Katern

Bezuinigen: het kan anders èn beter

In de raadscommissie is de voorjaarsnota behandeld. Een betere naam is herfstnota, want er begint een gure wind door het gemeentehuis te waaien. Er moet veel bezuinigd worden. Ook als de PvdA zou "meeregeren" zou dat moeten en zouden we moeten overgaan tot pijnlijke maatregelen. Maar de keuzen die nu voorliggen zijn niet de onze. Veel maatschappelijke zaken worden afgebroken.... Lees meer

GroenLinks stelt vragen aan het College van B&W

De GroenLinks fractie maakt zich ernstig zorgen over het behoud van de Nieuwegeinse wipwatermolen en heeft hierover vragen gesteld aan het Nieuwegeinse College van B&W. De Wipwatermolen Oudegein heeft lange tijd langs de Hollandse IJssel gestaan. Deze Wipwatermolen is de oudste molen van de provincie Utrecht en dateert uit het begin van de 17e eeuw. Zijn taak was de waterhuishouding... Lees meer

Geheimhouding

Een recente uitwisseling van gedachten over geheimhouding tussen de heer de VOS en ondergetekende leverde in ieder geval het goede initiatief van GroenLinks op om eens over geheimhouding te praten. Dat lijkt ook de VSP heel hard nodig. Nu staat het onderwerp voor de tweede keer achteraan op de agenda van de commissie ABZ en zo te zien blijft het... Lees meer

Europabijeenkomst 2 juni

Op woensdagavond 2 juni organiseert GroenLinks Nieuwegein samen met de PvdA een discussie-avond over Europa in ’t Veerhuis aan de Nijemonde. De aanvang is om 20.00 uur. Leden uit omliggende afdelingen worden van harte uitgenodigd. Wat te zeggen over Europa? De Europese verkiezingen staan voor de deur en er is geen land zo sceptisch over Europa als Nederland. Ook in... Lees meer

Inkomenspositie ouderen steeds slechter

De GroenLinks fractie van Nieuwegein vraagt het College van B&W wat er in Nieuwegein bekend is over de verslechterende inkomenspositie van ouderen. Ook vraagt de fractie wat het College gaat ondernemen om hierover een sluitend beeld te ontwikkelen en gepaste maatregelen te nemen. Intrum Justitia, het grootste Incassobureau van Nederland, becijfert dat tienduizenden ouderen diep in de schulden zitten. Volgens... Lees meer

Meten met twee maten.

Raadslidje pesten. Kennelijk een nieuw vermaaksspel in de gemeenteraad. Sinds de collegepartijen alleen nog maar slaafs achter hun wethouders aanlopen een alternatieve manier om de avond door te komen. Afgelopen week was Herman Troost van de VSP aan de beurt. Hij schrijft een column op PEN. Verhaalde daar over een geheime vergadering en werd door de burgemeester op de vingers... Lees meer

U heeft gekozen!!!

U gaat meer zelf doen! U verenigt zich in de wijk om samen de stoep te vegen! U zorgt samen ook dat het goed gaat in de wijk! Maar u bent in goed gezelschap. Bedrijven moeten ook meer zelf doen. Die gaan samen het industrieterrein onderhouden. En als ze dat niet willen? Tja dan blijven hun bedrijven verscholen achter het... Lees meer

Het rustige en zompige IJsselbos

Op deze mooie zondagmiddag toch maar even de moeite genomen de nieuwe column van Herman Troost op PEN te lezen. Hij geeft aardig de kern van het probleem van de gemeente Nieuwegein weer. Het geld raakt op, omdat de stad ouder wordt kost het onderhoud allemaal meer, het Rijk schuift niet meer zoveel, er vallen gaten in de begroting. Dat... Lees meer

Zorg om aantal standplaatsen woonwagens

Onder druk van de rijksoverheid en provincies hebben gemeenten de afgelopen jaren met name kleine kampjes aangelegd ten behoeve van de woonwagendoelgroep. Na de decentralisatie van het woonwagenbeleid, als gevolg waarvan rijk en provincies hun zeggenschap en sturing terzake hebben ingetrokken, zijn veelal kleine gemeenten overgegaan tot het opheffen van kampjes. De vrijgekomen grond krijgt doorgaans een woningbouw- of openbaar... Lees meer

Ongenoegen over de entree van Cityplaza

In een brief aan het College van Burgemeester en wethouders van Nieuwegein stellen de fracties van het CDA en die van GroenLinks de kwaliteit van de entree van het Nieuwegeinse tramstation op Cityplaza aan de orde. Deze week heeft in de commissie binnenstad discussie plaatsgevonden over de voortgang van het binnenstadsproject. Meerdere commissieleden hebben toen betoogd dat een goede binnenstad... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk