Katern

Nieuwegein TokkieTown?

'De VVD-fractie vindt het belangrijk om uw mening te horen. Zo begint Edwin van straten in: VVD - de fractie aan het woord op De Digitale Stad Nieuwegein. Hij vervolgt met: 'Als VVD doen we dit actief. Een ieder is welkom op onze fractieavond. Rond 'Nieuwegein Kiest' was het zelfs zo druk dat we een extra weekend hebben gepland om... Lees meer

Toch dierenweide Galecop.

Al eerder in deze weblog gaf ik aan: Het kan anders, het kan beter. Bezuinigingen moeten, maar de PvdA kiest voor mensen en niet voor stenen. Dus is een goed voorzieningenniveau van belang. Zeker in een wijk met veel kinderen gaat het niet alleen om mooie huizen, maar ook om voorzieningen om prettig te kunnen leven. Met steun van de... Lees meer

Bezuinigen: het kan anders èn beter

In de raadscommissie is de voorjaarsnota behandeld. Een betere naam is herfstnota, want er begint een gure wind door het gemeentehuis te waaien. Er moet veel bezuinigd worden. Ook als de PvdA zou "meeregeren" zou dat moeten en zouden we moeten overgaan tot pijnlijke maatregelen. Maar de keuzen die nu voorliggen zijn niet de onze. Veel maatschappelijke zaken worden afgebroken.... Lees meer

E.P.-Café

Het zal u niet ontgaan zijn dat de verkiezingen voor het Europese Parlement voor de deur staan. Tien juni aanstaande mag ook u weer uw stem uitbrengen. Om u alvast wat in de ‘stemming’ te brengen organiseert de VVD-afdeling Nieuwegein, in samenwerking met de afdelingen Houten, IJsselstein en Vianen het ‘EP-café’. Op woensdagavond twee juni a.s. zal Euro-kandidaat Marianne Kallen... Lees meer

U heeft gekozen!!!

U gaat meer zelf doen! U verenigt zich in de wijk om samen de stoep te vegen! U zorgt samen ook dat het goed gaat in de wijk! Maar u bent in goed gezelschap. Bedrijven moeten ook meer zelf doen. Die gaan samen het industrieterrein onderhouden. En als ze dat niet willen? Tja dan blijven hun bedrijven verscholen achter het... Lees meer

VVD stelt vragen

Naar aanleiding van een persbericht betreffende het 'Onderzoek naar participatie van allochtonen in Nieuwegein' en een artikel in het Utrechts Nieuwsblad 'Nieuwegein enquêteert allochtonen' ontving de VVD-fractie diverse reacties uit de Nieuwegeinse samenleving. In deze reacties wordt met name bezorgdheid geuit over: Het feit dat slecht een bepaalde groep een mening kan geven over de leefomgeving en gewenste voorzieningen en... Lees meer

Het rustige en zompige IJsselbos

Op deze mooie zondagmiddag toch maar even de moeite genomen de nieuwe column van Herman Troost op PEN te lezen. Hij geeft aardig de kern van het probleem van de gemeente Nieuwegein weer. Het geld raakt op, omdat de stad ouder wordt kost het onderhoud allemaal meer, het Rijk schuift niet meer zoveel, er vallen gaten in de begroting. Dat... Lees meer

Ophef rond asielbeleid in Nieuwegein

De VVD-fractie van Nieuwegein heeft geconstateerd dat er ophef is ontstaan over de uitvoering van gemeentelijke taken in het van rijkswege aangestuurde asielbeleid. Met name het uitzettingsbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers is onderwerp van discussie. De VVD-fractie constateert dat er een onduidelijke situatie dreigt te ontstaan doordat diverse groeperingen de rol van gemeentelijke bestuurders ten opzichte van de uitvoering van het... Lees meer

‘De tijd van dromen is nu echt voorbij’

De VVD Nieuwegein heeft haar Algemene Beschouwingen dit jaar een titel en een subtitel meegegeven: De titel “Nieuwegein aan zet!” moet aangeven dat er niet alleen meer moet worden nagedacht, plannen ontwikkeld, ideeën uitgewerkt en besproken, maar dat er tot uitvoering moet worden overgegaan. Thorbecke zei het al: “te doen”. Actie dus, en vooral zichtbaar voor de burger. De subtitel:... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk