Katern

Video: ‘Voedselbank bij Kaarslicht’

Video: ‘Voedselbank bij Kaarslicht’
Woensdag 14 december jl. tijdens Vreeswijk bij Kaarslicht, brandde de kaarsjes ook bij de Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein in Nieuwegein. Op deze bijzondere manier wilde de Voedselbank aan de bewoners van Nieuwegein en IJsselstein laten zien wat er gedaan moet worden om de inmiddels 90 gezinnen in deze gemeenten van een voedselpakket te kunnen voorzien. Het bestuur van de Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein: ‘Wij... Lees meer

Kledingbank zoekt winterkleding voor mannen en kinderen

Kledingbank zoekt winterkleding voor mannen en kinderen
De Kledingbank Nieuwegein verzamelt gebruikte maar nog goed bruikbare kleding. Mensen met een minimum inkomen kunnen zo besparen op de kosten van de aanschaf van kleding en hergebruik is ook nog eens goed voor het milieu. Met de winter voor de deur is de Kledingbank op zoek naar winterkleding voor mannen en kinderen. Wethouder sociale zaken Martijn Stekelenburg hielp vorige... Lees meer

PENtekening: ‘Wethouder Cultuur’

PENtekening: ‘Wethouder Cultuur’
De Nieuwegeinse karikaturist – cartoonist Jan Ibelings tekent al sinds hij een pen kan vast houden strips, cartoons en karikaturen. Als live-karikaturist treedt hij op in binnen- en buitenland tijdens beurzen, feesten en evenementen onder de namen karikaturist IBIS en Rembrandt van Gein. Kijk op de website van Jan als u meer over hem wilt weten. Voor De Digitale Stad... Lees meer

Trekkingsrecht PGB in 2015 via SVB voor Wmo en Jeugdhulp

Iedereen die op 1 januari 2015 een persoonsgebonden budget (PGB) ontvangt van de gemeente, krijgt het bedrag van het PGB vanaf 1 januari 2015 niet meer op eigen bankrekening. De gemeente maakt het bedrag voor de benodigde ondersteuning over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB gaat dit bedrag beheren en voert de betalingen rechtstreeks uit aan de zorgverlener(s). Gemeenten... Lees meer

Wijziging van de Wmo verordening Nieuwegein 2015

Het Rijk heeft met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 verschillende inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten met hoge zorgkosten op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Regeling compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Ter vervanging van deze regelingen krijgt de gemeente Nieuwegein de bevoegdheid om een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten... Lees meer

Samenwerkingsovereenkomst MEE

Met de komst van de nieuwe Wmo, Jeugdwet en Participatiewet wordt er meer een beroep gedaan op eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners. In die nieuwe werkelijkheid is het belangrijk dat kwetsbare inwoners, die verminderd zelfredzaam zijn, een beroep kunnen doen op cliëntondersteuning. Ondersteuning met informatie en advies die inwoners en hun naasten helpt om regie te krijgen op het... Lees meer

Plan inzet Huishoudelijke Hulp Toelage

De gemeente Nieuwegein heeft in samenwerking met de aanbieders huishoudelijke hulp een aanvraag bij het ministerie van VWS ingediend voor de inzet van de Huishoudelijke Hulp Toelage. Dit is gedaan aan de hand van een Plan op Hoofdlijnen. Deze toelage heeft als doel om het behoud van werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen te stimuleren. Beslispunten: Besluiten akkoord te gaan met het... Lees meer

Aanbestedingen WMO-hulpmiddelen

Samenvatting: Het huidige contract met de aanbieder van Wmo-hulpmiddelen loopt af op 1 mei 2014. Dit betekent dat er een nieuwe aanbesteding moet plaats vinden. Deze aanbesteding voert de gemeente Nieuwegein samen met de gemeenten Lopik en IJsselstein uit. Het college heeft ingestemd met de aanbestedingsdocumenten voor de aanbesteding van Wmo-hulpmiddelen. Beslispunten: Instemmen met: 1. de aanbestedingsdocumenten voor de aanbesteding... Lees meer

Meldpunt Zorg en Overlast

Samenvatting: Vanaf 2008 neemt de gemeente met andere regiogemeenten deel aan het Meldpunt Zorg en Overlast. Er is een nieuw convenant gemaakt, dat aansluit bij de afspraken die in het kader van de herijking van het Meldpunt gemaakt zijn. Het college heeft besloten om dit convenant te ondertekenen. Inwoners en organisaties kunnen bij het meldpunt melding doen van mensen, die... Lees meer

Verbreding Wisselgeld

Eind 2011 stelde de gemeenteraad middelen ter beschikking om de methode Wisselgeld voort te zetten en niet meer alleen in te zetten voor multi probleemgezinnen met een Roma achtergrond, maar voor een bredere doelgroep. De notitie “Van Wisselgeld naar een integrale uitvoeringsregie op complexe en/of overlast gevende gezinnen” geeft invulling aan de nieuwe doelgroep en beschrijft de werkwijze nader. Het... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60