Mobiliteitsvisie: Nieuwegeinse wijkwegen geknipt voor de fiets

De Nieuwegeinse wijkwegen, zoals de Batauweg, Sluyterslaan en Roerdomplaan, zijn geknipt voor de fiets. Maar de ruimte daar moet dan wel eerlijker verdeeld worden, zodat er minder auto’s rijden, met een lagere snelheid. Zo komt er ruimte voor actieve vormen van vervoer, zoals fietsen en lopen.

Fietsersbond Nieuwegein heeft deze en andere punten uit de Fietsvisie Nieuwegein 2040 onder de aandacht van de raadsleden gebracht. Die praten donderdag 29 oktober 2020 tijdens de Avond van de Raad over de Mobiliteitsvisie.

Fietsersbond Nieuwegein wil dat de ruimte op straat eerlijker verdeeld wordt. Nieuwegeiners pakken voor hun ritjes naar het centrum veel vaker de fiets of de benenwagen, dan de auto. 41% van de inwoners van Nieuwegein gaat op de fiets naar het centrum, 19% gaat lopend en 36% pakt de auto. Toch is de ruimte op straat niet zo verdeeld.

In de plannen voor City en Rijnhuizen krijgt de fiets meer aandacht dan voorheen. Maar concreet op straat is er weinig van te merken. Dat kan anders! Ook blijkt dat het fietsgebruik in de regio stijgt (de afgelopen tien jaar met 4%), er steeds meer verschillende fietsen in onze straten verschijnen (cargobikes, driewielfietsen, speedpedelecs) en die fietsers steeds meer in snelheid verschillen. Daarom wil Fietsersbond Nieuwegein dat de ruimte voor lopen, fietsen, ov en auto naar rato van het gebruik verdeeld wordt: een schaalsprong voor de fiets.

Wijkwegen: door knip meer ruimte voor fietsers
De Nieuwegeinse wijkwegen, zoals de Batauweg, Sluyterslaan en Roerdomplaan zijn bij een schaalsprong voor de fiets cruciaal. Veel van de hoofdfietsroutes lopen via deze wegen, maar Nieuwegeiners voelen zich op de fietsstroken niet veilig. Er is hier veel autoverkeer, dat de stadsautowegen mijdt, en te hard rijdt. De hoeveelheid autoverkeer en de snelheid moeten omlaag. Leefbaarheid en oversteekbaarheid gaan dan omhoog.

Onze wijkwegen hebben veel potentie als dragers van het Fietsfamilienetwerk: een netwerk voor de Fietsfamilie met snelle en zware fietsen, zoals cargobikes en speedpedelecs, en ‘gewone’ fietsers op weg naar werk, middelbare school, sport en winkels. Door te knippen in de wijkwegen neemt de hoeveelheid autoverkeer daar af, terwijl alle voorzieningen en woningen toch bereikbaar blijven. Net zoals dat in fietsstad Houten het geval is. Onze stadsautowegen (A.C. Verhoefweg, Zandveldseweg, Zuidstedeweg) zouden dezelfde status moeten krijgen als de Rondweg in Houten. Dat maakt onze wijkwegen “geknipt” voor de fiets.

Het 8&80-fietsnetwerk voor kinderen, ouderen en kwetsbare fietsers
Voor kwetsbare fietsers, zoals kinderen, ouderen en mindervaliden (bijvoorbeeld scootmobielers) ontwikkelt Fietsersbond Nieuwegein het 8&80-netwerk. Dat is een netwerk in de wijken met rustige, veilige, vrijliggende fietspaden en autoluwe straten, waar een stuurfoutje geen grote consequenties heeft. Vergevingsgezinde bermen, veilige oversteken (met middeneilanden) van wijkwegen en een minimum aan obstakels zoals paaltjes maken dit netwerk compleet. Het 8&80-netwerk kan binnen het Betere Buurtenconcept aangelegd worden.

Bus zit fietser in de weg
Het openbaar vervoer is belangrijk voor mensen die geen auto ter beschikking hebben en niet kunnen of willen fietsen. Dat de sneltram een voorkeurspositie heeft in Nieuwegein vindt de Fietsersbond terecht. Maar de bus zit op veel plaatsen de fietser in de weg, terwijl er (ten opzichte van de fiets) maar weinig Nieuwegeiners gebruik van maken. Fietsersbond Nieuwegein pleit dan ook voor een omschakeling naar het gebruik van kleine busjes (eventueel op afroep) naar de voorzieningen in Nieuwegein en de tramhaltes.

Meer informatie over de Fietsvisie Nieuwegein 2040
De ideeën voor een fietsvriendelijk Nieuwegein staan in de Fietsvisie Nieuwegein 2040. ‘We boden deze vorig jaar aan college en gemeenteraad aan, om als bouwsteen te dienen voor de nieuwe omgevingsvisie en de strategische mobiliteitsvisie.’ De visie is te downloaden op deze pagina.

2 thoughts on “Mobiliteitsvisie: Nieuwegeinse wijkwegen geknipt voor de fiets

  1. Als de snelweg dicht zit (A12) is een route over de stadswegen aantrekkelijk. Vooral de Zuidstedeweg en dan of via Plettenburg of via de Wiersch is ideaal om het drama op de Nederlandse snelwegen te ontlopen.

    Zelf heb ik dit opgelost door dichter bij huis te gaan werken. Met de fiets naar het werk. Maar fietsen in Nieuwegein is eveneens een drama. Neem de Herenstraat. Een hoofdfietsroute. De traumahelikopter heeft hier een vaste aanvliegroute. En dan spreken we nog niet over het horrorfietspad bij de Noordstedeweg. En langs de N408 rijdt over de ventweg ook autoverkeer, waardoor je als fietser wordt verrast. En wat dacht je van de fietsfiles Vreeswijksestraatweg/Binnenwal met scholieren. Het gevolg is dat er veel wordt omgereden via de Vlietwal, waardoor er een nieuw gevaarlijk punt ontstaat.

    De Fietsersbond heeft nog een hoop te doen in Nieuwegein.

    1. Henk

      Wat een gezeur. Die fietsers en bromfietsers maken het zelf veel te gevaarlijk, omdat zij nog schuldig bevonden worden. Nemen geen verantwoordelijkheid, wel onterecht voorrang. Overigens geven automobilisten ook te vaak voorrang aan fietsers en wandelaars: iedereen moet zich voor de duidelijkheid gewoon aan de verkeersregels houden dan is er geen vuiktje aan de lucht. Al dat betuttel…

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!