Katern

GroenLinks Nieuwegein bericht: ‘Een onvervalst links geluid’

Op de dag dat de eerste 145 gratis zelftesten werden uitgedeeld dankzij de actie van GroenLinks aan mensen met een stadspas, hield de gemeenteraad haar laatste vergadering van 2021. Een vergadering waarin GroenLinks bij de huisvestingsverordering opnieuw aandacht vroeg voor de noodzaak voor meer sociale huurwoningen. Wat GroenLinks betreft minimaal 30% van de woningen in Nieuwegein.

En in deze vergadering heeft de raad dankzij een gezamenlijke inspanning en input van verschillende betrokken bewoners, het afwegingskader aardwarmte kunnen vaststellen. Daarmee worden initiatiefnemers die aardwarmte willen gaan opwekken in Nieuwegein beoordeeld of ze het veilig en verantwoord gaan doen. GroenLinks wethouder Schouten, in het college verantwoordelijk voor duurzaamheid en energietransitie, heeft daar hard voor gewerkt en is blij dat er een gezamenlijk en gedragen kader ligt.

Geen businesscase op goed doen
Verder is de raad gevraagd om in te stemmen met het verstrekken van een gemeentegarantie aan het klimcentrum. Een garantie die deze ondernemer naar eigen zeggen niet nodig heeft voor de bouw want het klimcentrum zou er zonder ook komen. Als tegenprestatie voor de gemeentegarantie zou de organisatie zich vast willen leggen op maatschappelijke projecten: stage- en werkervaringsplekken, korting voor mensen met een stadspas. GroenLinks schrok daarvan; want welk maatschappijbeeld ligt daaronder? Wij zien op tal van plekken ondernemers hun maatschappelijk verantwoordelijkheid nemen. Zonder dwang, zonder tegenprestatie en zonder PR daarvoor. Gewoon omdat we samenleven en we omzien naar elkaar. GroenLinks stemde dan ook tegen deze marktwerking van goed doen. Helder is hiermee dat GroenLinks staat voor een andere maatschappij. Een maatschappij waarin mensen en dus ook bedrijven uit hun hart het goede doen. Laten we dat waarderen en faciliteren, was de oproep van GroenLinks. Het voorstel is gelukkig weggestemd door de raad met 17 stemmen tegen en 14 stemmen voor.

Scouting Vreeswijk
Verder heeft de raad besloten dat de huisvesting van Scouting Vreeswijk gerenoveerd gaat worden. Dit raadsvoorstel was voor GroenLinks aanleiding om aan te sturen op meer gezamenlijk gebruik van loods F en het Kruithuis. Want op die manier kan er gezamenlijk tot een efficiënt, gedeeld, flexibel en financieel haalbaar gebruik van de verschillende gebouwen en de buitenruimte te komen. Vooral omdat door gezamenlijk gebruik van de verschillende gebouwen de maatschappelijke kosten dalen. De motie is met grote steun door de Nieuwegeinse raad aangenomen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren