VVD stelt vragen

Naar aanleiding van een persbericht betreffende het ‘Onderzoek naar participatie van allochtonen in Nieuwegein’ en een artikel in het Utrechts Nieuwsblad ‘Nieuwegein enquêteert allochtonen’ ontving de VVD-fractie diverse reacties uit de Nieuwegeinse samenleving. In deze reacties wordt met name bezorgdheid geuit over:

Het feit dat slecht een bepaalde groep een mening kan geven over de leefomgeving en gewenste voorzieningen en er ook andere groepen en individuen zijn die een gelijkwaardige aandacht verdienen.

Het feit dat allochtonenbeleid – naast behoeften en wensen – ook en vooral gaat om integratie en inkadering in een stelsel van rechten, plichten en algemeen geldende normen waarin eigen verantwoordelijkheid centraal staat en dat deze laatste aspecten onbenoemd blijven in het gemeentelijk persbericht en de overige berichtgeving.

De kosten van 2 externe onderzoeksinstanties.

De VVD-fractie heeft mede vanuit de hierboven geuite zorg de volgende vragen gesteld in een brief art. 42 aan het College van B&W van Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren