“De Baten, Uitbaters, Uitbuiters!”

"Inspreken is zilver, zwijgen is …….”In de vergadering van de Raadscommissie RIM dd 17 januari jl. werden de leden verrast door veel insprekers. Op zich een positieve ontwikkeling als hier gebruik van wordt gemaakt door goedwillende burgers, die de commissieleden op de hoogte willen brengen van groot en klein leed. Let wel ieder leed is de aandacht waard; zeker als het te wijten is aan onwillig en/of ondoorzichtig gedrag van het College of van het ambtelijk apparaat, weliswaar onder haar verantwoordelijkheid. Minder geslaagd vind ik het als een “professionele” inspreker namens een Stichtingsbestuur; in dit geval De Baten, de Raad onder druk komt zetten om een overeenkomst tot ontwikkeling van de “nieuwe Baten” goed te keuren, die al mondeling door het College “zou” zijn toegezegd. En passant werd door deze inspreker het Raadsdebat een spel genoemd. Hopelijk heeft deze “mijnheer” tijdens het onderhandelen met de Gemeente meer tact getoond.“Geschutter van…”Drie jaar onderhandelen van de Gemeente met het Bestuur van de Baten heeft er toe geleid dat er géén sporthal terug komt op de oorspronkelijke plaats en dat het Stichtingsbestuur als projectontwikkelaar zijn gang kan gaan; weliswaar binnen een zekere maatschappelijke context, maar inclusief (senioren-) woningen om de exploitatie sluitend te maken. Dit alles binnen een Programma van Eisen voor de nieuwe Baten, dat tegemoet komt aan haar wensen. Want dat was het verrassende van deze RIM vergadering; het College diende nog een tweede Programma van Eisen in; getiteld (eufemistisch) “Sporten in de buurt”. De buurt is dan alleen Batau-Noord, waar de scholen staan, die vroeger de sportzaal van de Baten gebruikte. Met dit agendapunt gaf het College aan het Bestuur van de Baten de ruimte om de sportzaal af te serveren. Een sluitstuk van een staaltje “niet-onderhandelen”, van geschutter!!“Chantage…”Hoewel wethouder Carla Breuer expliciet stelde, dat er geen mondelinge overeenkomst was met de Baten en dat alles onder voorbehoud was van toestemming Raad, was en is dit dus niet het gevoel van het Stichtingsbestuur de Baten. Het Bestuur vind haar positie “statutair” zelfs zo sterk, dat zij stelde bereid te zijn mee te financieren aan de bouw van de nieuwe sportzaal elders in het groen van de wijk mits aan bepaalde condities wordt voldaan. Ik noem dit een maatschappelijke sigaar uit eigen doos. Wie heeft destijds geld beschikbaar gesteld om De Baten te bouwen? De gemeente toch, zeker; met ons belastinggeld en dus niet met geld van het Stichtingsbestuur. Dit noem ik chantage!!!“D66 vindt……!!”dat dit College zich heeft laten ringeloren door dit Stichtingsbestuur. Bovendien legt zij nu de bal bij de Raad, die moet kiezen tussen de nieuwbouw van De Baten en een aparte sportzaal in het groen enerzijds en uitstel van deze plannen met negatieve consequenties voor de Nieuwegeinse sport anderzijds. www.D66Nieuwegein.nl hecht veel waarde aan het bewegen in Nieuwegein. Sport is daarbij heel belangrijk. Sportonderwijs op de getroffen basisscholen is nog belangrijker. Daarom zal D66 ook haar zegeningen moeten tellen bij deze voorstellen. Het College krijgt van ons echter een rode kaart en wij zullen aan de Rekenkamer van de Nieuwegeinse Raad voorstellen om een onderzoek te doen naar het onderhandelingsproces en de rol daarin van beide partijen. Dit mag Nieuwegein geen tweede keer gebeuren.Hans ReuschD66 Nieuwegein

Geef een reactie

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60