Column SportID van de week: ‘De meerwaarde van een vakdocent bewegingsonderwijs’

Misschien kennen jullie ze wel, de buurtsportcoaches en sportpark manager van Nieuwegein, zichtbaar in hun oranje zwarte trainingspakken en altijd bezig om iedere inwoner van Nieuwegein te verleiden om in beweging te komen. Van 0 tot 100 jaar oud!

Elke week schrijft een van de medewerkers van SportID Nieuwegein een column in De Digitale Nieuwegeiner. En zoals dat kán en mág bij een column kan en mag de medewerker, zonder een blad voor de mond te nemen, zijn of haar (al dan niet gepeperde) mening geven over dat wat opvalt, blij maakt of juist irriteert.

Deze week valt de eer te beurt aan het team van basisschool de Schouw als gastcolumnist: ‘De meerwaarde van een vakdocent bewegingsonderwijs.’

‘Onze school (De Schouw) werkt vanuit de kernwaarden: Veilig, Samen, Groei en Plezier. Op zich zijn dat geen gekke kernwaarden en zijn er meer scholen die vanuit deze waarden werken. Het is natuurlijk wel per school verschillend hoe we daar vorm aan geven. Een praktische uitvoering van onze school is de inzet van vakdocenten bewegingsonderwijs.’

‘Bij het vak bewegingsonderwijs komen deze vier kernwaarden mooi tot hun recht. Het is heel belangrijk dat vakdocenten beschikken over sterke pedagogische vaardigheden. Want in zo’n gymzaal spelen alle kinderen op een andere manier met elkaar samen.’

‘Voor de groepsdynamiek is het heel belangrijk om daarbij zicht te houden op de ontwikkelingen om te zien wat de groep nodig heeft. Het is bij uitstek dé plek waar kinderen zich kunnen uitleven. Even uit het lokaal en vooral lichamelijk actief zijn. Lekker bewegen; samenspelen, uitdagen, winnen of verliezen, klimmen of klauteren, duikelen of springen!’

‘Kinderen kunnen zich uitleven en daarbij is er dankzij de vakdocenten een mooi opgebouwde leerlijn van groep 1 tot en met 8. Want ook voor de kleuters hebben wij een vakdocent gym! Bewegen wordt steeds belangrijker in een wereld waarin zitten het nieuwe roken wordt. Het is goed dat alle kinderen dit leren en hier kennis mee maken. Het stimuleert kinderen om lid te worden van een sportvereniging of buiten ook actief te spelen en te sporten.’

‘We hebben op dit moment drie vakdocenten: meester Geurt, meester Niels en juf Maria. Samen bereiden zij de leerlijn voor en laten zij ouders weten welke beweegdoelen er de komende periode aan bod komen.’

‘Alle kinderen krijgen twee keer in de week 45 minuten gym. Dit geeft de groepsleerkracht de mogelijkheid om in die tijd te observeren of andere werkzaamheden te doen. Onze vakdocenten denken mee over de inrichting van de schoolpleinen en helpen leerkrachten om gerichte spellen in de pauzetijden aan te bieden. SportID helpt daarbij met leuke en uitdagende spellen die we kunnen lenen. De vakdocenten leren de kinderen wat ze met deze materialen kunnen doen en vervolgens komen ze dit bij het buitenspelen weer tegen.’

‘De vakdocenten doen meer binnen de schoolorganisatie. Denk daarbij aan het organiseren van sportdagen en de Koningsspelen, maar zijn ook betrokken bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Want juist zij zien de kinderen in een andere setting en kunnen leerlingen weerbaar maken, leren omgaan met winnen en verliezen en het nut en de lol van samenspelen.’

‘Na schooltijd kunnen we onze leerlingen ook een sportaanbod bieden in samenwerking met SportID: de sportinstuif. Dat is laagdrempelig en bedoeld voor alle kinderen uit de buurt. Het is ook een mooi moment waarop kinderen zich uit kunnen leven of kennis kunnen maken met andere sportdisciplines. En als klap op de vuurpijl: ze houden het team ook fit! Eén keer in de week, na schooltijd, organiseren zij een bootcamp voor het team!’

‘Op alle fronten een meerwaarde voor de school.’

Team basisschool De Schouw

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk