Sint-Nicolaaskerk viert 150-jarig jubileum

Deze maand is het precies 150 jaar geleden dat de bouw van de Sint-Nicolaaskerk in Jutphaas van start ging. Deze bouw heeft precies 1 jaar geduurd. De bouwkosten bedroegen fl. 61.500,- (nu ongeveer € 28.000,-). Komend jaar bestaat de kerk 150 jaar. Dit zal met diverse activiteiten gevierd gaan worden.

De kerk aan de Utrechtsestraatweg 8 in Jutphaas is gewijd aan de heilige Nicolaas van Myra, op wie het kinderfeest Sinterklaas is gebaseerd. De historische gegevens over Nicolaas zijn zeer schaars. De legendarische wonderverhalen over zijn heilig leven zijn daarentegen talrijk. Die maakten hem tot beschermheilige van alle mogelijke groepen in de samenleving (kinderen, zeelieden, kooplieden, ongehuwde vrouwen, enz.). Lees hier meer over Nicolaas van Myra.

Vanaf 1688 werd er door de katholieken van Jutphaas gekerkt in de schuilkerk aan het Overeind, nu de Malapertweg. Door de groeiende bevolking werd dit kerkje echter te klein. De toegenomen godsdienstvrijheid in de negentiende eeuw maakte het mogelijk om in het dorp een zichtbare kerk te bouwen.

In 1873 werd een stuk grond aangekocht langs het kanaal voor de bouw van een nieuwe kerk. Pastoor Van Heukelum gaf Wilhelm Viktor Alfred Tepe (1840-1920) opdracht om een nieuwe kerk te ontwerpen. Op 11 mei 1874 werd de eerste steen gelegd door mgr. A.I. Schaepman (1805-1882), aartsbisschop van Utrecht. Precies één jaar later, op 11 mei 1875, werd de kerk door hem ingewijd. In 1875 werd de kerk ingewijd. De kerk werd ingericht door het Sint Bernulphusgilde, dat in die tijd veel neogotische kerken inrichtte.

Naast 19de-eeuwse kunst beschikt deze kerk ook over een aantal laatmiddeleeuwse stukken zoals het schilderij van de Noodhelpers. Bijzonder is ook het laatgotisch orgelfront, afkomstig uit de voormalige Heilige Stede te Amsterdam. Het gebouw en de geloofsgemeenschap maken samen met acht omliggende kerken deel uit van de Parochie van de Heilige Drie-eenheid.

Restauratie
Begin jaren negentig van de afgelopen eeuw was de kerk aan restauratie toe. In 1992 is daarmee begonnen. De toren (50 meter hoog) was als eerste aan de beurt, daarna volgde de rest van de kerk. De kosten bedroegen 5 miljoen gulden: dit bedrag werd bijeengebracht door middel van subsidies en de inzet van vrijwilligers van de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk. Kardinaal A. Simonis verrichtte op 22 november 1998 de plechtige heropening.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk