Leerlingen Oosterlicht College in Nieuwegein meten fijnstof

Te veel fijnstof in lucht zorgt voor een slechte luchtkwaliteit. Volgens berekeningen van het RIVM is door deze slechte luchtkwaliteit de levensverwachting van een Nederlander gemiddeld 9 maanden korter.

fijnstofmeetkaart

GLOBE wetenschapper Hester Volten (RIVM) heeft eerder alle middelbare scholieren van Nederland opgeroepen om te helpen met het doen van fijnstof metingen en zo de luchtkwaliteit in Nederland en in hun woonplaats beter in kaart te brengen. Ook leerlingen van het Oosterlicht College in Nieuwegein deden mee. Zij kregen een snuffelfiets.

De snuffelfiets is een sensor die de leerlingen aan hun fiets konden bevestigen, zodat ze de hele route de fijnstofconcentratie kon worden gemeten. GLOBE heeft deze sensor intussen op tientallen scholen getest. Ook hebben we bijbehorende lesmaterialen ontwikkeld, geschikt voor verschillende vakken en inzetbaar van vmbo onderbouw tot vwo bovenbouw.

Op een bewogen ochtend in het provinciehuis van Utrecht verzamelden leerlingen van het Oosterlicht College uit Nieuwegein, Leidsche Rijn College uit Utrecht, Descart uit Utrecht, Openbaar Lyceum Zeist en Limus College uit Vleuten. Ze waren net klaar om aan de provincie Utrecht, het RIVM, GLOBE en andere geïnteresseerden te tonen wat ze met de snuffelfietssensoren hadden ontdekt over hoe schoon onze lucht echt is, toen plotseling een waterleiding sprong en het alarm afging.

Dankzij de flexibiliteit en inzet van iedereen kon Marco de Swart van de provincie Utrecht, met enige vertraging, toch de bijeenkomst openen op een nieuwe locatie. Daarna legde Hester Volten van het RIVM uit dat de metingen van de leerlingen heel belangrijk zijn om op lokaal niveau fijnstof te meten.

Vervolgens was het de beurt aan de leerlingen. Ondanks de eerdere verstoring toonden ze hun aanpassingsvermogen door snel te schakelen en toch indrukwekkende presentaties te leveren. De projecten waren divers: sommigen onderzochten de luchtkwaliteit in parken, anderen het effect van dieselvrije zones en weer anderen keken naar fietsroutes naar school. Ook was er een groepje dat de fijnstofconcentraties op een relatieve manier had berekend op dezelfde plek. Hun werk bood de provincie nieuwe inzichten in het fijnstofprobleem.

Aan het eind van de ochtend stelden de leerlingen scherpe vragen aan gedeputeerde Rob van Muilekom over welke maatregelen gemeenten, provincies en de nationale overheid kunnen nemen, en benadrukten ze het belang van goede communicatie tussen al deze niveaus. Daarna konden de leerlingen nog even napraten met een drankje erbij, gelukkig weer in het provinciehuis.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk