Katern

‘Monument Voor De Gevallenen’

‘Monument Voor De Gevallenen’
Overal in Nieuwegein kom je iets tegen, mensen, dieren, gebouwen, auto’s, fietsen etc. maar ook kunstwerken, Openbare Kunstwerken. Wekelijks zullen wij deze hier behandelen. Wie is de maker, waarom daar op die plek en wat stelt het nu voor. Onze fotograaf Arend Bloemink trekt er op uit, met zijn camera, met zijn blik op het kunstwerk om u te laten... Lees meer

Infocentrum Binnenstad 1 jaar eerder dicht dan gepland

Samenvatting: Sinds 2008 is er een informatiecentrum Binnenstad gehuisvest aan de Borgstede. Bij opening was bepaald dat dit informatiecentrum voor een beperkte periode (vijf jaar) zou functioneren (2008 - 2012). Het Infocentrum gaat nu één jaar eerder dicht dan oorspronkelijk bedoeld. Dit komt enerzijds door ontwikkelingen in de markt en anderzijds door het besluit van de raad om het pand... Lees meer

Herijking budgetten voor de SWN in het nieuwe Stadshuis

Samenvatting: Vanaf 2008 geven gemeente en de Stichting Welzijn Nieuwegein samen invulling aan het nieuwe Stadshuis. De initiële afspraken uit 2008 zijn inmiddels ingehaald door nieuwe inzichten, ideeën en afspraken. Deze afspraken, bestaande uit structurele subsidie elementen voor de exploitatie en incidentele bijdragen en toezeggingen in de voorbereiding op de verhuizing, zijn daarom herijkt. Beslispunten: In te stemmen met bijgevoegde... Lees meer

Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal

Samenvatting: Het college heeft ingestemd met de lange termijn visie voor de A12-zone zoals verwoord in de rapportage ´Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal´. Essentie van het perspectief is dat de A12-zone zich in de periode van 2025 tot 2040 kan ontwikkelen van een mono functionele, extensief gebruikte, stedelijke rafelrand tot een multifunctioneel dynamisch woonwerkgebied in het hart van een aaneengesloten metropolitane regio.... Lees meer

Grondruil en anterieure overeenkomst Veenwal

Onderwerp: Grondruil en anterieure overeenkomst Veenwal. Samenvatting: Ten behoeve voor de transformatie van het kantoorpand Veenwal 130-136 in Merwestein naar woningen erf is een overeenkomst gesloten over het uitruilen van percelen grond ten behoeve van overhangende balkons en parkeerplaatsen. In het kader van de wet ruimtelijke ordening dient voor de transformatie de grondexploitatie te worden gewaarborgd. Het college heeft daarom... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren