Katern

Geen geboor naar aardwarmte in Galecop en (voorlopig) aan de Symfonielaan

Geen geboor naar aardwarmte in Galecop en (voorlopig) aan de Symfonielaan
Op basis van de jongste inzichten verkleint Warmtebron Utrecht het aantal haalbare locaties voor een mogelijke eerste boring naar aardwarmte van vijf naar twee. De locaties die afvallen zijn A12/Galecopperdijk en de WOS-locatie aan de Symfonielaan in Nieuwegein. Over de locaties die nog in beeld zijn, gaat het consortium volop in gesprek met omwonenden en belanghebbenden tijdens de Nieuwegeinse Warmteweken.... Lees meer

Stadsgesprekken over aardwarmtewinning met grote risico’s

Stadsgesprekken over aardwarmtewinning met grote risico’s
Het haalbaarheidsonderzoek naar aardwarmte in Nieuwegein is afgerond. Eén van de vijf nader te onderzoeken locaties ligt in de Galecopperzoom. Eind september start de gemeente met stadsgesprekken over dit onderwerp. Daarop vooruitlopend is er maandag 7 september een bijeenkomst waar per wijkplatform twee vertegenwoordigers aanwezig kunnen zijn. Doel van de bijeenkomst is om de inwoners verder te informeren over het... Lees meer

‘Boren naar aardwarmte is niet zonder risico’s voor het milieu en bewoners!’

‘Boren naar aardwarmte is niet zonder risico’s voor het milieu en bewoners!’
Warmtebron Utrecht wil in én onder enkele wijken in Nieuwegein naar aardwarmte boren. ‘Dit mag niet gebeuren, want het is veel te gevaarlijk voor bewoners en milieu en ook veel te duur’ volgens de leden van het Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein (BAN-Groep). Zij roepen de inwoners van Nieuwegein op om een petitie te ondertekenen om ‘Nieuwegein geen tweede Groningen’ te laten... Lees meer

Kerngroep BAN en De Digitale Stad Nieuwegein zullen inwoners informeren over winning aardwarmte in Nieuwegein

Kerngroep BAN en De Digitale Stad Nieuwegein zullen inwoners informeren over winning aardwarmte in Nieuwegein
‘Verontruste bewoners vinden gehoor bij de gemeenteraad als het gaat om het winnen van aardwarmte onder hun woonwijken… maar het blijft opvallend stil in de hoek van het Nieuwegeinse College’, althans zo laat het Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve onze redactie weten in haar laatste wijkkrant, welke u hier kunt downloaden en lezen. Waarom zijn buurtbewoners ongerust over... Lees meer

Informatie en Consultatie Orgaan Aardwarmte gaat boren kritisch volgen

Informatie en Consultatie Orgaan Aardwarmte gaat boren kritisch volgen
Warmtebron Utrecht maakte onlangs bekend onderzoek naar aardwarmte te starten in Nieuwegein voor project Lean. Na bekendmaking van het zoekgebied zijn in korte tijd veel vragen gesteld door de inwoners van Nieuwegein. Vooral de positie en de rol van de verschillende betrokken partijen zijn terugkerende thema’s. Het Informatie en Consultatie Orgaan (ICO) heeft hierover op eigen initiatief een openbaar advies... Lees meer

Stand van zaken rond aardwarmte in Nieuwegein

Stand van zaken rond aardwarmte in Nieuwegein
Om de opwarming van de aarde voor toekomstige generaties tegen te gaan, heeft het kabinet in het Klimaatakkoord besloten dat we naar een aardgasvrije samenleving moeten in 2050. Daarvoor hebben zij gevraagd aan gemeenten, provincie en betrokken partijen om dit te organiseren samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Dat betekent dat ook Eneco de stadsverwarming verduurzaamd door onder meer... Lees meer

Antwoorden op vragen van omwonenden over boren naar aardwarmte in Nieuwegein

Antwoorden op vragen van omwonenden over boren naar aardwarmte in Nieuwegein
Medio januari zijn tijdens de twee informatiebijeenkomsten in Nieuwegein, over het boren naar aardwarmte in Nieuwegein, veel vragen neergelegd bij Lean Warmtebron Utrecht. Deze vragen zijn aansluitend neergelegd bij de verschillende vakinhoudelijke specialisten. In dit artikel de eerste set antwoorden, aldus Manon Raats, Communicatiemanager van Warmtebron Utrecht aan onze redactie. Op basis van geologische onderzoek is het gebied aan de... Lees meer

Aardwarmtewinning in Nieuwegein

Aardwarmtewinning in Nieuwegein
Op basis van geologische onderzoek is het gebied aan de zuidkant van gemeente Utrecht en gemeente Nieuwegein in beeld gekomen voor aardwarmtewinnig. Dit heeft onze redactie in april 2019 al laten weten. In de tweede helft van 2019 is door Warmtebron Utrecht, een gebied gevonden dat geschikt is om verder te onderzoeken. Dat gebied ligt zo dicht mogelijk bij het... Lees meer

Subsidie voor Informatie & Consultatie Orgaan Aardwarmte

Subsidie voor Informatie & Consultatie Orgaan Aardwarmte
De provincie Utrecht maakt de oprichting mogelijk van een onafhankelijk informatieplatform dat het opsporen en winnen van aardwarmte kritisch gaat volgen. Het Informatie & Consultatie Orgaan Aardwarmte (ICO Aardwarmte) zal belanghebbenden van objectieve kennis en informatie voorzien, onafhankelijk tussen de partijen staan, gevraagd en ongevraagd advies geven, maatschappelijke signalen oppikken en partijen verbinden. Voormalig rector magnificus van de Universiteit Utrecht,... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren