GroenLinks stelt vragen aan het College van B&W

De GroenLinks fractie maakt zich ernstig zorgen over het behoud van de Nieuwegeinse wipwatermolen en heeft hierover vragen gesteld aan het Nieuwegeinse College van B&W.

De Wipwatermolen Oudegein heeft lange tijd langs de Hollandse IJssel gestaan. Deze Wipwatermolen is de oudste molen van de provincie Utrecht en dateert uit het begin van de 17e eeuw. Zijn taak was de waterhuishouding in de Oudegeinse polder op peil te houden. Sinds het midden van de jaren tachtig doet hij geen dienst meer. In 2001 zijn er door de gemeente, in samenwerking met de Stichting De Utrechtse Molen, plannen gemaakt om de Wipwatermolen te verplaatsen naar het terrein langs de Ijsselsteinseweg, nabij Museum De Warsenhoeck en de Kinderboerderij aan de Hollandse Ijssel.

Intussen is enige tijd geleden een begin gemaakt met het daar plaatsen van de wipwatermolen, maar schijnen de werkzaamheden nu stil te liggen. Begin mei publiceerde de Volkskrant een stand van zaken met betrekking tot de Utrechtse molens:

Volkskrant 8 mei 2004:

Uit een opsomming van 10 vervallen molens in de provincie Utrecht: De Oudegeinse Molen (1640). Alle onderdelen van de molen liggen al vijftien jaar op ver-schillende plaatsen opgeslagen. ‘Dit heeft de molen geen goed gedaan’. Grote onderdelen zijn door schimmel en houtworm aangetast, diverse onderdelen zijn verdwenen.

De GroenLinks fractie maakt zich ernstig zorgen over het behoud van de Nieuwegeinse wipwatermolen en heeft hierover de volgende vragen aan het College:

01. Heeft het College kennisgenomen van recente publicaties over de vervallen toestand waarin Utrechtse molens verkeren en met name de Nieuwegeinse wipwatermolen?

02. Deelt het College de zorg hierover van de fractie van GroenLinks?

03. Is het aan het College bekend of de plaatsingswerkzaamheden thans vertraagd of gestaakt zijn? En welke redenen daarbij een rol spelen?

04. Is het College het met de fractie van GroenLinks eens dat met het behoud van de wipwatermolen een publiek belang van betekenis wordt gediend?

05. Kan het College toezeggen, indien nodig, met de Stichting De Utrechtse Molen, die verantwoordelijk is voor de restauratie, te zullen zoeken naar mogelijkheden om de oorzaak van de vertraging weg te nemen?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk