Meedenken over mobiliteit voor mobiliteitsvisie 2030

De gemeente Nieuwegein nodigt bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit om mee te denken over mobiliteit. Samen wil de gemeente werken aan de Mobiliteitsvisie 2030. Doel hiervan is om de bereikbaarheid van Nieuwegein ook in de toekomst, met meer woningen en bedrijven, optimaal te houden. In de mobiliteitsvisie komt te staan welke koers de gemeente inzet tot 2030 op het gebied van autoverkeer, openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en veilige looproutes. Geïnteresseerden kunnen vanaf de week van 28 september in online bijeenkomsten meepraten over wat zij belangrijk vinden. Ook is het mogelijk om vanaf 23 september een online of schriftelijke vragenlijst in te vullen.

De gemeente wil dat Nieuwegein kan groeien en tegelijk voor de toekomst aantrekkelijk, verkeersveilig en bereikbaar is. Dat betekent dat iedereen snel op zijn of haar bestemming moet kunnen zijn, dat de stad uitnodigt om te fietsen en te lopen en auto’s en het openbaar vervoer zoveel mogelijk op schone energie rijden. Om dit mogelijk te maken werkt de gemeente toe naar nieuw mobiliteitsbeleid. ‘We nodigen iedereen uit om mee te denken over hoe we de goede bereikbaarheid van Nieuwegein vast kunnen houden en kansen voor de toekomst kunnen verkennen’, aldus wethouder Ellie Eggengoor van Mobiliteit.

Toekomst van mobiliteit
Het huidige netwerk van wegen, openbaar vervoer en fietspaden is ontwikkeld in een tijd waarin een stad met 50.000 inwoners werd voorzien. Inmiddels is Nieuwegein uitgegroeid tot een stad met circa 63.000 inwoners en 43.000 arbeidsplaatsen. Dit leidt ertoe dat de verkeersdrukte op bepaalde plekken groter is dan gewenst. De Mobiliteitsvisie 2030 biedt een antwoord op hoe de mobiliteit en bereikbaarheid van Nieuwegein er in 2030 uitziet. De visie richt zich op het aanpakken van verkeersdrukte, het bereikbaar en verkeersveilig houden van Nieuwegein, ook na verdere groei in woningen en bedrijven. Daarbij is het van belang dat zowel mensen met als zonder beperking zich goed kunnen verplaatsen. Mobiliteit gaat ook over het bijdragen aan ambities op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Voor de toekomst is ook veranderende mobiliteit (zoals deelfietsen, deelauto’s, carpoolen) een belangrijk thema.

Meedenken
Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen via online bijeenkomsten meepraten en laten weten welke thema’s zij belangrijk vinden. De online bewonersbijeenkomsten vinden plaats op woensdag 30 september, om 20.00 uur (tot 21.15 uur) en donderdag 1 oktober om 11.00 uur (tot 12.15 uur). Aanmelden voor één van deze bijeenkomsten kan door een e-mail te sturen aan Niels Peters op n.peters@nieuwegein.nl met vermelding van naam en e-mailadres. De online bijeenkomsten voor ondernemers zijn op maandag 5 oktober, om 17.00 uur (tot 18.00 uur) en om 19.00 uur (tot 20.00 uur). Ondernemers kunnen zich aanmelden via ondernemen@nieuwegein.nl. Leden van het inwonerspanel krijgen een vragenlijst voorgelegd. Vanaf 23 september is deze vragenlijst ook online en schriftelijk in te vullen.

Planning
Voor de visie gaat het om thema’s die bepalen welke koers de gemeente inzet tot 2030 op het gebied van autoverkeer, openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en veilige looproutes. In 2021 volgt het vervolg daarop met een uitvoeringsplan als het gaat om de vraag welke concrete maatregelen in bepaalde wijken of buurten nodig zijn. De gemeenteraad krijgt de mobiliteitsvisie eind van dit jaar voorgelegd. Daarna werkt de gemeente aan het uitvoeringsplan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren