Katern

Concept Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 ligt twee weken langer ter inzage

De concept Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 ligt twee weken langer ter inzage, namelijk tot en met 22 januari. Dat betekent dat er meer tijd is om een reactie in te dienen. Daarmee wordt ook de behandeling van de visie door de raad verschoven naar april.

De Fietsersbond Nieuwegein vond de inspraaktermijn voor de Mobiliteitsvisie onacceptabel en heeft eerder het college gevraagd om deze met tenminste drie weken te verlengen, dat is dus twee weken geworden. ‘De huidige termijn van drie weken, die ook nog eens grotendeels in de kerstvakantie viel, was te kort om een goede reactie te geven’ aldus Clarion Wegerif van de Fietsersbond in Nieuwegein.

Wegerif: “Fijn dat het college, na ons verzoek en schriftelijke vragen van PvdA, CDA en D66, de inspraaktermijn wat verlengd heeft. Als Fietsersbond hebben we die extra tijd hard nodig om een goed onderbouwde reactie te schrijven. Er valt namelijk heel wat aan te merken op deze Mobiliteitsvisie. Die werpt Nieuwegein terug naar de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen autobereikbaarheid en doorstroming hoogtij vierden. En dat terwijl de ontwerp-Omgevingsvisie een geheel andere weg inslaat: die van de fiets. Een opmerkelijke tegenstelling! Ook wachten we, voor een goede motivatie, nog steeds op de resultaten van de inwonersenquête, waaraan ruim duizend Nieuwegeiners deelnamen. We zijn erg benieuwd hoe zij denken over de problemen in Nieuwegein en de mobiliteit van de toekomst.”

Clarion Wegerif

Over Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030
Het document geeft op hoofdlijnen aan hoe autoverkeer, openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en veilige looproutes ontwikkeld kunnen worden. De visie is nodig, omdat Nieuwegein verder blijft groeien en de bereikbaarheid moet worden gewaarborgd. Het document is opgesteld met input van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Via online bijeenkomsten en een enquête onder inwonerspanel en andere belangstellenden hebben zij hun mening over dit thema kunnen geven. Alle reacties worden opgenomen in een reactiedocument, dat samen met de Mobiliteitsvisie ter besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

De Mobiliteitsvisie is in te zien bij de receptie op het Stadshuis of hier digitaal. Reacties kunnen t/m 22 januari worden gestuurd aan mobiliteitsbeleidnieuwegein@nieuwegein.nl of aan de gemeente Nieuwegein, t.a.v. R. Bijl, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren