U heeft gekozen!!!

U gaat meer zelf doen! U verenigt zich in de wijk om samen de stoep te vegen! U zorgt samen ook dat het goed gaat in de wijk!

Maar u bent in goed gezelschap. Bedrijven moeten ook meer zelf doen. Die gaan samen het industrieterrein onderhouden. En als ze dat niet willen? Tja dan blijven hun bedrijven verscholen achter het hoge gras!

Daar heeft u voor gekozen. Althans volgens het college van burgemeester en wethouders van CDA, VVD, GroenLinks en SGP/ChristenUnie.

Zij hebben hun visie uitgebracht op de taken die de stad Nieuwegein voor burgers en bedrijven uitvoeren.

Erg enthousiast ben ik niet. Bij het uitbrengen van een eerdere versie had ik nog hoop. Ik werd namelijk driftig op de vingers getikt, toen ik uitriep dat deze partijen een KIL RECHTS BELEID aan het uitstippelen waren. Ik brieste te vroeg, want het was toch een nog maar een concept. Er zou inspraak komen, de scherpe kantjes zouden er best wel af gaan.

Nou, zo was mijn ijdele hoop: Hebben ze misschien toch nog oog voor het binden in de samenleving. Voor het opkomen voor de zwakkeren. Toch de boel bij elkaar houden. Toch zorgen dat ieder kan blijven deelnemen.

Maar ja. Een overheid die zich terugtrekt, een overheid die niet stimuleert, maar op initiatief uit de burgers wacht, da’s voor mij toch echt een kille overheid. En aan die basisvisie op hoe de lokale overheid zich voor haar burgers opstelt en inspant is geen letter, geen jota veranderd. Met veel vragen, of dit nu wel de juiste visie is, zal de Partij van de Arbeid het debat over dit voorstel ingaan.

De vraag is, of dat nog helpt. Want al moet het debat in de raad nog plaats vinden, het college heeft die discussie met de raad al helemaal niet meer nodig!

Vanmorgen meldde het UN bijvoorbeeld dat het college een beleidsplan ToerismeBEVORDERING heeft uitgebracht. Motto: We stoppen er geen cent in en als er geen initiatief uit de bevolking komt blijven wij ook met de armen over elkaar zitten. ToerimseBEVORDERING?

Kortom de strategische visie wordt al ten uitvoer gebracht en de bijdragen van oppositiepartijen uit de raad zullen met een vriendelijke glimlach terzijde geschoven worden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk