Lidl Buizerdlaan: wijkwinkel of weidewinkel?

De plannen voor een vestiging van de Lidl aan de Buizerdlaan in Nieuwegein zijn ontwikkeld met de auto als uitgangspunt. Het grote aantal parkeerplaatsen en de enorme toename van het autoverkeer maken dat hier straks een weidewinkel verrijst in plaats van een wijkwinkel. ‘Met alle gevolgen van dien voor fietsers en omwonenden’ aldus de Fietsersbond in Nieuwegein.

Buizerdlaan

In 2021 heeft de gemeenteraad van Nieuwegein zowel de Omgevingsvisie als de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Daarin staat dat Nieuwegein zich wil ontwikkelen tot een groene stad, waar actief vervoer –fietsen en wandelen- op 1 staat, vóór OV, deelmobiliteit en particuliere auto. ‘Wij vinden als Fietsersbond dat deze waarden uitgangspunt moeten zijn bij het opstellen van ruimtelijke plannen’ zo schrijft de Fietsersbond.

Voorwaarts plannen in plaats van achterwaarts
‘Hoe mooi zou het zijn als een bestemmingsplan ons dichterbij het toekomstbeeld zou brengen. We noemen dat ‘voorwaarts plannen’. Het tegenovergestelde is ‘achterwaarts plannen’. Daarmee raak je verder verwijderd van je toekomstbeeld. En dat is precies wat bij dit bestemmingsplan Buizerdlaan – Kauwenhof gebeurt. In plaats van minder auto’s op de Buizerdlaan komen er een kwart meer. Dat blijkt uit het verkeersonderzoek. Nu rijden er ruim 9000 per etmaal, in 2030 zijn dat er 12.000. Met alle gevolgen van dien voor de veiligheid van fietsers, de luchtkwaliteit en geluidsoverlast.’

‘Meer auto’s betekent meer onveiligheid voor fietsers, slechtere luchtkwaliteit en meer geluidsoverlast. De antwoorden van het college op onze zienswijze (2023-174 Bijlage 17) overtuigen ons niet. Is het niet vreemd dat het college alleen kijkt naar de doorstroming van autoverkeer op de Buizerdlaan? Er is geen probleem, want er komt geen file te staan! De CROSS-scores (een landelijke maat voor ongevallen en snelheidsoverschrijdingen op kruisingen en wegvakken) vertellen een ander verhaal: de Buizerdlaan is nu al een veel te drukke weg, waar relatief veel ongevallen gebeuren en de snelheidslimieten overschreden worden.

‘Het antwoord van het college op onze reactie op de luchtkwaliteit is ook weinig hoopgevend: hoewel de richtlijnen voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie voor NO2 ver overschreden worden, is dat volgens het college geen probleem “want het zijn advieswaarden, geen normen.”’

Geen weidewinkel maar een wijkwinkel
De Fietsersbond in Nieuwegein is niet tegen de verplaatsing van de Lidl van de Kauwenhof naar de Buizerdlaan. ‘We zien óók wel dat omwonenden van de Lidl Kauwenhof veel overlast ondervinden van het autoparkeren van klanten van de Lidl. Die super heeft samen met de snackbar circa 20 parkeerplaatsen, maar klanten gebruiken ook de circa 26 parkeerplaatsen voor bewoners. Als je die twee gemakshalve optelt, kom je op circa 46 parkeerplaatsen. Dat is ongeveer de helft van het aantal parkeerplaatsen voor auto’s van de Nieuwegeinse parkeernorm: 88 parkeerplaatsen. Maar hier zijn er 166 gepland. Dat maakt de Lidl aan de Buizerdlaan tot een weidewinkel, zoals je die vindt op Franse industrieterreinen. We vinden dat dit niet spoort met het stimuleren van actieve mobiliteit, zoals beschreven in Omgevingsvisie en Mobiliteitsvisie.’

Fietsers zijn betere klanten
‘Wist u trouwens dat klanten die op de fiets naar de winkel komen meer geld besteden? Ze komen meerdere keren per week winkelen en geven totaal meer uit dan klanten die eenmaal per week de auto inladen met boodschappen. Veel filiaalhouders wonen echter niet in de buurt van hun winkel, en komen daardoor doorgaans met de auto. Ze missen het perspectief van de fietsende klant. Kennelijk geldt dit ook voor de plannenmakers van de Lidl.’

Adviesen van de Fietsersbond aan de gemeente

  • Stel eisen in het bestemmingsplan aan een goede fietsvriendelijke toegang en aansluiting (via een achteringang) op het fietspad langs de geluidswal.
  • Pas de door de gemeenteraad zelf ingestelde parkeernorm toe;
  • Breng een knip aan in het Parkhout. Dat ontlast de Buizerdlaan van autoverkeer uit andere wijken en stimuleert het gebruik van de fiets;
  • Stimuleer boodschappen doen met de fiets (door winkelier en gemeente).

Tijdens de Avond van de Stad op 15 juni 2023 neemt de Fietsersbond in Nieuwegein deel aan de dialoog en zijn zij beschikbaar voor raadsleden om vragen te beantwoorden. Alle stukken staan op de website van de gemeenteraad en de vergadering is te volgen via de livestream.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk