kunnen een nieuwe invulling krijgen. Daarnaast kan een deel van het terrein worden bebouwd.

Hans Ultee, directielid van Boerderij De Middenhof, laat weten dat er geen plannen zijn om de boerderij aan te tasten aan zijn cultuurhistorische waarde. Wel laten zij weten dat een maand geleden één van de gegadigde projectontwikkelaars is afgevallen. De eigenaren van De Middenhof en de gemeente Nieuwegein willen niet dat de boerderij ten prooi valt aan een projectontwikkelaar die voor alleen het grote geld gaat, ‘maar er ook cultuurhistorische waarde blijft en sociaal maatschappelijke doelen.’

De Middenhof

‘De Middenhof’ is een monumentale, zeer waardevolle en beeldbepalende boerderij bestaande uit een langhuisboerderij (1906), een zomerhuis (1e helft 19e eeuw), een schuur en een hooiberg (de enige originele in Nieuwegein!) Opmerkelijk zijn ook de leilinden voor de boerderij en de aanwezigheid van hoogstamfruitbomen op het terrein. Daarnaast staat ‘De Middenhof’ op een kruising van twee historische wegen: de Galecopperdijk (ter plaatse Duetlaan genoemd) en de Nedereindseweg. Beide wegen zijn bijna 1000 jaar oud en dragen eveneens bij aan het historisch beeld op deze locatie. Daarnaast is op deze locatie waarschijnlijk een vindplaats uit de vroege middeleeuwen aanwezig.

Hoewel een nadere uitwerking van het plan ontbreekt, komen er bij de HKN visioenen op van een verbouwing van de huidige gebouwen en een nieuwbouw op de parkeerplaats grenzend aan de boerderij, misschien wel met meerdere woonlagen.

Henk Valkenet, voorzitter van de HKN: ‘Wij moeten er niet aan denken dat een dergelijk idee wordt uitgevoerd. Het past in het geheel niet bij de uitstraling van het gebied. Niet voor niets is de eerste bebouwing van de Duetlaan ook ver naar achteren gesitueerd. Bovendien zal een verbouwing van de huidige gebouwen tot seniorenwoningen zodanig zijn dat het historisch karakter onherstelbaar geweld zal worden aangedaan.’

De HKN heeft de gemeente Nieuwegein van haar zorgen op de hoogte gesteld. De gemeente  ‘onderschrijft de cultuurhistorische waarde van de Middenhof.’ In een brief meldt de gemeente Nieuwegein dat de bebouwing, het erf en de ligging aan een historisch lint zorgt voor een K1-waardering op de cultuurhistorische waardenkaart. “Dit betekent dat de erfgoedwaarden in acht genomen moeten worden bij eventuele herontwikkeling” aldus Valkenet ‘en is een ontwikkelkader opgesteld waarin onder meer randvoorwaarden voor ontwikkeling zijn gesteld.’

De Historische Kring Nieuwegein laat onze redactie weten dat zij de ontwikkelingen rondom een herontwikkeling van deze locatie op de voet zal gaan volgen en erop toezien dat ‘De Middenhof’ en haar directe omgeving de historische uitstraling nog tot in lengte van jaren zal worden behouden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk