Verzoek om wijzigingen ontheffing Flora- en Faunawet voor Het Kl

Verzoek om wijzigingen ontheffing Flora- en Faunawet voor Het Klooster

Op 6 augustus 2002 heeft de staatssecretaris van LNV ontheffing verleend op basis van de Flora- en Faunawet voor de geplande ingrepen in het gebied Het Klooster. Die zijn nodig in verband met de ontwikkeling van het bedrijvenpark. Vervolgens heeft de gemeente bepaald op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de ontheffing.

Op basis hiervan verzoekt het college LNV om de ontheffing op enkele punten te wijzigen. Verder wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde aanpak voor onder andere amfibieën, vogels en zoogdieren en hun huidige en nieuw te creëren leefgebieden. De betrokken milieu belangengroepen zijn hierover geïnformeerd en worden uitgenodigd voor een overleg.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren