Programma’s gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

Op woensdag 16 maart 2022 zijn er in bijna alle Nederlandse gemeenten verkiezingen voor de gemeenteraad. Net zoals vorig jaar bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, kunt u vanwege Corona, vervroegd stemmen. Op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart is er in elke gemeente al een aantal stemlokalen open. (Klik hier voor een overzicht van de diverse stemlokalen in Nieuwegein) Zo kunt u zelf een moment kiezen waarop het rustiger is in het stemlokaal. Maar waar kunt u op stemmen. De Digitale Stad Nieuwegein zet de verschillende verkiezingsprogramma’s onder elkaar zodat u deze zelf kunt lezen. Handig toch?

In Nieuwegein doen maar liefst 12 politieke partijen mee. De inwoners van Nieuwegein kiezen iedere 4 jaar 33 raadsleden uit hun midden, die samen de gemeenteraad vormen. Daarbinnen zijn verschillende samenwerkingsverbanden (fracties). Samen vertegenwoordigen deze leden alle inwoners en de belangen van Nieuwegein.

Boven: De zetelverdeling in Nieuwegein over de periode 2018-2022 Bij de komende verkiezingen doen de SP Nieuwegein, Groep Verdam en Groep Stekelenburg niet mee. Nieuw komende verkiezingen zijn de partijen JezusLeeft! en De Unie (van Nieuwegein).

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke rollen:

  • Vertegenwoordigen: raadsleden treden op namens de inwoners.
  • Kaderstellen: de gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente. De gemeenteraad stelt vervolgens ook geld beschikbaar voor de uitvoering van dit beleid (programmabegroting). Ook geeft ze het college voorwaarden mee waaraan het beleid moet voldoen. De gemeenteraad neemt verder nog besluiten over gemeentelijke wetten (verordeningen).
  • Controleren: de gemeenteraad controleert het college van burgemeester en wethouders op de uitvoering van de afgesproken raadsbesluiten.

De diverse partijprogramma’s in volgorde van lijstnummer:

VVD Nieuwegein
De VVD in Nieuwegein heeft haar verkiezingsprogramma ‘Mooier en Beter’ genoemd. Met dit programma wil zij een antwoord geven, door haar ideeën met de inwoners te delen voor een betere stad die klaar is voor de toekomst.

Ellie Eggengoor, lijsttrekker voor de Nieuwegeinse VVD: ‘Welke goede dingen hebben we geleerd en willen we voor de toekomst behouden? En welke keuzes willen wij maken waardoor het leven, werken en ondernemen in Nieuwegein beter en waardevoller wordt?’ Dat en meer leest u in dit programma voor de periode 2022-2026.

VSP Nieuwegein
De Verenigde Senioren Partij (VSP) in Nieuwegein heeft haar verkiezingsprogramma ‘Samen met Nieuwegein’ genoemd. Zij is al meer dan twintig jaar actief voor alle bewoners van Nieuwegein, oud en jong.

Geert Zondag, lijsttrekker voor de VSP: ‘Wij zien de tegenstellingen tussen links en rechts lokaal vervagen en kiezen voor oplossingen met het welzijn van de bewoners voorop. De VSP voelt zich verbonden door leeftijd en ervaring, maar ook door de wens onze kinderen en kleinkinderen een goede toekomst en een goed leefmilieu in onze stad te bieden.’ Dat en meer leest u in dit programma voor de periode 2022-2026.

PvdA Nieuwegein
De PvdA in Nieuwegein heeft haar verkiezingsprogramma ‘Een kansrijk leven voor iedereen in Nieuwegein’ genoemd en kiest voor gelijke kansen, samenwerking en voor een overheid die de regie pakt, zodat iedereen mee kan doen.

Vincent van Esch, lijsttrekker voor de PvdA in Nieuwegein: ‘Wij geloven in deze waarden zullen ons hiervoor blijveb inzetten. Ondanks de nodige problemen en de grote opgaven die ons te wachten staan, zijn we positief dat we veranderingen kunnen doorvoeren. Als we de kansen die er zijn nu aangrijpen, dan is er heel veel mogelijk.’ Dat en meer leest u in dit programma voor de periode 2022-2026.

GroenLinks Nieuwegein
GroenLinks in Nieuwegein heeft haar verkiezingsprogramma ‘Samen Nieuwegein veranderen’ genoemd. Zij wil op lokaal niveau werken aan het tegengaan van de klimaatcrisis.

Alma Feenstra, lijsttrekker voor GroenLinks Nieuwegein: ‘We willen de energietransitie in de bebouwde omgeving aanjagen. Daarnaast willen we de kansengelijkheid bevorderen en racisme en discriminatie tegengaan. Kortom: bij ons gaat het om klimaatbeleid en bevorderen van gelijkheid.’ Dat en meer leest u in dit programma voor de periode 2022-2026. Ook is er een handige standpunten top 10.

D66 Nieuwegein
De D66 in Nieuwegein heeft haar verkiezingsprogramma ‘Samen doen. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ genoemd. ‘D66 werkt aan een eerlijke woningmarkt, een stevige klimaataanpak en het beste onderwijs. Met een stem op D66 kies je voor een optimistische toekomst van Nieuwegein’ aldus lijsttrekker Tom Verhoeve.

Verhoeve: ‘Het is tijd voor een nieuw perspectief. We moeten ons aanpassen aan een snel en continu veranderende wereld. Veranderingen die ook lokaal vragen om een nieuw perspectief.’ Dat en meer leest u in dit programma voor de periode 2022-2026.

CDA Nieuwegein
Het CDA in Nieuwegein heeft haar verkiezingsprogramma ‘Nieuwegein, een goed klimaat om in te leven, wonen en werken’ genoemd en is voortgekomen uit gesprekken die zij met mensen en organisaties in Nieuwegein heeft gevoerd.

Jan Kuiper, lijsttrekker voor het CDA in Nieuwegein: ‘De hele politiek lijkt de weg kwijt te zijn en is nog nooit zo versnipperd geweest. Het CDA heeft een lastige tijd achter de rug en is zich aan het herpakken. Veel mensen spraken recht uit het hart en rechtuit over de waarden van het CDA. De fractie brengt deze waarden tot leven in de gemeenteraad. In mijn rol als wethouder deed ik dat de afgelopen jaren ook met de portefeuilles jeugd, onderwijs, gezondheid en in wijken en ik hoop dat uiteraard de aankomende jaren weer te mogen doen.’ Dat en meer leest u in dit programma voor de periode 2022-2026.

ChristenUnie Nieuwegein
De ChristenUnie in Nieuwegein heeft haar verkiezingsprogramma ‘Samen recht doen’ genoemd. ‘Deze verkiezingen gaan over mensen. Over jou en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de manier van samenleven in Nieuwegein’ aldus Madelon Voorthuijsen, lijsttrtekker voor de ChristenUnie in Nieuwegein.

‘Nog steeds voelen we de gevolgen van de corona crisis. Veel inwoners ervaren nog dagelijks de fysieke impact van COVID-19. Economisch zijn er grote klappen gevallen en de maatregelen hebben bij jong en oud sociale en psychologische sporen achtergelaten. De polarisatie is toegenomen. We konden elkaar niet ontmoeten en elkaars mening nuanceren.’

‘De ChristenUnie is zich van deze dingen bewust en ziet dat de manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven ter discussie staat. Gelukkig hebben we ook gezien dat als het erop aankomt we in Nieuwegein oog voor elkaar hebben. Dat we in staat zijn om elkaar op creatieve manieren te vinden en elkaar te helpen. Wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan ooit belangrijk is om te geloven in en te werken aan een stad/gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in.’

Lokale Vernieuwing
Lokale Vernieuwing heeft haar verkiezingsprogramma ‘Duidelijk’ genoemd. Lokale Vernieuwing is een lokale politieke partij met inmiddels 4 jaar ervaring in de gemeenteraad van Nieuwegein en met een wethouder in het College van Burgemeester & Wethouders.

Heleen Peters, fractievoorzitter en lijsttrekker voor Lokale Vernieuwing: ‘Lokale Vernieuwing is dé lokale politieke partij van Nieuwegein én de enige lokale politieke partij die ervaring heeft met deelname aan het college. Wij zijn dus onafhankelijk van de landelijke politiek. Dit betekent dat wij kunnen doen en beslissen wat wij voor Nieuwegein belangrijk vinden, zonder dat iemand vanuit Den Haag of waar dan ook ons kan corrigeren. Duidelijkheid. Daar houden wij van!’ Lees hier het verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 van Lokale Vernieuwing.

ieders Belang
ieders Belang laat weten dat het tijd wordt dat de gemeente beter naar haar inwoners gaat luisteren. ‘Helaas wordt dat vaak niet zo ervaren als mensen contact opnemen met de gemeente. Daarom zoekt ieders Belang zelf altijd contact met inwoners die ergens mee zitten en luisteren we goed naar de wensen en behoefte om iets te verbeteren’ aldus de partij.

Jacqueline Verbeek, lijsttrekker van ieders Belang: ‘Wij de komende 4 jaar doorgaan met u te helpen als u onze hulp vraagt, als u ons de kans daarvoor geeft. Gekozen worden is een voorrecht, geen vrijwaring. Graag willen wij met een groot team voor u klaar staan de komende jaren om de ideeën, die u heeft voor onze stad, samen met u uit te werken. Communicatie is hier van groot belang. Veranderingen, die wij voorstaan, en verbeteringen, die wij door willen voeren, staan in ons verkiezingsprogramma.’

Overige partijen
Lees hier de standpunten voor de komende verkiezingen van NUwegein en JezusLeeft. Van de politieke partij de UNIE van Nieuwegein is momenteel nog niets te vinden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk