Ellie Eggengoor benoemd als lijsttrekker VVD Nieuwegein

De leden van de Nieuwegeinse VVD hebben unaniem Ellie Eggengoor als lijsttrekker aangewezen voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De benoeming was op voordracht van het bestuur van VVD Nieuwegein.’Als bestuur zien we in Ellie de persoon die het VVD geluid goed naar voren kan brengen. Zij heeft als wethouder laten zien het politieke debat goed te kunnen voeren en ook resultaten weten te bereiken. Verder is zij erg betrokken bij Nieuwegein. We zijn blij dat zij deze rol wil oppakken’ aldus Henk van Vliet, voorzitter van de Nieuwegeinse VVD.

Ellie Eggengoor is sinds 2018 wethouder voor de VVD en heeft in de afgelopen periode namens de VVD mede vorm gegeven aan het mooier maken van Nieuwegein. Zij is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van onder meer mobiliteit, economische zaken, werk & inkomen, Participatiewet, Wmo en armoedebeleid. Allemaal onderwerpen die het dagelijkse leven van Nieuwegeiners raken. Voor het wethouderschap was zij vanaf 2014 raadslid.

Ellie: ‘Ik ben erg blij dat ik het vertrouwen heb gekregen van de leden van De Nieuwegeinse VVD om het voortouw te nemen naar de komende verkiezingen. Nieuwegein verdient een krachtig liberaal geluid.’

De Nieuwegeinse VVD gaat in de komende maanden graag in gesprek met mede-Nieuwegeiners over hoe we de stad klaar maken voor de toekomst en wat daar voor nodig is. Een toekomst waarin het aantal inwoners groeit, er meer arbeidsplaatsen bijkomen, waarin we mobiel en bereikbaar willen blijven en waarin we een grote duurzaamheidsopgave hebben.

De Nieuwegeinse VVD staat voor een stad waarin iedereen fijn kan wonen, werken en leven.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk