Katern

Fietsersbond Nieuwegein: ‘Mobiliteitsvisie Nieuwegein laat kansen voor gezonde veilige stad liggen’

Fietsersbond Nieuwegein: ‘Mobiliteitsvisie Nieuwegein laat kansen voor gezonde veilige stad liggen’
‘De ontwerp-Omgevingsvisie zet fietsen en lopen op nummer 1. Maar de Mobiliteitsvisie, die een uitwerking zegt te zijn, gaat vooral over de auto. Onze vandaag ingediende inspraakreactie vraagt dan ook om een inhaalactie: van ‘visie met voorruitperspectief’ naar één met fietszadelperspectief!’ aldus de Fietsersbond Nieuwegein tegenover onze redactie. ‘Je zou verwachten dat de Mobiliteitsvisie richting geeft aan de ontwikkeling van... Lees meer

Mobiliteitsvisie Nieuwegein: voorruitperspectief dat de problemen in de stad negeert

Mobiliteitsvisie Nieuwegein: voorruitperspectief dat de problemen in de stad negeert
De Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 negeert de problemen van de autostructuur en biedt onvoldoende perspectief op ruimte voor de fiets en een gezonde leefomgeving. ‘Dat is de eerste conclusie die we als Fietsersbondafdeling trekken na het bestuderen van de Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 en het rapport Mobiliteit in Nieuwegein 2020’ aldus Clarion Wegerif van de Fietsersbondafdeling in Nieuwegein. Wegerif: ‘Helaas hebben we,... Lees meer

Concept Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 ligt twee weken langer ter inzage

Concept Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 ligt twee weken langer ter inzage
De concept Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 ligt twee weken langer ter inzage, namelijk tot en met 22 januari. Dat betekent dat er meer tijd is om een reactie in te dienen. Daarmee wordt ook de behandeling van de visie door de raad verschoven naar april. De Fietsersbond Nieuwegein vond de inspraaktermijn voor de Mobiliteitsvisie onacceptabel en heeft eerder het college gevraagd... Lees meer

Fietsersbond Nieuwegein: ‘Drie weken inspraaktermijn Mobiliteitsvisie onacceptabel’

Fietsersbond Nieuwegein: ‘Drie weken inspraaktermijn Mobiliteitsvisie onacceptabel’
Fietsersbond Nieuwegein vindt de inspraaktermijn voor de Mobiliteitsvisie onacceptabel en vraagt het college om deze met tenminste drie weken te verlengen. De huidige termijn van drie weken, die ook nog eens grotendeels in de kerstvakantie valt, is te kort om een goede reactie te geven. Ook reageert de gemeente niet op verzoeken om bronnen en informatie te verstrekken. Fietsers rijden... Lees meer

Mobiliteitsvisie: Nieuwegeinse wijkwegen geknipt voor de fiets

Mobiliteitsvisie: Nieuwegeinse wijkwegen geknipt voor de fiets
De Nieuwegeinse wijkwegen, zoals de Batauweg, Sluyterslaan en Roerdomplaan, zijn geknipt voor de fiets. Maar de ruimte daar moet dan wel eerlijker verdeeld worden, zodat er minder auto’s rijden, met een lagere snelheid. Zo komt er ruimte voor actieve vormen van vervoer, zoals fietsen en lopen. Fietsersbond Nieuwegein heeft deze en andere punten uit de Fietsvisie Nieuwegein 2040 onder de... Lees meer

Meedenken over mobiliteit voor mobiliteitsvisie 2030

Meedenken over mobiliteit voor mobiliteitsvisie 2030
De gemeente Nieuwegein nodigt bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit om mee te denken over mobiliteit. Samen wil de gemeente werken aan de Mobiliteitsvisie 2030. Doel hiervan is om de bereikbaarheid van Nieuwegein ook in de toekomst, met meer woningen en bedrijven, optimaal te houden. In de mobiliteitsvisie komt te staan welke koers de gemeente inzet tot 2030 op het... Lees meer

Lidl Buizerdlaan: wijkwinkel of weidewinkel?

Lidl Buizerdlaan: wijkwinkel of weidewinkel?
De plannen voor een vestiging van de Lidl aan de Buizerdlaan in Nieuwegein zijn ontwikkeld met de auto als uitgangspunt. Het grote aantal parkeerplaatsen en de enorme toename van het autoverkeer maken dat hier straks een weidewinkel verrijst in plaats van een wijkwinkel. ‘Met alle gevolgen van dien voor fietsers en omwonenden’ aldus de Fietsersbond in Nieuwegein. In 2021 heeft... Lees meer

Bushaltes Antilopeweide worden aangepast

Bushaltes Antilopeweide worden aangepast
Vanaf woensdag 8 maart a.s. wordt gestart met het aanpassen van de bushaltes Antilopeweide. De haltehavens worden opgeheven en de bus gaat vanaf dan halteren op de rijbaan. Hiervoor worden de haltes verplaatst en gaat het fietspad achter de bushalte langs. De werkzaamheden zijn onderdeel van het veiliger maken van de Batauweg. Aanleiding In 2017 is het Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2021-2030... Lees meer

Aanpassen bushaltes De Baten

Aanpassen bushaltes De Baten
Vanaf maandag 9 januari 2023 wordt, als het weer het toelaat, gestart met het aanpassen van de bushaltes de Baten. De haltehavens worden opgeheven en de bus gaat vanaf dan halteren op de rijbaan. Hiervoor worden de haltes verplaatst en gaat het fietspad achter de bushalte langs. Ook wordt de voetgangersoversteekplaats aangepast. De werkzaamheden zijn onderdeel van het veiliger maken... Lees meer

Fietsersbond Nieuwegein: ‘Autoverkeer op de Buizerdlaan neemt met kwart toe door nieuwe Lidl’

Fietsersbond Nieuwegein: ‘Autoverkeer op de Buizerdlaan neemt met kwart toe door nieuwe Lidl’
In 2030 rijden op de Buizerdlaan ruim 12.000 motorvoertuigen per etmaal, 2792 meer dan nu. De nieuwe Lidlvestiging zorgt voor deze ‘verkeersgeneratie’ zoals het voorontwerp-bestemmingsplan wollig beschrijft. De Fietsersbond in Nieuwegein vindt dit onacceptabel. Al eerder stuurden de Fietsersbond de ontwikkelaar en de gemeente een aantal aanbevelingen en suggesties. ‘Helaas zijn deze niet meegenomen in het voorontwerp. Sterker nog, het... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk