Katern

Sloop de Malapertweg mag doorgaan

Het college heeft op 9 februari de bezwaren van Historische Kring Nieuwegein en Stichting Overeind Nieuwegein tegen de sloopvergunning aan De Malapertweg niet-ontvankelijk verklaard. Ze heeft het advies van de Commissie Bezwaarschriften overgenomen.De commissie heeft overwogen dat er geen procesbelang meer was toen tijdens de hoorzitting bleek dat de opstallen recent waren gesloopt. Als enig procesbelang ontbreekt, is het bezwaar... Lees meer

Meerjarenplanning bestemmingsplannen 2010-2019

Het college heeft ingestemd met de meerjarenplanning bestemmingsplannen 2010-2019. Daarnaast stelt het college de raad voor om een aantal voorbereidings- besluiten te nemen om bestemmingsplannen voor te bereiden voor een aantal gebieden in de gemeente Nieuwegein.Dit voorstel staat op de agenda van de raadscommissie RIM van 10 februari 2010 en de raadsvergadering van 17 februari 2010. Lees meer

Beslissing op bezwaar handhaving Structuurbaan 30

Het college heeft een verzoek om handhaving tegen het gebruik van het terrein aan de structuurbaan 30 door Jos Scholman B.V. afgewezen. Tegen deze afwijzing is een bezwaarschrift ingediend. Op basis van het nieuwe bestemmingsplan Plettenburg-de Wiers 2009, waaraan het college in december 2009 haar goedkeuring heeft gegeven, kan de situatie op het terrein worden gelegaliseerd. Dat geldt echter alleen... Lees meer

Welstandsnota 2010

Het college heeft ingestemd met de nieuwe Welstandsnota. Op 17 februari wordt de nota in de gemeenteraad besproken voor definitieve vaststelling. Als de raad een positief besluit neemt, wordt de inhoud van de nota geschikt gemaakt voor de landelijke webvoorziening WelstandTransparant. Vanaf dan kunnen welstandscriteria eenvoudig worden geraadpleegd via internet door het klikken op een perceel op de stadsplattegrond (gebaseerd... Lees meer

Boardletter 2009

Naar aanleiding van de interim-controle 2009 bracht PriceWaterhouseCoopers een Boardletter uit. De Boardletter is bedoeld voor de raad en gaat over een samenvatting van de onlangs uitgebrachte managementletter waarbij aan de belangrijkste onderwerpen van de gemeentelijke bedrijfsvoering aandacht wordt besteed. In een reactie aan de raad gaat het college in op de inhoud van de Boardletter. Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren