Knip Batauweg gaat voorlopig niet door

Wethouder Guido Bamberg heeft vanmiddag bekend gemaakt dat de knip op de Batauweg, nabij winkelcentrum Muntplein, voorlopig niet wordt aangelegd. ‘Zolang er procedures lopen van tegenstanders, zoals enkele ondernemers op winkelcentrum Muntplein, kunnen wij als gemeente de boel niet in gang zetten om de Batauweg veiliger te maken’ zo liet de wijkwethouder weten tijdens de wijkvergadering van vanmiddag.

Nieuwegein wacht met aanleg van de verzinkbare paal (knip) op de Batauweg tot de rechtbank uitspraak heeft gedaan op het beroep dat is aangespannen door de bezwaarmakers. De winkeliersvereniging de Batau, de vastgoedeigenaren Muntplein en apotheek de Batau hebben zich verenigd en recentelijk een gezamenlijk beroep ingesteld bij de rechtbank Midden-Nederland. Dit betekent dat het eerdere streven om de verzinkbare paal aan te leggen en de bewegwijzering aan te passen in de week van 29 april, wordt opgeschort.

De gemeente heeft begin vorig jaar besloten om een verzinkbare paal te plaatsen op de Batauweg tussen Nedereindseweg en Dukatenburg, zodat doorgaand autoverkeer gebruikmaakt van de A.C. Verhoefweg. Hiermee geeft het college invulling aan het besluit van de gemeenteraad om gedurende één jaar te onderzoeken of de Batauweg met deze maatregel veiliger wordt voor voetgangers en fietsers. Op het verkeersbesluit zijn destijds vier bezwaren ingediend die in behandeling zijn genomen door de onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften.

De commissie heeft het college van B&W op 13 december 2023 na zorgvuldige afweging geadviseerd om de bezwaren ongegrond te verklaren. Het college nam dit advies over. Nu er beroep is aangetekend bij de rechtbank, zal het college de uitspraak hiervan eerst afwachten.

Een veilige Batauweg
De gemeente Nieuwegein werkt aan een veilige Batauweg. Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden zet de gemeente zich al jaren in om de verkeersituatie op de Batauweg te verbeteren. Hier rijdt veel autoverkeer. Dit is vorig jaar nog geconstateerd in de Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 en het bijbehorende Mobiliteitsprogramma, die in 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. De conclusie is dat de verkeersmaatregelen, die door de jaren heen getroffen zijn op en rond de Batauweg, niet het gewenste effect hebben gehad.

Op verscheidene plekken in de wijk Batau Noord wordt structureel te hard gereden. Met name op de Batauweg is de situatie verontrustend. Maar ook over de snelheden waarmee het verkeer op de Heemraadsweide rijdt is door omwonenden al jaren geklaagd.

Om de maximum snelheid in de wijk meer onder controle te houden waren er diverse ideeën. Eén daarvan was het aanbrengen van een ‘knip’ op de Batauweg. Deze belemmering zou ter hoogte van de Nedereindseweg komen.

De Fietsersbond in Nieuwegein: ‘De Nieuwegeinse wijkwegen, zoals de Batauweg, Sluyterslaan en Roerdomplaan, zijn geknipt voor de fiets. Maar de ruimte daar moet dan wel eerlijker verdeeld worden, zodat er minder auto’s rijden, met een lagere snelheid. De Batauweg kent een hoge verkeersdruk. Door de knip op deze plek is de Batauweg niet meer geschikt voor doorgaand verkeer.’

De hoeveelheid autoverkeer en de snelheid moeten omlaag. Leefbaarheid en oversteekbaarheid gaan dan omhoog. Wanneer de knip middels een verzinkbare paal geplaatst gaat worden is nog niet duidelijk. Hiervoor wacht de gemeente het ingestelde beroep af ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland.

Over de voorgenomen afsluiting
De verzinkbare paal zakt in het wegdek op het moment dat ze willen passeren en staat op andere momenten omhoog. Voetgangers, fietsers en brommers kunnen er gewoon langs. Het is niet noodzakelijk dat de paal 24 uur per dag 7 dagen in de week omhoog blijft staan. Dat is alleen nodig wanneer het meeste effect van de afsluiting kan worden bereikt. De verzinkbare paal is in werking vanaf maandagochtend 6 uur tot en met vrijdagmiddag 16.00 uur. In het weekend is er vrije doorgang.

3 thoughts on “Knip Batauweg gaat voorlopig niet door

  1. Jeroen

    Alweer vertraging. Voor de veiligheid en gezondheid zitten we al lang te wachten op een afsluiting van de Batauweg. Regelmatig lijkt de Batauweg wel een rondweg i.p.v. een wijkweg.

  2. Frits

    Wat een gezeur weer, het is niet dat de bedrijven niet meer bereikbaar zijn. Ze zijn alleen anders bereikbaar. En ja, voor autoverkeer moeilijker. En dat is precies de bedoeling. Prima plan in het aan de auto voor korte ritjes verslaafde Nieuwegein.

  3. Bewoner

    Ik ben voorstander van de knip alleen dan bij het zebrapad t.h.v aspekt/lidl. Mey enige regelmaat zie ik voetgangens twijfelen om over te steken, automobilisten komen als achtelijke aanijden en op het laatste moment gaan ze dan op de rem. Daarbij is het winkelcentrum dan als nog via 2 wegen te bereiken

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk