Koningsdag op zaterdag 27 april

Op zaterdag 27 april aanstaande wordt weer Koningsdag gevierd in Nieuwegein! We maken er vast met elkaar weer een gezellige dag van. Dankzij veel enthousiaste organisatoren zijn er dit jaar weer op veel locaties in Jutphaas en Vreeswijk Koningsdag-activiteiten!

Om de veiligheid te garanderen, heeft de gemeente een aantal spelregels vastgesteld. Het feest begint, zoals ieder jaar met een Koningsnacht. Op vrijdag 26 april is er dan aan de Dorpsstraat in Vreeswijk ter hoogte van Café Vrolijk van 19.00 uur tot 02.00 uur een buitenevenement met veel muziek.

Vreeswijk
In de oude dorpskern van Vreeswijk is net als voorgaande jaren van alles te doen, waaronder een vrijmarkt, een braderie, optredens en demonstraties. De organisatie is in handen van de Oranje Comité Vreeswijk. De vrijmarkt en braderie vinden plaats van 07.00 tot 16.00 uur. Ter hoogte van Café Vrolijk is er van 09.00 uur tot 20.00 uur een buitenevenement met veel muziek. Ook is er een activiteit bij restaurant Kings Valley/Kusadasi.

Jutphaas
Ook is er weer vrijmarkt op de Nedereindseweg in Jutphaas. Deze vindt plaats tussen de Batauweg en ’t Sluisje. Deze is alleen bedoeld voor particulieren, commerciële handel is niet toegestaan. De vrijmarkt vindt plaats van 07.00 uur tot 16.00 uur.

Spelregels voor de kleedjesmarkt op de Nedereindseweg
U mag op zaterdag 27 april niet voor 05.00 uur uw kleedje(s) neerleggen. Verder vragen wij u om uw overgebleven koopwaar niet achter te laten. Hiervoor zijn er op verschillende plekken inzamelpunten ingericht.

Muntplein
Eetcafé De Vuurtoren verzorgt een buitenevenement met muziek en er zullen diverse winkels geopend zijn. Er is hier geen vrijmarkt, particulieren die spulletjes willen verkopen kunnen hiervoor terecht op de Nedereindseweg. De parkeerterreinen rondom het winkelcentrum Muntplein blijven beschikbaar voor parkeren.

Regels rond alcohol
Alleen de horecagelegenheden die in het bezit zijn van de vereiste papieren mogen alcohol verkopen. Zij dienen zich hierbij aan de Alcoholwet te houden. Dit houdt in dat ze geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar mogen verkopen.

Bereikbaarheid
De genoemde gebieden moeten vanzelfsprekend voor hulpverlenende diensten bereikbaar blijven. Die bereikbaarheid zal gewaarborgd worden.

Door grote drukte kunnen er onveilige situaties ontstaan voor verkopers en bezoekers. Om die situaties te voorkomen is er een wegsleepregeling van toepassing. Dit betekent dat auto’s worden weggesleept die zaterdag 27 april 2024 die tussen 00.00 uur en 19.00 uur staan geparkeerd op plaatsen en tijden waarop dit niet mag. Op de Prins Hendriklaan in Vreeswijk gaat de wegsleepregeling al op vrijdag 26 april 2024 vanaf 10.00 uur in. Dit vanwege de Koningsnacht.

U kunt dus het beste met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet komen. Op alle locaties rondom de activiteiten zijn (extra) fietsenstallingen gecreëerd om uw fiets te stallen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk