Bushaltes Antilopeweide worden aangepast

Vanaf woensdag 8 maart a.s. wordt gestart met het aanpassen van de bushaltes Antilopeweide. De haltehavens worden opgeheven en de bus gaat vanaf dan halteren op de rijbaan. Hiervoor worden de haltes verplaatst en gaat het fietspad achter de bushalte langs. De werkzaamheden zijn onderdeel van het veiliger maken van de Batauweg.

Aanleiding
In 2017 is het Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2021-2030 vastgesteld. Eén van de maatregelen die hierin opgenomen zijn is het halteren van de bus op de rijbaan. Hierdoor wordt het veiliger voor de fietsers, men hoeft de bus niet meer te passeren en op de bus te wachten. Verder bespaart het tijd voor de bussen.

Werkzaamheden
De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd. Hierdoor hoeft de weg niet geheel afgesloten te worden en wordt het verkeer met tijdelijke verkeerslichten om en om over één weghelft geleid. (Brom)fietsers worden gedurende de werkzaamheden omgeleid. Doorgaand verkeer wordt geadviseerd om via de Batauweg te rijden.

Fase 1: Antilopeweide Oost
Als eerste zullen de werkzaamheden worden begonnen met de bushalte aan de Oostzijde, ter hoogte van de Gazelleweide. De werkzaamheden starten op woensdag 8 maart 2023 en zullen 2 weken duren. Op woensdag 22 maart 2023 zijn de werkzaamheden afgerond. Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan aan de zijde van de bushalte afgesloten, de andere rijbaan blijft open.

Fase 2: Antilopeweide West
Op woensdag 22 maart 2023 wordt gestart met de bushalte aan de Westzijde, ter hoogte van de Libelleweide, en zullen 2 weken duren. Op woensdag 5 april 2023 zijn de werkzaamheden afgerond.

Bushalte tijdens werkzaamheden
De bushalte is tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar, er wordt een tijdelijke bushalte gecreëerd zodat er toch gebruik gemaakt kan worden van de bussen. De locatie van de tijdelijke bushalte zal met een haltebord worden aangegeven.

Werken aan een veilige Batauweg
Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden zet de gemeente zich al jaren in om de verkeersituatie op de Batauweg te verbeteren. Hier rijdt veel autoverkeer. Dit is vorig jaar nog geconstateerd in de Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 en het bijbehorende Mobiliteitsprogramma, die in 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld.

De conclusie is dat de verkeersmaatregelen, die door de jaren heen getroffen zijn op en rond de Batauweg, niet het gewenste effect hebben gehad. De hoeveelheid autoverkeer neemt niet af. Fietsers en voetgangers voelen zich niet altijd veilig op de Batauweg. Daarom heeft de gemeenteraad besloten een proef van een jaar uit te voeren om de Batauweg vanaf één bepaald punt voor autoverkeer af te sluiten en te leiden naar de A.C. Verhoefweg. Deze weg is er oorspronkelijk voor bedoeld om met de auto snel van a naar b te komen. Zo wil de gemeente Nieuwgeein samen met de stad onderzoeken of de Batauweg veiliger wordt voor voetganger en fietsers, onder meer voor schoolgaande kinderen en senioren. En wil zij onderzoeken of de leefbaarheid van de wijk Batau verbetert.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk