Mobiliteitsvisie Nieuwegein: voorruitperspectief dat de problemen in de stad negeert

De Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 negeert de problemen van de autostructuur en biedt onvoldoende perspectief op ruimte voor de fiets en een gezonde leefomgeving. ‘Dat is de eerste conclusie die we als Fietsersbondafdeling trekken na het bestuderen van de Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 en het rapport Mobiliteit in Nieuwegein 2020’ aldus Clarion Wegerif van de Fietsersbondafdeling in Nieuwegein.

Wegerif: ‘Helaas hebben we, ondanks meerdere verzoeken per mail, brief en telefoon aan het college en aan ambtenaren, nog steeds de resultaten van de inwonersenquête niet ontvangen. Ruim duizend Nieuwegeiners gaven hun mening over mobiliteit in onze stad, maar die resultaten zijn niet terug te vinden in de Mobilteitsvisie. Dit geeft te denken, want als Fietsersbond krijgen we van inwoners veel signalen, dat de leefbaarheid, veiligheid en oversteekbaarheid van met name de wijkwegen, slecht is.’

Een greep uit de reacties:

 • Ouders met jonge kinderen en ouderen durven niet over de Batauweg te fietsen.
 • Bewoners van de Richterslaan klagen over verkeerslawaai en slechte oversteekbaarheid.
 • De oversteek Herenstraat/Noordstedeweg en de drukte op het fietspad Noordstedeweg worden in elk Facebookbericht over verkeersveiligheid door inwoners genoemd.

Het kan bijna niet anders dat ook in de inwonersenquête deze problemen een hot topic zijn. Deze signalen sluiten aan op het beeld dat naar voren komt uit ongevallencijfers, uit de slechte score van Nieuwegein op de verkeersveiligheidsratio fiets, en uit de luchtkwaliteitskaart NOx.

Verkeersveiligheid: ongevallencijfers fietsers spreken boekdelen
De Mobiliteitsvisie spreekt optimistisch over “We houden Nieuwegein verkeersveilig”, wat impliceert dat Nieuwegein verkeersveilig is. De cijfers geven een ander beeld. Ze staan alleen niet in de visie! Nieuwegein is voor fietsers in het geheel niet verkeersveilig.  Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsratio fiets (via https://veiligheidsratiofiets.kijkopkaart.nl) van Movimaps. In deze ratio wordt het aantal fietsongevallen afgezet tegen het aantal fietskilometers per inwoner: hoe lager de score, hoe beter. Nieuwegein scoort relatief hoog met 0,5 (landelijk gemiddelde 0,42). In de provincie Utrecht scoort alleen Woerden met 0,7  slechter. Houten is koploper in de provincie met 0,2 en ook Veenendaal (met een vergelijkbaar aantal inwoners als Nieuwegein, en ook een nieuwe stad) scoort goed met 0,3.

Slechte score van Nieuwegein
Hoe komt het dat Nieuwegein slecht scoort? Volgens Richard vd Werken van Movimaps is dit het gevolg van de grote hoeveelheid wegen met hoge verkeersintensiteiten die fietsers moeten delen met gemotoriseerd verkeer. Op het kaartje op p17 van de Mobiliteitsvisie is dit duidelijk zichtbaar. Een groot deel van het fietsverkeer moet gebruik maken van blauw gekleurde gebiedsontsluitingswegen zonder vrijliggend fietspad, waar de streefwaarde 10.000 motorvoertuigen per etmaal is. Zoals de Batauweg, Roerdomplaan, Batenburg en Graaf Florisweg. Niet toevallig ook de wegen waar veel ongevallen met fietsers zijn en waar kwetsbare fietsers, zoals (ouders met) kinderen en ouderen, niet durven te fietsen.

Van andere gebiedsontsluitingswegen, die wel een vrijliggend fietspad hebben (zoals de Noordstedeweg) is de oversteekbaarheid slecht. Ter vergelijking: een veilige maat voor het aantal motorvoertuigen per etmaal op fietsstraten (waar fietsers samen met auto’s de weg gebruiken) is maximaal 2000 mvt/etmaal (bron: Ontwerpwijzer fietsverkeer, p116).

Voorruitperspectief
‘De voorlopige conclusie van ons als Fietsersbond: de Mobiliteitsvisie is onvolledig en biedt slechts perspectief via de autovoorruit. De visie geeft geen richting en houdt de bestaande autostructuur van Nieuwegein in stand, met alle problemen van dien’ aldus Wegerif.

‘De komende week gebruiken we om onze reactie te voltooien; de twee weken extra inspraaktermijn die het college heeft geboden hebben we hard nodig om alle hiaten in het geschetste beeld in de visie aan te vullen. Volgende week dus meer’ laat Wegerif onze redactie weten.

One thought on “Mobiliteitsvisie Nieuwegein: voorruitperspectief dat de problemen in de stad negeert

 1. SC

  Er is nog steeds een verkeersdrempel in de doorgaande fietsroute van Utrecht naar het stadscentrum, die deels de trambaan min of meer volgt. Vorige zomer kreeg het tweezijdige fietspad voor de Nijpelsflat een nieuw wegdek. Daarna is er een telsnoer over de het fietspad gelegd en warempel, het fietspad bleek gebruikt! Toen is één van de twee ongewenste, onzinnige verkeersdrempels verwijderd. ‘t Ziet er uit als slordig lapwerk en bij regen blijven er grote, relatief diepe waterplassen staan. De gevaarlijke, enigszins gecamoufleerde verkeersdrempel ligt er nog: parallel aan de Noordstedeweg, waar de splitsing naar de ene kant of de andere kant met die treiterbochten waarin je op korte afstand 2x 90º om moet. Ga je richting centrum, dan krijg je een extra vaartje in de rug als je naar de Noordstedeweg afslaat. En dat is extra gevaarlijk als je rechtsom gaat, naar de gecompliceerde kruising van 2 autowegen, de kruising met de ventweg en het fietspad dat dus omlaag gaat waardoor je een extra zetje krijgt terwijl er van links auto’s aan kunnen komen. Op dat hele oversteek traject kom je ogen te kort want het andere verkeer komt van achteren en meerdere malen van 2 kanten opzij,
  Ook riskant: scholieren die bv naar het Cals fietsen, dus de linker afslag nemen terwijl je zelf net de Noordstedeweg overgestoken bent en ze tegemoet rijdt in die dubbele slingerbocht. Dat is goed voor bijn-abotsingen en kansen tegen de stoeprand te botsen tijdens uitwijkmanoevres..

  Ik neem aan, dat het genoemde gevaar waardoor ouders niet met kinderen over de Batauweg willen fietsen, ligt in die slingerbochten, met daartussenin de in/uitrit van de wijk. Ik denk dat de automobilisten die daar in moeten, vooral als ze uit de richting van Utrecht komen en dus de tegemoetkomende rijbaan over moeten steken, ook niet blij zijn met deze gevaarlijke wegconstructie.

  Het veranderen van de fietspaden over de Batauweg is volkomen onbegrijpelijk, want het was een rustige 30km-weg! En nu moet je daar 2x oversteken als je vanuit Utrecht komt. Eerst op de rotonde met een hoek van net iets minder dan 90º en dan nabij de drukke kruising van de Poort van NIeuwegein, tegenover de brandweerkazerne. Je moet dus oversteken om een stuk eng te slingeren. Dat was gedacht als de snelroute naar IJsselstein?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!